Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

mBank w II kwartale poniżej oczekiwań

© Kenishirotie – fotolia.com

Sezon prezentowania wyników finansowych w pełni – tym razem mBank przedstawił swoje osiągnięcia i porażki po II kwartale 2017 roku. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej spadł o blisko 120 mln zł, choć przyznać należy, że wpływ na to miały zdarzenia jednorazowe.

 

W II kwartale 2017 roku zysk netto podmiotu dominującego spółki wyniósł 269,7 mln zł, podczas gdy na koniec czerwca ubiegłego roku można było mówić o kwocie rzędu 388 mln zł. To spadek rok do roku o 31% i poniżej konsensusu PAP, który wynosił 287,3 mln zł.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł.) II kwartał 2017 roku II kwartał 2016 roku Zmiana
Wynik  z tytułu odsetek 764 779 684 443 11,7%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 252 612 209 703  20,5%
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (120 399) (117 743) 2,3% 
Wynik działalności operacyjnej 475 383 594 550  -20,0%
Zysk netto (przypadający na akcjonariuszy spółki) 269 700 388 504  -30,6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwucyfrowy wzrost zysku zarówno z tytułu odestek (czyli najważniejszego źródła dochodów spółki), jak i opłat oraz prowizji wynika przede wszystkim ze spadku kosztów odsetkowych, a także podwyższenia prowizji, w tym tych za pośrednictwo w sprzedaży innych produktów zewnętrznych podmiotów finansowych oraz z tytułu działalności maklerskiej i za organizację emisji.

 

Lepsze rezultaty w tych pozycjach nie uchroniły jednak mBanku przed spadkiem zysku netto. Zwiększono obciążenie rezerwami z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek o 2,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Jeśli jednak zestawimy te dane z I kwartałem 2017 r., to okaże się, że odpisy wzrosły o ponad 45% – zmiana ta dotyczyła przede wszystkim segmentu Korporacji i Rynków Finansowych. Oznacza to powrót do sytuacji z początku 2016 roku. Wpływ na spadek zysku miało również zdarzenie z I połowy 2016 roku, kiedy to zaksięgowano rozliczenie transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc., co dało wówczas dodatkowy jednorazowy zysk w wysokości około 251,7 mln zł. Spółka odnotowała w I półroczu 2017 roku ujemne przepływy z działalności operacyjnej na poziomie 3,6 mld zł wobec dodatnich na poziomie 3,2 mld zł w analogicznym okresie zeszłego roku. Przyczyną takiej sytuacji jest spadek wartości zobowiązań wobec klientów o ponad 3,2 mld zł. Ostatecznie zmiana stanu środków pieniężnych netto była ujemna i wyniosła około 5 mld zł, choć rok wcześniej odnotowano zmianę dodatnią w wysokości około 4 mld zł. Na koniec czerwca bank posiadał blisko 10 mld zł środków pieniężnych.

 

Ambicją mBanku jest w ciągu trzech lat powrócić do ROE na poziomie 10 procent – powiedział na dzisiejszej konferencji Cezary Stypułkowski, prezes mBanku. Należy zwrócić uwagę, że po dwóch kwartałach tego roku ROE kształtuje się na poziomie 7,5%.

 

Po publikacji sprawozdania finansowego kurs mBanku zniżkował, by do godziny 12:00 osiągnąć wartość około 450 zł, czyli o 10 zł mniej niż na wczorajszym zamknięciu. Z punktu widzenia analizy technicznej cena oscyluje wokół ostatniego wsparcia.

 

Źródło: stooq.pl

 

 Źródło: mBank S.A.

Zobacz również:

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

19.06.2018, Aktualności

Okres próbny w Legimi tylko dla członków SII wydłużony do miesiąca

Dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych udało się nam uzyskać wydłużony okres próbny w Legimi.

Zobacz więcej

20.06.2018, Newsroom

Mocna reakcja rynku na opublikowane sprawozdanie LiveChatu

20.06.2018, Newsroom

Mocna reakcja rynku na opublikowane sprawozdanie LiveChatu

Grupa LiveChat Software opublikowała raport za rok obrotowy zakończony 31 marca 2018 roku. W środę od rana kurs akcji spółki wyraźnie rośnie.

Zobacz więcej

mBank w II kwartale poniżej oczekiwań
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie