Chat with us, powered by LiveChat

To koniec Petrolinvestu?!

Skomentuj artykuł
© industrieblick - Fotolia.com

Do Sądu Rejonowego w Gdańsku wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości Petrolinvestu. Wnioskodawcą jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który domaga się swoich należności. Czy spółka i tym razem wygrzebie się z tarapatów, a może jej dni są już policzone?

 

ZUS złożył wniosek o upadłość Petrolinvestu 4 stycznia 2016 roku. Spółka otrzymała 4 maja tego roku postanowienie Sądu o zabezpieczeniu majątku firmy poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. W komunikacie bieżącym Petrolinvest poinformował, że „prowadzi rozmowy z potencjalnymi inwestorami, które w ocenie zarządu spółki doprowadzą do pozyskania środków w pełni zabezpieczających spłatę wymagalnych zobowiązań wobec ZUS”. Jest to bardzo intrygujące stwierdzenie, gdyż trudno sobie wyobrazić, by np. Petrolinvest dokonał kolejnej emisji akcji.

 

Wielu inwestorów utożsamia Petrolinvest z produkcją … akcji. Pewnie niewiele osób jest w stanie podać dokładną liczbę emisji akcji czy warrantów, a przy określaniu serii kończył się już powoli alfabet. W lutym tego roku spółka dokonała scalenia akcji w stosunku 1:16 i w ten sposób łączna ilość akcji spadła z 241 939 472 do 15 121 217 sztuk. Obecnie są one notowane w systemie notowań jednolitych. W dniu dzisiejszym (10.05.2016) o godz. 12:00, po publikacji informacji o wniosku o upadłość, akcje tracą 25% i kosztują 18 groszy. Daje to kapitalizację spółki poniżej 3 mln zł.

 

Od początku debiutu na GPW w 2007 roku, Petrolinvest generował tylko straty. W 2015 roku spółka pokazała największą w swojej historii stratę w kwocie 451,8 mln zł. Z kolei od 2011 roku nie generuje praktycznie żadnych przychodów.

 

 

Petrolinvest ma bardzo duże problemy już nie tylko ze swoimi finansami, ale również ze sprawozdawczością finansową. W ostatniej opinii do raportu finansowego, niezależny biegły rewident BDO Sp. z o.o. zaznaczył, że nie był w stanie uzyskać dowodów badania stanowiących wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia opinii. Mimo to w liście do akcjonariuszy Prezes wskazywał, że nadal zarząd negocjuje z największym wierzycielem tj. bankiem kazachskim BankCenterCredit. Dodatkowo zarząd Petrolinvestu jest przekonany o wysokim potencjale zasobów w kontrakcie OTG i z nim łączy duże nadzieje. Wskazał też, że obecnie priorytetem jest rozwiązanie kwestii braku finansowania dalszych prac.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie