Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

CCC zwiększa zysk operacyjny o 24% w I półroczu 2016 roku

© vladstar - Fotolia.com

W najnowszym raporcie okresowym CCC przedstawiło wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku. Wszystkie najważniejsze pozycje wynikowe zanotowały dodatnią dynamikę. Zysk EBIT wyniósł 130,8 mln i wzrósł o 23,6% rok do roku.

Wybrane pozycje wynikowe (mln zł) I półrocze 2016 r. I półrocze 2015 r.
Przychody ze sprzedaży 1 394,6 1 039,9
EBITDA 156,1 136,3
EBIT 130,8 105,8
Wynik brutto 125,3 92,8
Wynik netto 113,3 111,5

Źródło: CCC S.A.

 

Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2016 wyniosły 1,39 mld zł i były o 34,1% wyższe niż w roku ubiegłym. Na wzrost sprzedaży zasadniczy wpływ miał rozwój działalności i ekspansja na poszczególnych rynkach detalicznych oraz sprzedaż w kanale e-commerce. EBITDA wyniosła 156,1 mln zł (wzrost o 14,5% rdr), zaś EBIT 130,8 mln zł (wzrost o 23,6% rdr). Wynik netto spółki wyniósł 113,3 mln zł w porównaniu z 111,5 mln w roku ubiegłym (wzrost o 1,61%). Wartość środków pieniężnych na koniec I półrocza wynosiła 254,3 mln zł co oznacza wzrost o 86,3% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

Wyniki poprawiły się także w ujęciu kwartalnym, były też lepsze od konsensusu. Wartość przychodów w II kw. 2016 roku wyniosła 864,9 mln zł (wzrost o 42,3% rdr) i była wyższa od konsensusu o 0,7%. Spółka wypracowała zysk EBIT na poziomie 138 mln (wzrost o 44,2% rdr), czyli o 8,8% więcej od założeń analityków. Zysk netto w II kw. był na poziomie 131,6 mln zł i wzrósł o 25%. Konsensus zakładał, że spółka osiągnie 100,9 mln zł zysku netto, czyli o 30,5% mniej. Należy mieć na uwadze fakt, że duży wpływ na wyniki CCC w tym roku miały zmiany klimatyczne. Ze względu na warunki pogodowe, miało miejsce przesunięcie popytu pomiędzy kwartałem pierwszym a drugim.

Według raportu 55% przychodów ze sprzedaży pochodzi z Polski, sytuacja na rynku krajowym jest więc wciąż istotna dla wyników spółki. Dalszy udział w przychodach mają Czechy (8,2%), Niemcy (6,1%), Węgry (5,6%) i Słowacja (4,9%).

Zdaniem emitenta najważniejsze czynniki, które będą miały wpływ na przyszłe wyniki to: wielkość osiągniętej sprzedaży oraz zrealizowanych marż, dalszy rozwój sieci handlowej CCC w kraju i zagranicą, rozwój sprzedaży online, czynniki pogodowe i poziom kursów walutowych. Udział CCC w bardzo rozdrobnionym rynku sprzedaży detalicznej obuwia w Polsce szacowany jest na około 20%.

Sytuację makroekonomiczną w Polsce spółka ocenia jako „stabilną ze średnimi perspektywami rozwoju” i w związku z dobrymi danymi makroekonomicznymi oraz programem „500+”, przewiduje wzrost dochodu do dyspozycji konsumentów. Zwraca jednak uwagę, że na przyszłe zyski może negatywnie wpłynąć wprowadzany przez rząd podatek od sprzedaży detalicznej, który obejmie także CCC.

Pod koniec I półrocza 2016 r. spółka miała razem 809, czyli o 36 więcej niż przed rokiem. Ponad połowa (422) to sklepy w Polsce. W tym samym okresie grupa zwiększyła swoją powierzchnię handlową, netto o 36,4 tys.m2. Z tego powodu koszty  funkcjonowania sklepów w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 77,3 mln PLN (+22,1%)
do poziomu 426,5 mln PLN. Poniższy wykres przedstawia zmiany powierzchni salonów CCC w latach 2013-2016. Jak można zauważyć spółka charakteryzuje się tendencją wzrostową pod względem powierzchni salonów.

 

CCC powierzchnia handlowa
Źródło: CCC S.A.

 

Przypominamy także o niedawno dokonanej decyzji CCC o zakupie spółki 3S Retail, działającej na rynku rosyjskim. Więcej na ten temat pisaliśmy w tym miejscu.

 

Wykres kursu akcji CCC pokazuje, że spółka znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Ważną linią oporów jest poziom 191,4 zł, od którego cena odbiła się trzykrotnie. Przekroczenie jej będzie więc mocnym sygnałem popytowym. Zmianę kursu na spadkowy zasygnalizuje zaś spadek ceny poniżej linii trendu oraz wsparcia wyznaczonego na poziomie 153,6 zł.

 

CCC - analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: CCC S.A., PAP

Zobacz również:

23.04.2018, Aktualności

Pierwsza rekomendacja Domu Analiz SII jest już dostępna!

23.04.2018, Aktualności

Pierwsza rekomendacja Domu Analiz SII jest już dostępna!

Analitycy Domu Analiz SII wydali dla akcji CDRL rekomendację "kupuj" z 12-miesięczną ceną docelową ustaloną na poziomie 42,62 zł. W momencie wydania rekomendacji giełdowy kurs tych walorów wynosił 32 zł, co oznacza potencjał wzrostu równy 33,2%.

Zobacz więcej

25.04.2018, Newsroom

Rowery miejskie w kolejnych miastach. Nextbike Polska zapowiada ekspansję

25.04.2018, Newsroom

Rowery miejskie w kolejnych miastach. Nextbike Polska zapowiada ekspansję

Firma rozpoczęła również ekspansję zagraniczną. W ubiegłym roku podpisała pierwszy zagraniczny kontrakt z fińskim Turku.

Zobacz więcej

CCC zwiększa zysk operacyjny o 24% w I półroczu 2016 roku
Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Przygotowanie Długoterminowej Strategii Biznesowej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie