Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies. Zamknij

Czym jest SII?

Relacja z ZWZ Gant Development S.A. - SII pyta o Intakusa

 

Po wysłuchaniu przez uczestników obrad zwołanego na dzień 22 czerwca 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gant Development, sprawozdania przedstawionego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej akcjonariusze przystąpili do zadawania pytań Zarządowi Spółki. Wśród uczestników walnego zgromadzenia było również Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, którego reprezentant zadawał Zarządowi pytania m.in. dotyczące zarówno kondycji finansowej spółki, działań Spółki mających ustrzec przed kryzysem branży budowlanej , czy też relacji z podwykonawcami.

 

Poniżej zamieszczamy Państwu, treść pytań zadanych przez  SII zarządowi Gant Development wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami.

Czy spółka Gant Development na koniec roku 2012 współpracowała z jakimiś podmiotami, które ogłosiły upadłość lub utraciły płynność finansową w tamtym okresie? Jeśli tak, to w jaki sposób zostały zabezpieczone ewentualne roszczenia Spółki?

Grupa Gant Development współpracowała od wielu lat ze spółką Intakus S.A. Spółka ta była jednym z głównych generalnych wykonawców począwszy de facto od rozpoczęcia przez Grupę Gant Development działalności developerskiej. Wobec spółki została ogłoszona upadłość likwidacyjna ale obecnie została ona zmieniona na upadłość z możliwością zawarcia układu. Sytuacja w Grupie Gant Development wygląda w ten sposób, że roszczenia oraz wierzytelności Gant Development nie musiały być zabezpieczone, dlatego, że nie miała ona z tą spółką żadnych wierzytelności. Spółka prowadziła budowy Gant Development, które zostały wstrzymane w momencie kiedy rozpoczęły się problemy finansowe w tej spółce. Zarząd Gant Development dostrzegał problemy tej spółki, gdyż miał doniesienia od podwykonawców. Następnie budowy te zostały przejęte przez Spółkę Budopol Wrocław S.A. Przejęła ona 3 budowy po Intakusie, zaś czwarta została przejęta przez zewnętrznego wykonawcę. Jak wskazała w podsumowaniu powyższej wypowiedzi Wiceprezes Zarządu - z punktu widzenia działalności operacyjnej Spółki nic się nie stało.


Według jakich kryteriów spółka dobierała w 2011 r. podwykonawców (w kontekście dużych problemów sektora budowlanego)?

 

Spółki zależne w Grupie dobierały do tej pory dwóch głównych podwykonawców. Tak naprawdę budowy były podzielone pomiędzy Intakus S.A. i Budopol Wrocław S.A. Budopol Wrocław S.A. jest spółką zależną więc jak wyjaśniła Wiceprezes Zarządu spółka matka w naturalny sposób chciała ją rozwijać angażując się w nią kapitałowo. Większe budowy były powierzone Budopolowi Wrocław S.A. W Intakusie S.A. nie byli zaangażowani, był to tylko ich wieloletni współpracownik. W tej chwili wszystkie budowy za wyjątkiem dwóch realizowane są przez Budopol Wrocław S.A. Spółki zależne należące do Grupy podwykonawców wybierają w drodze przetargu. Spółka ma sformułowaną procedurę przetargową.

Czy spółka Gant Development w 2011 r. poręczała zobowiązania Budopolu Wrocław S.A. albo Intakusa S.A.?

Nigdy nie poręczała zobowiązań Intakusa, natomiast jest jedno aktywne poręczenie na rzecz Budopol Wrocław S.A. dotyczące ich kredytu obrotowego.

Jakie były przesłanki inwestycji spółki w takie podmioty jak Monnari Trade, czy Jago? (które to nie mają nic wspólnego z deweloperską, a których możemy przeczytać w sprawozdaniu)?

Jak wyjaśniła Wiceprezes Zarządu "Monari Trade był naszym najemcą w Marino. Z uwagi na ich proces upadłościowy tak naprawdę był to sposób rozliczenia się tej spółki z Gantem za zaległe wierzytelności. W ramach zatwierdzonego układu". Spółka głosowała przeciwko układowi, ale została przegłosowana i niejako przez ten układ zmuszona do takiego a nie innego rozwiązania. Natomiast w przypadku Jago była to próba zaangażowania się w podmiot, który w danym momencie był relatywnie tani na giełdzie.

