Chat with us, powered by LiveChat

Duże zmiany na Liście ostrzeżeń SII

Skomentuj artykuł

W ostatnich dniach na Liście ostrzeżeń SII pojawiło się kilkadziesiąt nowych wpisów. Jak co roku, wielu emitentów nie wywiązało się z obowiązku publikacji na czas raportu rocznego czy przeprowadzenia w wymaganym przepisami prawa terminie zwyczajnego walnego zgromadzenia.

 

 

Raportu okresowego za 2015 rok do tej pory nie przekazały spółki Budopol-Wrocław oraz Cash Flow, choć graniczny termin przewidziany przepisami prawa dla tych emitentów przypadał na 2. maja br. Nieco więcej czasu na publikację raportu rocznego miały firmy notowane na rynku NewConnect, bowiem te, których rok obrotowy kończył się 31. grudnia, mogły to zrobić do ostatniego dnia czerwca. Jednak i w tym przypadku znalazło się kilkoro spóźnialskich, którzy terminu nie dotrzymali, w tym: Dase, Biomax, Artnews, Eficom-Sinersio, MVA Green Energy, Polfa, Vedia, Fachowcy.pl Ventures (brak raportu skonsolidowanego) i Molmedica (brak sprawozdania zarządu). W konsekwencji przy wymienionych wyżej spółkach na Liście ostrzeżeń SII pojawiły się wpisy "Brak raportu rocznego".

 

Wielu emitentów z warszawskiej giełdy ma także problemy z przestrzeganiem obowiązku odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. W tym roku w tym gronie znalazły się spółki: Calatrava Capital, Cash Flow, Chemoservis-Dwory, Hawe, PBG, PC Guard, Tompedical. Jeszcze więcej takich przypadków było natomiast na rynku NewConnect - wymienić tutaj można m.in. następujących emitentów: Admassive, Agroma, Air Market, Alejasamochodowa.pl, Alkal, Art New Media, Artnews, Blue Tax Group, Concept Liberty Group, Dase, Eficom-Sinersio, EO Networks, Fachowcy.pl Ventures, GC Investment, GLG Pharma, Global Trade, GPPI, Imagis, Invico, Kampa, Kupiec, LS Tech-Homes, Magnifico, MATRX Pharmaceuticals, MGM Systems, MobiMedia Solution, Molmedica, Monday Development, Nowoczesna Firma, Optizen Labs, PlastPack Company, Polfa, Polska Grupa Przemysłowa Polonit, Star Fitness, Vedia, Verte, ZM Mysław. Przy tych spółkach na Liście ostrzeżeń SII pojawiły się wpisy "Brak ZWZ".

 

Ponadto w wykazie prowadzonym przez Stowarzyszenie w odniesieniu do trzech spółek - Imagis, Novavis, Genesis Energy - pojawiły się wpisy związane z odmową wydania opinii przez biegłego rewidenta do rocznego sprawozdania finansowego, a w odniesieniu do spółek Geotrekk i ZM Mysław nowe wpisy "Brak raportu biegłego".

 

Dodatkowo,  w związku z wykluczeniem akcji z obrotu giełdowego, w ostatnim czasie z Listy ostrzeżeń SII zostały skreślone spółki: Alterco, EFH, Polymetal, Abpol Company Polska, Arcadia Aviation Holdings, Formuła8, Power Price oraz SPC.

 

Obecnie na Liście ostrzeżeń SII znajdują się 73 spółki, w tym 21 z rynku regulowanego oraz 52 z alternatywnego systemu obrotu NewConnect. Wielu emitentów spełnia więcej niż jedno kryterium kwalifikacji. Niechlubnym rekordzistą jest pod tym względem spółka Cash Flow, przy której znajduje się łącznie 12 wpisów (emitent ten m.in. ma do przekazania 8 zaległych raportów okresowych).

 

Lista ostrzeżeń SII, będąca autorskim projektem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, publikowana jest od 19 lutego 2015 roku. Jej adresatem są wszyscy uczestnicy rynku kapitałowego, w tym w szczególności akcjonariusze spółek publicznych oraz osoby planujące inwestycje na rynku giełdowym. Lista ostrzeżeń SII opiera się na 16 obiektywnych kryteriach kwalifikacji i ma za zadanie ułatwiać procesy analityczne inwestorom oraz selekcję tych emitentów, których papiery wartościowe obarczone są większym ryzykiem, w tym także ryzykiem zawieszenia bądź wykluczenia z obrotu giełdowego. 

 

Zasady kwalifikacji spółek na Listę ostrzeżeń SII oraz aktualne wpisy śledzić można na stronie internetowej: www.sii.org.pl/listaostrzezen

 

Lista ostrzeżeń SII

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie