Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Tatar i Wspólnicy ]

Tatar i Wspólnicy

tatar i wspólnicy sp.k. z siedzibą w krakowie

 

Propozycja kancelarii kierowana do emitentów i właścicieli instrumentów finansowych obejmuje wszystkie etapy przygotowania i realizacji operacji kapitałowych:

 

 • transakcje na instrumentach finansowych: doradztwo prawne w toku realizacji transakcji kapitałowych; formalizacja transakcji pozasesyjnych, pakietowych, OTC; transakcje w różnych modelach pośrednictwa instytucji finansowych (domów maklerskich, banków); sporządzanie wstępnych analiz, doradztwo prawne w toku przygotowania transakcji na rynku kapitałowym i strukturalizacja takich transakcji; przeprowadzanie audytów prawnoorganizacyjnych (due diligence) przed ofertami instrumentów finansowych i innymi transakcjami kapitałowymi; monitoring realizacji transakcji i audyty posttransakcyjne;
 • szczególne operacje rynku kapitałowego: publiczne wezwania i kontrwezwania; przymusowe wykupy, umorzenia akcji spółek publicznych; przygotowanie i realizacja splitów i resplitów instrumentów wprowadzonych do obrotu zorganizowanego; transakcje w toku łączeń i przekształceń emitentów; ustanawianie i realizacja zabezpieczeń na instrumentach finansowych;
 • emisje i oferty: realizację emisji akcji, obligacji i warrantów subskrypcyjnych i innych – w pełnym zakresie formalizacji; reprezentowanie przed KNF/KDPW/GPW; IPO, SPO, reverse SPO;
 • dokumenty informacyjne: sporządzanie prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, dokumentów ofertowych i informacyjnych, warunków emisji, not informacyjnych i in.;
 • wprowadzanie instrumentów finansowych do obrotu: wprowadzanie instrumentów do obrotu w trybach ofertowych i bezofertowych, w tym bezprospektowe wprowadzanie instrumentów na rynek regulowany i ASO;
 • wsparcie korporacyjne: implementacja zasad ładu korporacyjnego; wsparcie działalności organów korporacyjnych; przygotowywania i obsługa prawna zgromadzeń wspólników, zgromadzeń obligatariuszy, zgromadzeń inwestorów, walnych zgromadzeń emitenta (w tym przewodniczenie tym zgromadzeniom);
 • obowiązki informacyjne i IR:  zarządzanie obowiązkami informacyjnymi emitentów lub wsparcie emitentów w tym zakresie, wsparcie prawne w relacjach inwestorskich;
 • compliance i audyt: realizacja funkcji compliance, kontroli, audytu, nadzoru wewnętrznego (w zależności od potrzeb i uwarunkowań prawnych związanych ze statusem prawnym emitenta);
 • spory korporacyjne: doradztwo w zakresie sporów korporacyjnych, reprezentowanie w obradach organów korporacyjnych, jak i w negocjacjach, mediacjach, postępowaniach arbitrażowych i sądowych w tym zakresie;
 • specjalistyczne doradztwo prawne: doradztwo w toku ewentualnych postępowań wyjaśniających, nadzorczych lub kontrolnych przed KNF.

 

Do podmiotów aktywnych na rynku kapitałowym kancelaria kieruje propozycję usług stałego lub doraźnego doradztwa w bieżącej działalności:

 

 • doradztwo korporacyjne: aspekty wewnętrznej działalności przedsiębiorców, relacje ze wspólnikami (akcjonariuszami),  działalność organów wewnętrznych przedsiębiorcy;
 • wsparcie w dziedzinie umów i doradztwa transakcyjnego: projektowanie, negocjacje, opiniowanie umów, serwisowanie umów - w obrocie profesjonalnym i konsumenckim;
 • doradztwo w zakresie prawa pracy i stosunków zatrudnienia;
 • zabezpieczanie ryzyka prawnego działalności: szacowanie ryzyka prawnego działalności  Klientów, planowanie, wdrażanie i serwis zarządzania ryzykiem działalności;
 • doradztwo strukturalne: organizacja i formalizacja działalności, doradztwo prawne w zakresie modelowania wewnętrznej struktury i organizacji biznesu;
 • doradztwo i reprezentowanie klientów w postępowaniach o dzielenia zamówienia publicznego - na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówienia, spory przed KIO, spory sądowe w sprawach zamówień publicznych;
 • doradztwo i reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych, sądowo-administracyjnych, administracyjnych, egzekucyjnych,
 • przekształcenia, podziały, łączenia, przejęcia spółek i przedsiębiorstw  (m.in. łączenia, podziały, przekształcenia spółek);
 • negocjacje i mediacja oraz inne alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych oraz gospodarczo – konsumenckich;
 • windykacja i obrona przed windykacją.

 

Co możesz zyskać jako członek SII?

15% zniżki na wszystkie usługi kancelarii.

Jak skorzystać ze zniżki?

Należy skontaktować się z Mec. Markiem Tatarem + 48 604 505 402 (marek.tatar@tatar.com.pl).

 

Zobacz również:

31.07.2017, Aktualności

Capital Market Games, 23 września w Warszawie

31.07.2017, Aktualności

Capital Market Games, 23 września w Warszawie

Ponad 25 lat nowej historii rynku kapitałowego w Polsce przyczyniło się do powstania wielu profesji i środowisk tworzących jedną, wielką rodzinę. Warto dbać zarówno o relacje prywatne jak i biznesowe pomiędzy uczestnikami rynku. Dlatego też już 23 września 2017 r. na Arenie Furbolu na warszawskim Ursynowie po raz kolejny będziemy mieli przyjemność gościć wszystkich, którzy zdecydują się stanąć do sportowej rywalizacji na piątych Capital Market Games!

Zobacz więcej

Logo SII