Chat with us, powered by LiveChat

Trwa wezwanie na 100% akcji Alumetalu. Wyższa cena do końca zapisów

23.06.2023 09:46

Od 26 maja inwestorzy mogą składać zapisy na sprzedaż akcji Alumetalu w wezwaniu ogłoszonym przez Hydro, wywodzącą się z Norwegii globalną grupę w branży aluminiowej i energetyce. 23 czerwca oferowana cena została podwyższona do 82,00 zł za akcję. Wyższa cena będzie obowiązywać do końca zapisów, tj. do 30 czerwca 2023 r.

 

Inwestor posiadający akcje Alumetalu może odpowiedzieć na wezwanie w biurze maklerskim, które prowadzi jego rachunek papierów wartościowych.

Kluczowe informacje dotyczące wezwania

  • Wezwanie zostało ogłoszone 25 maja 2023 r. przez Hydro Aluminium, spółkę z grupy Norsk Hydro, wywodzącej się z Norwegii globalnej grupy w branży aluminiowej i energetyce, która angażuje się w działania na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości.
  • Hydro oferuje 82,00 zł za każdą akcję Alumetalu.
  • Oferowana cena w wysokości 82,00 zł za akcję jest o ponad 4% wyższa od pierwszej ceny zaproponowanej przez Hydro w momencie ogłoszenia niniejszego wezwania (78,69 zł za akcję) oraz o blisko 20% wyższa od ceny oferowanej w pierwszym wezwaniu ogłoszonym przez Hydro 29 kwietnia 2022 r.
  • Zapisy na sprzedaż akcji w ramach wezwania będą przyjmowane do 30 czerwca 2023 r.
  • Ponadto, dotychczasowi akcjonariusze Alumetalu otrzymają pełną dywidendę z zysku netto za 2022 rok, tj. łącznie 13,82 zł na akcję, z czego 3,30 zł na akcję zostało już wypłacone jako dywidenda zaliczkowa 29 grudnia 2022 r., a 10,52 zł na akcję zostanie wypłacone 27 lipca 2023 r., tj. już po planowanym sfinalizowaniu przejęcia Alumetalu przez Hydro.
  • Hydro zamierza nabyć 100% akcji Alumetal, tj. 15 634 287 akcji.
  • Na początku maja 2023 r. Hydro otrzymało bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na planowane przejęcie Alumetalu.
  • W połowie czerwca 2023 r. spełniony został inny kluczowy warunek wezwania, tzn. dotychczasowi akcjonariusze Alumetalu złożyli zapisy na sprzedaż co najmniej 50% akcji.

Harmonogram wezwania

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów

26 maja 2023 r.

Podwyższenie ceny wezwania

9 czerwca 2023 r.

Ostatni dzień przyjmowania zapisów po podwyższonej cenie

15 czerwca 2023 r.

Ponowne podwyższenie ceny wezwania

23 czerwca 2023 r.

Zakończenie przyjmowania zapisów

30 czerwca 2023 r.

Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji

5 lipca 2023 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji

7 lipca 2023 r.

Częste pytania (FAQ)

1. Co powinienem zrobić, aby sprzedać akcje w wezwaniu?

Inwestor posiadający akcje Alumetal może odpowiedzieć na wezwanie w biurze maklerskim, które prowadzi jego rachunek papierów wartościowych.


Zapis na sprzedaż akcji może być złożony wyłącznie przez właściciela akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika.


Inwestor zamierzający złożyć zapis na sprzedaż akcji w wezwaniu powinien skontaktować się z biurem maklerskim, w którym zamierza złożyć zapis, w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobu przyjmowania zapisów przez ten podmiot, w tym możliwości złożenia zapisu na podstawie dyspozycji telefonicznej, za pośrednictwem internetu lub w inny sposób, zgodnie z wewnętrznymi procedurami danego biura maklerskiego.

2. Jaka jest opinia Zarządu Alumetalu na temat wezwania?

W stanowisku opublikowanym 7 czerwca 2023 r. Zarząd Alumetalu ocenił, że „współpraca Spółki z Wzywającym oraz podmiotami z jego grupy kapitałowej może spowodować jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału związanego z produktami oferowanymi przez Spółkę i jej podmioty zależne oraz dalszą optymalizację procesów operacyjnych.”

 

Zarząd Alumetalu stwierdził również, „że jego zdaniem cena proponowana w Wezwaniu odpowiada wartości godziwej Spółki (tzn. „znajduje się w przedziale wartości godziwej”).”

3. Po jakiej cenie odkupione zostaną moje akcje?

Wszyscy akcjonariusze, którzy złożą zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu, otrzymają podwyższoną cenę, tj. 82,00 zł za akcję. Dotyczy to także tych akcjonariuszy, którzy złożyli zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przed podwyższeniem ceny (z zastrzeżeniem, że około 32,7 proc. akcji należących do IPO30 UNIPESSOAL LDA zostanie nabyte przez Hydro po cenie 78,69 zł za akcję).

Przydatne linki

 


Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowany jako oferta lub propozycja nabycia akcji, ani też jako rekomendacja dotycząca decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alumetal S.A., ogłoszonego 25 maja 2023 roku przez Hydro Aluminium AS ("Wezwanie") za pośrednictwem Banku Pekao S.A. – Biura Maklerskiego Pekao oraz Pekao Investment Banking S.A., jako podmiotów pośredniczących. Dokument Wezwania (wraz z jego późniejszymi zmianami) jest jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji na temat warunków Wezwania oraz jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym procesu Wezwania. Jednocześnie Wezwanie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony Hydro Aluminium AS, podmiotów należących do jego grupy kapitałowej ani Banku Pekao S.A., Pekao Investment Banking S.A. oraz podmiotów należących do grupy kapitałowej Banku Pekao S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie