Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Ambra poprawia marże, na wyniku netto ciąży one-off

© anaumenko - Fotolia.com

Ambra kontynuuje trend poprawy wyników operacyjnych. Jednak w III kw. roku obrotowego 2016/2017 wynik netto został obciążony kwotą 0,9 mln euro w wyniku oszustwa, o którym spółka informowała oddzielnym raportem bieżącym.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

III kw. 2016/2017

III kw. 2015/2016

Zmiana

I-III kw. 2016/2017

I-III kw. 2015/2016

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

80 502

74 626

7,9%

364 025

330 145

10,3%

Zysk brutto ze sprzedaży

Marża zysku brutto ze sprzedaży

26 811

33,3%

21 722

29,1%

23,4%

4,2 p.p.

128 229

35,2%

110 940

33,6%

15,6%

1,6 p.p.

EBITDA

Marża EBITDA

666

0,8%

-1 204

-

-

-

47 992

13,2%

40 701

12,3%

17,9%

0,9 p.p.

EBIT

Marża EBIT

-2 066

-

-3 964

-

-

-

39 661

10,9%

32 237

9,8%

23,0%

1,1 p.p.

Wynik brutto

Marża brutto

-3 144

-

-4 513

-

-

-

38 227

10,5%

30 482

9,2%

25,4%

1,3 p.p.

Wynik netto podmiotu dominującego

Marża netto

-4 919

 

-

-4 449

 

-

-

 

-

21 824

 

6,0%

18 264

 

5,5%

19,5%

 

0,5 p.p.

Źródło: Ambra S.A.

 

W III kw. 2016/2017 Ambra wypracowała 80,5 mln zł przychodów, co było wynikiem o 7,9% lepszym niż przed rokiem. Na wzrost przychodów złożyły się dynamiczny wzrost sprzedaży alkoholi mocnych, cydru oraz win stołowych. Silna dynamika sprzedaży wciąż utrzymuje się w Rumunii i w III kw. wyniosła 29,4% rdr.

 

Znacznie szybciej niż przychody urósł zysk brutto ze sprzedaży, który wyniósł 26,8 mln zł (23,4% rdr). Było to wynikiem między innymi wzrostu sprzedaży win premium, wzrostu średniej ceny sprzedaży Cydru Lubelskiego, a także obniżenia kosztów marketingu cydru, którego pozycja na rynku została ugruntowana działaniami w poprzednich kwartałach. W efekcie spółce udało się zwiększyć marżę brutto na sprzedaży z 29,1% do 33,3%.

 

Na poziomie wyniku operacyjnego Ambra zanotowała stratę na poziomie 2,1 mln zł, jednak była ona niemal dwa razy mniejsza niż przed rokiem, pomimo dodatkowych obciążeń. Mowa tu o oszustwie na szkodę spółki Soare Sekt a.s., które polegało na spowodowaniu bezprawnego wypływu środków pieniężnych w kwocie 0,9 mln euro na zagraniczne konto bankowe (spółka raportowała o tym zdarzeniu oddzielnym raportem bieżącym). Do oszustwa wykorzystane zostały sfałszowane tożsamości osób trzecich. Niezwłocznie po stwierdzeniu tego zdarzenia podjęte zostały niezbędne działania w celu zminimalizowania szkody oraz postępowanie w celu wyjaśnienia całości okoliczności zdarzenia. Wdrożone zostały również dodatkowe procedury zabezpieczające na przyszłość przed podobnymi zdarzeniami – wyjaśniono w raporcie. Pozytywnie na wyniki wpłynęło natomiast otrzymanie przez rumuńską spółkę Karom Drinks s.r.l. kwoty 370 tys. euro stanowiącą dodatkową część ceny sprzedaży nieruchomości sprzedanej we wcześniejszym okresie.

 

Strata netto przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniosła 4,9 mln zł i była większa niż przed rokiem. Wpłynęły na to wspomniane zdarzenia jednorazowe, a także ujemne różnice kursowe w kwocie 0,6 mln zł oraz wyższy o 1,1 mln zł udział w zysku akcjonariuszy mniejszościowych (lepszy wynik spółki TIM S.A. oraz zyski jednorazowe w Rumunii). Osiągnięty wynik netto dokładnie obrazuje tabela poniżej.

 

(tys. zł)

III kw. 2016/2017

III kw. 2015/2016

Zysk netto, w tym:

-3 269

-3 876

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

-4 919

-4 449

Udziały niekontrolujące

1 650

573

Źródło: Ambra S.A.

 

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2016/2017 Ambra znacznie poprawiła środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej. Wyniosły one blisko 48 mln zł wobec 29,4 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Pozytywnie na przepływy wpłynęły spłaty należności oraz zmniejszenie zapasów. Na koniec III kw. roku obrotowego spółka posiadała 17,2 mln zł środków pieniężnych i ekwiwalentów.


  

Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą AMBRA,

który odbędzie się 12 maja (piątek) o godzinie 14:30.

 

Na pytania inwestorów będzie odpowiadał Robert Ogór, Prezes Zarządu Grupy AMBRA

oraz Piotr Kaźmierczak – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy.

 

Weź udział

 


Inwestorzy neutralnie odebrali opublikowane wyniki finansowe. Kurs akcji otworzył się dzisiaj (11 maja 2017 roku) 1% poniżej wczorajszego zamknięcia, a do godziny 11:00 wyszedł „na zero”. W szerszej perspektywie od czerwca 2016 roku cena porusza się we wzrostowym kanale trendowym, a obecnie testuje opór na poziomie 10,45 zł, czyli szczytów z 2013 roku.

 

Ambra - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

 

Źródło: Ambra S.A.

Zobacz również:

18.04.2018, Aktualności

Podmiot powołany przez SII będzie wydawać rekomendacje inwestycyjne!

18.04.2018, Aktualności

Podmiot powołany przez SII będzie wydawać rekomendacje inwestycyjne!

Zadaniem nowego podmiotu – Domu Analiz SII – będzie dostarczanie pokrycia analitycznego emitentów, którzy do tej pory nie cieszyli się dużym zainteresowaniem instytucji finansowych.

Zobacz więcej

Ambra poprawia marże, na wyniku netto ciąży one-off
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie