×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Bank PKO BP opublikował wyniki finansowe za 2015 rok

© Sergey Nivens - Fotolia.com

Wymagające warunki rynkowe sprawiły, że w 2015 roku Bank PKO BP wypracował gorsze wyniki finansowe niż w roku poprzedzającym. Choć skonsolidowany zysk netto za sam ostatni kwartał okazał się lepszy od oczekiwań analityków, na pierwszej sesji giełdowej po publikacji raportu okresowego kurs akcji nieznacznie spada.

 

Wybrane pozycje wynikowe GK PKO BP 2015 r. 2014 r.
Wynik z tytułu odsetek 2 609,6 mln zł 3 254,1 mln zł

Wynik z tytułu prowizji i opłat

2 850,6 mln zł 2 933,5 mln zł

Wynik z działalności operacyjnej

3 152,6 mln zł 4 002,8 mln zł
Zysk netto przypadający na jednostkę dominującą 2 609,6 mln zł 3 254,1 mln zł
ROE 9,0% 12,4%
C/I 56,6% 47,1%
Marża odsetkowa 3,0% 3,6%
Łączny współczynnik kapitałowy 14,6% 13,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanego raportu okresowego PKO BP SA.

 

Skonsolidowany zysk netto za 2015 rok wyniósł 2,61 mld zł wobec 3,25 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 19,8%. Jak podaje PKO BP, osiągniety poziom zysku netto był determinowany przez:

 

  • wynik na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 10,66 mld zł i był niższy w porównaniu do roku ubiegłego o 4,3%, głównie na skutek spadku wyniku odsetkowego (dalsza redukcja rynkowych stóp procentowych oraz ograniczenie maksymalnego oprocentowania kredytów) i spadku wyniku prowizyjnego (ograniczenia regulacyjne w zakresie opłat za usługi płatnicze) oraz przy wzroście wyniku z pozycji wymiany,
  • wzrost kosztów działania związanych ze wzrostem składek i wpłat na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (głównie w efekcie wzrostu stawek procentowych opłat BFG) oraz dodatkowych kosztów związanych z utworzeniem Funduszu Wsparcia Kredytobiorców oraz wpłat na rzecz BFG na pokrycie wypłat środków gwarantowanych z tytułu depozytów zgromadzonych w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie (wskaźnik C/I skorygowany o zdarzenia jednorazowe związane z dodatkowymi obowiązkowymi obciążeniami wyniósłby 52,1% wobec poziomu 56,6% dla wyników zaraportowanych),
  • wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw, który był lepszy o 422,8 mln zł od uzyskanego w 2014 roku, głównie w efekcie niższych odpisów na kredyty gospodarcze, w zwiazku z poprawą jakości nowo udzielanych kredytów w stosunku do starszych generacji.

 

Jednocześnie w 2015 roku Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego zwiększyła aktywa o 18 mld zł do poziomu blisko 267 mld zł i utrzymała udziały rynkowe na poziomie 17,9% w depozytach i 17,8% w kredytach. Bank, poprzez akumulację zysku z 2014 roku oraz optymalizację aktywów ważonych ryzykiem, zwiększył przy tym bazę kapitałową, a łączny współczynnik kapitałowy w ujęciu rocznym zwiększył się o 1,6 p.p. do poziomu 14,6%.

 

W samym czwartym kwartale ubiegłego roku skonsolidowany zysk netto PKO BP wyniósł 444,3 mln zł (-38,5% r/r) wobec podawanego przez PAP konsensusu analityków na poziomie 371,4 mln zł. W tym samym okresie wynik odsetkowy wyniósł 1 856,4 mln zł wobec oczekiwań na poziomie 1 874,4 mln zł, natomiast wynik z prowizji miał wartość 693,5 mln zł wobec szacunków rynku na poziomie 717,4 mln zł.

 

W poniedziałek, na pierwszej sesji po publikacji rocznych wyników finansowych, do południa kurs akcji PKO BP znajdował się nieznacznie poniżej kursu odniesienia, tj. poziomu 25,79 zł.

 

Źródło: stooq.pl.

 

Źródło: PKO BP, PAP Biznes.