W jaki sposób spółka eliminuje ryzyko zmienności cen surowców?

W odpowiedzi Wiceprezes Zarządu wskazała, że kwestia ta tak naprawdę dotyczy Budopolu Wrocław S.A., a nie spółki matki. Ten z kolei przerzuca to ryzyko na swoich podwykonawców. To podwykonawcy nabywają materiały, zaś Budopol Wrocław S.A. w ramach procedury przetargowej stara się minimalizować ryzyko zmienności cen surowców.

Spółka dokonała aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych z kwoty 49,4 do 71,3 mln zł. Jakich nieruchomości dotyczy ta kwota? Jaki podmiot dokonał wyceny, z której wyniknęła konieczność dokonania takiego przeszacowania?

Grupa nieruchomości, które posiada wycenia według wartości godziwej. Wartość godziwa jest określana przez niezależnych rzeczoznawców, czyli są to biegli rzeczoznawcy wyceniający nieruchomości wedle obowiązujących ich standardów. Wszystkie nieruchomości inwestycyjne, które wykazuje Grupa w bilansie wycenione są w wartości godziwej. One są wycenione zarówno w górę jak i w dół w zależności od tego co wykazuje operat dotyczący danej nieruchomości za dany okres. Robione jest to zwykle przy przeglądzie półrocznym, wtedy aktualizowana jest wycena najistotniejszych w bilansie nieruchomości. Wszystkie nieruchomości wyceniane są na koniec roku a następnie stosownie do wycen, które wykazują operaty następuje przecena nieruchomości do wykazania ich w bilansie. Efekt ten jest widoczny w sprawozdaniu skonsolidowanym w ujęciu per saldo czyli to co zostało wykazane na plus i to zostało wykazane na minus. W 2011 r. na 90% tej wartości na plus składała się wycena nieruchomości SM Domu. To są zasoby mieszkaniowe, które Gant Development posiada w Katowicach. Dokładniej są to zasoby mieszkaniowe, lokalowe, które Grupa nabyła 1,5 roku temu. Podstawą zmiany wartości tej nieruchomości, było to, że posiadając te zasoby przez 1,5 roku w swoich aktywach Grupa Gant Development dokonała ich gruntownego przeobrażenia. Przede wszystkim z prawnego punktu widzenia. Uregulowany został stan prawny gruntów, uporządkowane sprawy wpisów w księgach wieczystych, dodatkowo wyodrębnione zostały wszystkie lokale. Dziś mają one status lokali samodzielnych i są przygotowane do sprzedaży. Jak wyjaśniła Wiceprezes Zarządu powyższe czynniki miały główny wpływ na wzrost tej wartości.

Spółka utworzyła odpis należności w kwocie odpisu na należności 3 340 tyś zł. Jakiego rodzaju należności dotyczy ta kwota? Jakie działania spółka podejmuje celem ich odzyskania?

Odpis ten dotyczy lokali, które są wynajmowane w Bytomiu i w Piekarach Śląskich. Należności te długo nie były odpisywane. Spółka próbowała uprawdopodabniać ich ściągalność, ale ostatecznie podjęła decyzję, że na koniec roku warto je spisać w całości. Należności te zostały w 100% odpisane. Jak podkreśliła Wiceprezes Zarządu Spółka aktywnie windykuje swoje wszystkie należności zarówno w sposób miękki jak i twardy.

Jaka jest strategia spółki względem pozostałych na dziś w portfelu akcji Intakus S.A., które wykazane były w bilansie spółki za 2011 r.?

Część tych akcji Spółka upłynniła. Gant Development S.A. posiadała akcje, które były notowane na giełdzie i te zostały upłynnione. Oprócz nich posiada również akcje imienne, których upłynnić się nie dało. Akcje, których nie udało się upłynnić Spółka wycenia obecnie według ich wartości godziwej wynikającej z kursu giełdowego, tj. w granicach 15 – 17 groszy.

Zobacz również:

28.11.2018, Aktualności

SII Poleca: Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

28.11.2018, Aktualności

SII Poleca: Konferencja Nowoczesne Rady Nadzorcze

Zapraszamy na konferencję „Nowoczesne Rady Nadzorcze” poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego i nadzoru nad spółkami publicznymi w Polsce.

Zobacz więcej

Relacja z ZWZ Gant Development S.A. - SII pyta o Intakusa
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie