Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Wistil SA - Zarząd i Rada Nadzorcza zarobiła w 2007 r. 19,4 mln zł przy skonsolidowanej stracie 17,7 mln zł

    Szanowni Państwo,


    w związku z treścią raportów finansowych publicznej spółki akcyjnej Wistil S.A. z siedzibą w Kaliszu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwraca uwagę na możliwość działania na szkodę ww. Spółki przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej.


    W latach 2004 - 2007 koszty wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej przekroczyły 80 mln złotych, podczas gdy w tym samym okresie Spółka wypracowała skonsolidowany zysk netto na poziomie nieznacznie przekraczającym 3 mln złotych.


    W 2007 r. osiągnięta została rekordowa strata w wysokości 17,7 mln złotych na poziomie skonsolidowanego zysku netto. W tymże roku koszty wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyniosły 19,4 mln złotych. Rzeczywisty zysk wypracowany przez Spółkę został więc w całości przeznaczony na wynagrodzenia dla kadry zarządzającej.


    Zwracamy uwagę, że ww. koszty wynagrodzenia dla kadry zarządzającej w Wistilu ustalone są na jednym z najwyższych poziomów ze wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


    Pomimo słabej kondycji Spółki, przez wiele lat nie podjęte zostały żadne działania w celu uzdrowienia opisywanej sytuacji. W ostatnim czasie, podczas odbywających się WZA, podejmowane były jedynie uchwały wynikające z obowiązujących regulacji, tj. zatwierdzenie sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.


    Nieproporcjonalnie duże wynagrodzenie, znacznie przekraczające kapitalizację Wistilu, wypłacane dominującym akcjonariuszom (zasiadającym we władzach Spółki), można interpretować jako ukrytą formę dywidendy, formalnie nie uchwalanej przez ostatnie lata. Zaistniała sytuacja jest w związku z tym krzywdząca dla pozostałych akcjonariuszy Spółki.


    Dodatkowo z przykrością stwierdzamy, że Spółka przestrzega wyłącznie te zasady ładu korporacyjnego, które bezpośrednio wynikają z przepisów obowiązującego prawa. W szczególności Spółka na swojej stronie internetowej nie prowadzi sekcji poświęconej relacjom inwestorskim, przez co komunikacja pomiędzy inwestorami a jej władzami jest znacznie utrudniona. Nie są również znane najbliższe plany oraz długoterminowa strategia Zarządu.


    Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, podejmując działania mające na celu wyjaśnienie niepokojącej sytuacji w Spółce, zadeklarowało i potwierdziło swój udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 29.08.2008r., poprzez przesłanie do siedziby Spółki świadectwa depozytowego wystawionego na posiadane akcje, w terminie określonym przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd Spółki uznał jednak, że świadectwo depozytowe dostarczone zostało zbyt późno, posługując się przy tym niejasną i niezrozumiałą argumentacją.

 

W związku z tym przedstawiciel SII nie został dopuszczony do udziału w NWZA, również jako obserwator bez prawa głosu. Podtrzymujemy jednak swoją opinię, iż działanie Spółki jest w tej sytuacji nierzetelne i sprzeczne z prawem, i ma na celu utrudnianie prac zmierzających do wyjaśnienia kwestii wysokich wynagrodzeń kadry zarządzającej. Stanowisko Stowarzyszenia potwierdzone zostało opiniami dwóch niezależnych kancelarii, co daje podstawę do podjęcia kroków prawnych w przypadku braku wyjaśnień ze strony Spółki.Czekamy na Państwa komentarze i opinie w tej sprawie.


Osoba kontaktowa:
Paweł Wielgus
Specjalista ds. Interwencji i Analiz
e-mail: pwielgus@sii.org.pl

tel. 071-332-95-60

Zobacz również:

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

19.05.2018, Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na dzień 20 czerwca 2018 r.

Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, zgodnie z § 28 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia, zawiadamia że na podstawie § 26 ust. 1 Statutu, zwołuje na dzień 20 czerwca 2018 r. na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się we Wrocławiu.

Zobacz więcej

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

17.05.2018, Newsroom

Energa po wynikach za I kw. 2018 roku – podsumowanie czatu inwestorskiego

Inwestorzy mieli wczoraj (tj. 16 maja) okazję przepytać Jacka Kościelniaka, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Energi. W centrum zainteresowania inwestorów znalazły się wyniki finansowe, inwestycje, głównie w Ostrołękę C, a także wycena giełdowa spółki.

Zobacz więcej

Logo SII
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie