Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Tatar i Wspólnicy ]

Tatar i Wspólnicy

tatar i wspólnicy sp.k. z siedzibą w krakowie

 

Propozycja kancelarii kierowana do emitentów i właścicieli instrumentów finansowych obejmuje wszystkie etapy przygotowania i realizacji operacji kapitałowych:

 

 • transakcje na instrumentach finansowych: doradztwo prawne w toku realizacji transakcji kapitałowych; formalizacja transakcji pozasesyjnych, pakietowych, OTC; transakcje w różnych modelach pośrednictwa instytucji finansowych (domów maklerskich, banków); sporządzanie wstępnych analiz, doradztwo prawne w toku przygotowania transakcji na rynku kapitałowym i strukturalizacja takich transakcji; przeprowadzanie audytów prawnoorganizacyjnych (due diligence) przed ofertami instrumentów finansowych i innymi transakcjami kapitałowymi; monitoring realizacji transakcji i audyty posttransakcyjne;
 • szczególne operacje rynku kapitałowego: publiczne wezwania i kontrwezwania; przymusowe wykupy, umorzenia akcji spółek publicznych; przygotowanie i realizacja splitów i resplitów instrumentów wprowadzonych do obrotu zorganizowanego; transakcje w toku łączeń i przekształceń emitentów; ustanawianie i realizacja zabezpieczeń na instrumentach finansowych;
 • emisje i oferty: realizację emisji akcji, obligacji i warrantów subskrypcyjnych i innych – w pełnym zakresie formalizacji; reprezentowanie przed KNF/KDPW/GPW; IPO, SPO, reverse SPO;
 • dokumenty informacyjne: sporządzanie prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, dokumentów ofertowych i informacyjnych, warunków emisji, not informacyjnych i in.;
 • wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu: wprowadzanie instrumentów do obrotu w trybach ofertowych i bezofertowych, w tym bezprospektowe wprowadzanie instrumentów na rynek regulowany i ASO;
 • wsparcie korporacyjne: implementacja zasad ładu korporacyjnego; wsparcie działalności organów korporacyjnych; przygotowywania i obsługa prawna zgromadzeń wspólników, zgromadzeń obligatariuszy, zgromadzeń inwestorów, walnych zgromadzeń emitenta (w tym przewodniczenie tym zgromadzeniom);
 • obowiązki informacyjne i IR:  zarządzanie obowiązkami informacyjnymi emitentów lub wsparcie emitentów w tym zakresie, wsparcie prawne w relacjach inwestorskich;
 • compliance i audyt: realizacja funkcji compliance, kontroli, audytu, nadzoru wewnętrznego (w zależności od potrzeb i uwarunkowań prawnych związanych ze statusem prawnym emitenta);
 • spory korporacyjne: doradztwo w zakresie sporów korporacyjnych, reprezentowanie w obradach organów korporacyjnych, jak i w negocjacjach, mediacjach, postępowaniach arbitrażowych i sądowych w tym zakresie;
 • specjalistyczne doradztwo prawne: doradztwo w toku ewentualnych postępowań wyjaśniających, nadzorczych lub kontrolnych przed KNF.

 

Do podmiotów aktywnych na rynku kapitałowym kancelaria kieruje propozycję usług stałego lub doraźnego doradztwa w bieżącej działalności:

 

 • doradztwo korporacyjne: aspekty wewnętrznej działalności przedsiębiorców, relacje ze wspólnikami (akcjonariuszami),  działalność organów wewnętrznych przedsiębiorcy;
 • wsparcie w dziedzinie umów i doradztwa transakcyjnego: projektowanie, negocjacje, opiniowanie umów, serwisowanie umów - w obrocie profesjonalnym i konsumenckim;
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i stosunków zatrudnienia;
 • zabezpieczanie ryzyka prawnego działalności: szacowanie ryzyka prawnego działalności  Klientów, planowanie, wdrażanie i serwis zarządzania ryzykiem działalności;
 • doradztwo strukturalne: organizacja i formalizacja działalności, doradztwo prawne w zakresie modelowania wewnętrznej struktury i organizacji biznesu;
 • doradztwo i reprezentowanie klientów w postępowaniach o dzielenia zamówienia publicznego - na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówienia, spory przed KIO, spory sądowe w sprawach zamówień publicznych;
 • doradztwo i reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych, egzekucyjnych,
 • przekształcenia, podziały, łączenia, przejęcia spółek i przedsiębiorstw  (m.in. łączenia, podziały, przekształcenia spółek);
 • negocjacje i mediacja oraz inne alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych oraz gospodarczo – konsumenckich;
 • windykacja i obrona przed windykacją.

 

Co możesz zyskać jako członek SII?

15% zniżki na wszystkie usługi kancelarii.

Jak skorzystać ze zniżki?

Należy skontaktować się z Mec. Markiem Tatarem + 48 604 505 402 (marek.tatar@tatar.com.pl).

 

Zobacz również:

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

09.11.2017, Aktualności

Agnieszka Gontarek Człowiekiem Corporate Governance 2017

Człowiekiem Corporate Governance 2017 została Agnieszka Gontarek – Prezes Zarządu BONDSpot SA, która swoją pracą zawodową przyczyniła się do budowy i rozwoju ładu korporacyjnego w Polsce.

Zobacz więcej

15.12.2017, Felietony

Ostatnie dni na wpłatę na IKE, IKZE i na optymalizację podatkową w 2017 roku

15.12.2017, Felietony

Ostatnie dni na wpłatę na IKE, IKZE i na optymalizację podatkową w 2017 roku

Koniec roku blisko, zostało dosłownie kilka dni, aby pomyśleć o podatkach, które za 2017 rok będziemy płacili w kwietniu, jak również o emeryturze na którą przejdziemy za kilka lub kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.

Zobacz więcej

Logo SII