Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Publiczna oferta obligacji PCC EXOL S.A.

PCC EXOL S.A. zajmuje dominującą pozycję w zakresie produkcji surfaktantów w Polsce oraz wiodącą w Europie Wschodniej i Środkowo-Wschodniej.


Spółka zajmuje się produkcją wyrobów chemicznych wykorzystywanych w produkcji detergentów i kosmetyków oraz do zastosowań przemysłowych. Surfaktanty przeznaczone na rynek detergentów i kosmetyków to wyroby mające zastosowanie w produktach chemii gospodarczej (proszki i płyny piorące, płyny do mycia naczyń i inne detergenty) oraz w środkach higieny osobistej (szampony, żele pod prysznic, płyny do kąpieli, mydła w płynie i inne). Są to wyroby głównie o charakterze masowym. Jednakże Spółka intensywnie pracuje również nad rozwojem oferty specjalistycznych wyrobów skierowanych na rynek detergentów i kosmetyków. Są to m.in. produkty myjące, wykazujące obniżone właściwości drażniące i wysuszające skórę, przez co charakteryzują się zmniejszonym ryzykiem wystąpienia reakcji alergicznych.


Wyroby chemiczne produkowane przez Spółkę, wykorzystywane do zastosowań przemysłowych, mają przeznaczenie w wielu specjalistycznych gałęziach przemysłu (produkty chemiczne dla włókiennictwa, specjalistyczne produkty myjące i czyszczące, dodatki do polimerów, produkty do obróbki metali, dodatki do agrochemikaliów i wiele innych). W ostatnim okresie Spółka skoncentrowała się przede wszystkim na rozbudowie portfolio wyrobów niskopiennych oraz antypiennych, które zyskują coraz większą popularność zarówno wśród klientów z branży mycia instytucjonalnego, jak i przemysłowego oraz odbiorców produkujących środki antypienne do przemysłu włókienniczego, spożywczego czy fermentacyjnego.


PCC EXOL prowadzi produkcję w dwóch lokalizacjach tj. w Brzegu Dolnym i Płocku. Produkcja odbywa się w pięciu wytwórniach: Etoksylacja I, Etoksylacja II i Siarczanowane I, Siarczanowane II oraz wytwórni Formulacji Przemysłowych. Obecny potencjał produkcyjny wszystkich wytwórni Spółki wynosi ok. 117 tys. t/r w zależności od portfolio produktowego.


PCC EXOL od sierpnia 2012 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


Strategicznym akcjonariuszem PCC EXOL jest spółka PCC SE z siedzibą w Duisburgu, która posiada 88,64% udziału w kapitale i 93,39% w głosach na WZ Emitenta. Grupa PCC prowadzi ekspansję na rynkach międzynarodowych w pionach Chemia, Energia i Logistyka. Spółki wchodzące w skład Grupy PCC zatrudniają obecnie prawie 3 tys. pracowników w 17 krajach.

 

Publiczna oferta obligacji PCC EXOL S.A.


 

 • W ramach programu emisji obligacji, PCC EXOL S.A. oferuje obligacje publiczne serii A1 o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł.
 • Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.
 • Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 5,5%, odsetki wypłacane są w okresach trzymiesięcznych.
 • Termin wykupu obligacji wynosi 4 lata od daty przydziału.
 • Obligacje nie są zabezpieczone.
 • Terminy przyjmowania zapisów: od 14 do 23 czerwca 2016 roku.
 • Termin przydziału obligacji: 24 czerwca 2016 roku.
 • Zapisy na obligacje przyjmuje Dom Maklerski BDM S.A.
 • Obligacje spółki PCC EXOL S.A. będą notowane na rynku Catalyst.

Inwestycje


 

Zamierzenia inwestycyjne Emitenta związane są z planowanym rozwojem bieżących obszarów działalności i obejmują kontynuację rozpoczętych projektów inwestycyjnych oraz nowych przedsięwzięć. Plan inwestycyjny Emitenta na lata 2016 – 2020 obejmuje projekty o łącznej wartości około 30 mln zł. 

 

Najważniejszą planowaną inwestycją jest: „Budowa instalacji do produkcji glicynianów i instalacji do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych”.


Inwestycja ma na celu rozbudowę i zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącej Wytwórni Etoksylacji o 15 tys. ton rocznie. W wyniku jej realizacji powstaną dwie nowe instalacje: jedna dedykowana do produkcji specjalistycznych surfaktantów aminokwasowych – instalacja glicynianów, druga – instalacja do produkcji oksyalkilatów wysokomolowych - do produkcji kopolimerów blokowych tlenku etylenu i tlenku propylenu oraz alkoksylowanych alkoholi.


Realizacja inwestycji pozwoli na produkcję wyrobów z grupy specjalistycznych składników kosmetycznych, jak i wyrobów dedykowanych takim branżom przemysłowym jak: detergenty, mycie i czyszczenie przemysłowe, obróbka metalu, produkcja papieru, włókiennictwo i tekstylia oraz wiele innych.


W efekcie możliwe będzie zaspokojenie większego zapotrzebowania klientów na wyroby produkowane przez Emitenta oraz wprowadzenie do oferty nowych wyrobów oraz budowanie potencjału do dalszego rozwoju produktowego Spółki.

Strategia rozwoju Grupy PCC EXOL


 

Emitent dąży do wzmocnienia swojej pozycji konkurencyjnej w obszarach podstawowej działalności. Planowany rozwój Spółki obejmuje zarówno zwiększenie wolumenu sprzedaży obecnie wytwarzanych wyrobów, jak i dywersyfikację portfolio o nowe, specjalistyczne, wysokomarżowe produkty. W aspekcie geograficznym PCC EXOL S.A. zakłada wzmocnienie pozycji konkurencyjnej poprzez zwiększenie swojego udziału rynkowego w regionach, w których jest obecny oraz ekspansję na nowe rynki.


Nadrzędnym celem strategicznym Grupy PCC EXOL jest budowanie wartości firmy poprzez zrównoważone wykorzystanie posiadanego potencjału oraz realizację szeregu projektów inwestycyjnych. Dzięki opracowanej strategii rozwoju Emitent planuje uzyskanie następujących efektów:

 

 • utrzymanie pozycji lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej oraz dalszy rozwój poprzez ekspansję na rynki Bliskiego Wschodu, Afryki oraz Azji,
 • intensywny rozwój produkcji specjalistycznych surfaktantów do aplikacji przemysłowych oraz intensyfikacja ich sprzedaży na nowych obszarach rynkowych,
 • wytwarzanie produktów oferowanych klientom na całym świecie w sposób zrównoważony, tzn. zgodny z wszelkimi normami prawnymi, ekonomicznymi, etycznymi, środowiskowymi i społecznymi.

 

W realizacji celów strategicznych Grupa wykorzystuje następujące przewagi konkurencyjne:

 

 • silna pozycja na rynku Europy Środkowo-Wschodniej,
 • elastyczność produkcji, w tym możliwość wytwarzania wysoce specjalistycznych surfaktantów w małych partiach produkcyjnych,
 • dynamiczny rozwój portfela produktów,
 • rozwój działów wsparcia technicznego,
 • dobra reputacja PCC EXOL S.A. jako organizacji realizującej długofalową strategię zrównoważonego rozwoju,
 • przynależność do międzynarodowej grupy kapitałowej o silnej i stabilnej pozycji rynkowej,
 • korzystna lokalizacja instalacji produkcyjnych,
 • zabezpieczenie dostaw głównych surowców,
 • korzystne położenie geograficzne względem portów i sieci kolejowej.

 

 

Źródło: PCC EXOL S.A.

 


Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie i Ofercie Publicznej Obligacji Emitenta są: Prospekt Emisyjny I Programu Emisji Obligacji zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, który został opublikowany w dniu 13 czerwca 2016 r., zatwierdzone i opublikowane Aneksy do Prospektu Podstawowego i Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii A1, które zostały opublikowane w dniu 14 czerwca 2016 r., dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych Emitenta: www.pcc-exol.eu, www.pccinwestor.pl oraz Oferującego: www.bdm.pl