Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

SII bada jakość komunikacji spółek z NewConnect. Wynik zaskakuje

Skomentuj artykuł
© MG – Fotolia.com

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jako pierwsze zweryfikowało, czy emitenci zakwalifikowani do najbardziej prestiżowego segmentu alternatywnego systemu obrotu odpowiadają na merytoryczne pytania przesłane im drogą mailową. 

 

Pod lupą SII znalazło się blisko 90 spółek przyporządkowanych do niedawno utworzonego przez Giełdę segmentu NC Focus. Taki wybór padł ze względu na fakt, że segment NC Focus co do zasady ma skupiać najlepszych jakościowo emitentów z rynku NewConnect. Kryteria kwalifikacji do niego związane są między innymi z kondycją finansową spółki oraz sposobem wypełniania przez nią obowiązków wynikających z obecności na rynku publicznym.

 

Jak podano w oficjalnym komunikacie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z czerwca 2016 roku, zdaniem prof. Małgorzaty Zaleskiej, Prezes Zarządu GPW:

 

– Nowa segmentacja rynku NewConnect to jedna z najważniejszych zmian wprowadzonych w ramach jego reformy, mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu, poprawę jakości spółek notowanych oraz wzrost zaufania do tego rynku. Wierzę, że wdrożenie nowych zasad segmentacji przyczyni się do zwiększenia transparentności rynku NewConnect oraz pozwoli inwestorom na poszukiwanie nowych możliwości inwestycyjnych.

 

Czy w rzeczywistości ta wyodrębniona „śmietanka” NewConnect prawidłowo komunikuje się z rynkiem? Przeprowadzone badanie przyniosło cenne dla inwestorów informacje, które mogą okazać się przydatne w przypadku kompleksowej analizy poszczególnych firm z segmentu NC Focus.

Sposób weryfikacji

W ciągu ostatnich tygodni, poprzez utworzone na potrzeby raportu konta e-mail fikcyjnych inwestorów indywidualnych, do łącznie 87 emitentów kwalifikowanych do segmentu NC Focus wysłano merytoryczne pytania dotyczące dwóch wybranych spraw związanych z działalnością danej spółki. Dla przykładu – wśród nich znaleźć można było między innymi prośbę o udzielenie informacji w kwestiach: polityki dywidendy, struktury bilansu, przychodów i kosztów, informacji zawartych w publikowanych raportach bieżących i okresowych, podejmowanych działań rozwojowych i optymalizacyjnych, sytuacji rynkowej, czynników ryzyka, planów strategicznych, stanu realizacji zawartych umów czy oferowanych produktów i usług.

 

Pytania były kierowane na podane na stronach internetowych emitentów adresy mailowe dedykowane inwestorom lub na ogólny adres mailowy zamieszczony na stronie internetowej firmy. Do tych spółek, które nie odpowiedziały na pierwszą wiadomość, po kilku dniach wysłano drugą, zawierającą prośbę o odpowiedź na te same pytania co wcześniej.

Niektóre spółki zasługują na wyróżnienie

Spośród 87 poddanych weryfikacji spółek w jakikolwiek sposób na maila zareagowało 63 emitentów (72% spółek z segmentu NC Focus), z czego 32 z nich odpisało w ciągu jednego dnia roboczego, 4 w ciągu 2-3 dni roboczych, 19 w ciągu 4-6 dni roboczych, a 8 w ciągu 7-10 dni roboczych. Z kolei wysłane po kilku dniach przypomnienie pomogło udzielić informacji 21 spółkom.


Jakość udzielonych odpowiedzi była różna. Naszym zdaniem pod tym względem na wyróżnienie zasługują spółki: Aforti Holding, Analizy Online, Aqua (Bielsko-Biała), Biofactory, Caspar Asset Management, Euro-Tax.pl, Kancelaria Prawna-Inkaso WEC, Platige Image, Prymus, S4E, Sescom, Summa Linguae, Telestrada, Unimot, Viatron oraz Vidis

 

Ich odpowiedzi nie tylko były kompletne i rzetelne, ale w kilku przypadkach nawet wykraczające poza kwestie, które wymagały wyjaśnienia. Jednocześnie niektórzy emitenci kontakt z naszymi fikcyjnymi inwestorami z własnej inicjatywy wykorzystali do zareklamowania spółki oraz przedstawienia jej działalności i perspektyw, co oczywiście należy ocenić pozytywnie. Były także firmy, które zaprosiły naszego inwestora na spotkanie z jej przedstawicielami bądź proponowały bezpośrednią rozmowę telefoniczną z prezesem.

 

Mieliśmy przy tym chyba sporo szczęścia, bowiem na nasze pytania odpowiedziała również spółka, która korespondencję mailową rozpoczęła w sposób następujący (pisownia oryginalna):


– Przeważnie nie odpisuję na tego typu maile ponieważ po pierwsze nie mamy na to czasu, ponieważ jak Pan widzi o tej godzinie jeszcze pracujemy. Po drugie zdarzało nam się udzielać informacji osobom podającym się za inwestorów a potem te informacje były wykorzystywane do różnych manipulacji na giełdzie.

A niektóre spółki wręcz przeciwnie

Z drugiej strony, więcej niż co czwarta firma (24 z 87 spółek) nie odpowiedziała wcale, nawet po drugiej wysłanej wiadomości, zawierającej przypomnienie o wcześniej zadanych pytaniach.


Ponadto niektórzy emitenci, zamiast udzielić merytorycznej odpowiedzi na zadane pytania, odsyłali naszych inwestorów do raportów bieżących i okresowych – czasami nawet nie wskazując, w którym konkretnie raporcie znajdują się poszukiwane informacje, ani nie wskazując miejsca, gdzie dany raport bieżący lub okresowy jest dostępny (nie każdy inwestor indywidualny dokładnie wie, gdzie można takie raporty znaleźć).


Co więcej, spora liczba spółek, a dokładniej 17, choć odpisała na wiadomość, odmówiła udzielenia informacji dotyczących jednej lub obu kwestii interesujących inwestora. Podanymi uzasadnieniami odmowy udzielenia odpowiedzi były między innymi: tajemnica przedsiębiorstwa, zawarta umowa o poufności, treść rozporządzenia MAR i ograniczenia wynikające z przepisów prawa, nieujawnianie dotychczas takich informacji publicznie, równy dostęp akcjonariuszy do informacji, zastrzeżenie informacji do wyłącznej wiadomości zarządu i rady nadzorczej, a także… „oczywiste powody” (dla kogo oczywiste – nie wiadomo). Niektórzy emitenci zapowiedzieli przy tym, że odpowiedzi na zadane pytania opublikują lub przynajmniej rozważą ich publikację w najbliższym raporcie okresowym.


Takie tłumaczenia w wielu przypadkach mogą dziwić. Trudno powiedzieć, czy wynika to z braku znajomości przepisów prawa, strachu przed konsekwencjami ewentualnego ujawnienia informacji poufnej, czy też ze zwykłego lenistwa, jednak naszym zdaniem spółki często niesłusznie zasłaniały się przed inwestorami rozporządzeniem MAR (bezpośrednio lub pośrednio). Patrząc na treść formułowanych pytań, wydaje się, że wielu z tych emitentów bezproblemowo mogło udzielić odpowiedzi, nie ujawniając informacji poufnych i nie naruszając tajemnic handlowych przedsiębiorstwa. Jeśli natomiast emitenci uznali, że takie informacje faktycznie stanowią informacje poufne, powołując się na MAR, to pojawia się istotne pytanie: dlaczego, jak nakazuje rozporządzenie MAR, takich informacji nie opublikowali wcześniej w formie raportu bieżącego? Możliwa jest także opcja, że to nasz inwestor swoimi pytaniami uświadomił danej firmie, że pewne informacje jej dotyczące, wcześniej nieujawnione, mogą być cenotwórcze i stanowią informacje poufne. W takim przypadku jednak dany emitent również powinien niezwłocznie te informacje upublicznić, a nie czekać np. do publikacji kolejnego raportu okresowego.

Wynik może zaskakiwać

Podsumowując przeprowadzone badanie, w obliczu wielu problemów, z którymi od wielu lat boryka się rynek NewConnect, uzyskane wyniki należy ocenić jako niezłe. Na nasze maile zareagowało 72% spółek z segmentu NC Focus poddanych analizie, w tym blisko 37% spółek odpowiedziało w ciągu zaledwie jednego dnia roboczego. Pokazuje to, że decyzja Giełdy dotycząca wyodrębnienia nowego segmentu NewConnect była jak najbardziej słusznym kierunkiem procesu naprawy tego rynku, ułatwiającym inwestorom selekcję spółek na nim notowanych. W takiej selekcji powinno pomóc także zestawienie Stowarzyszenia, które powinno ułatwić z kolei wybór tych spółek, które stawiając na transparentność, nie unikają kontaktu z inwestorami indywidualnymi.


Zestawienie zawierające listę firm, które zareagowały na nasze pytania, jak również tych, które nie udzieliły żadnej odpowiedzi, w tym informacje zawierające czas reakcji poszczególnych spółek na przesłane przez nas pytania, znaleźć można pod poniższym linkiem.


Zobacz pełne zestawienie

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie