Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej na ten temat. Zamknij

Czym jest SII?

Getin Noble Bank na plusie, chce wprowadzić program postępowania naprawczego

© peshkov - Fotolia.pl

Getin Noble Bank zakończył 2015 rok na plusie na poziomie skonsolidowanym i jednostkowym. Pomimo tego, Bank wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego o akceptację „Planu trwałej poprawy rentowności”, co może spowodować, że bank będzie zwolniony z podatku bankowego.

 

Poniżej prezentujemy wybrane pozycje wynikowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

 

Wybrane pozycje wynikowe  (tys. zł)

2015 r.

2014 r.

Wynik z tytułu odsetek

1 195 710

1 430 545

Wynik z tytułu opłat i prowizji

326 849

437 042

Wynik z działalności operacyjnej

39 024

300 246

Wynik brutto

72 957

314 268

Wynik netto podmiotu dominującego

44 166

360 032

Źródło: Getin Noble Bank S.A.

 

W wynikach banku wyraźnie widać spadek w relacji do 2014 roku. Wynik z tytułu odsetek spadł o 16,4% rok do roku, do poziomu blisko 1,2 mld zł, a wynik z tytułu opłat i prowizji o 25,2% rdr, do poziomu 326,8 mln zł. na pozostałych pozycjach spółka odnotowała jeszcze większe spadki, co obrazuje tabela. W sprawozdaniu jednostkowym wykazano zysk netto na poziomie 1,1 mln zł.

 

W sprawozdaniu zarządu z działalności grupy kapitałowej banku wymieniono szereg czynników, które złożyły się na spadek zysków. Do czynników zewnętrznych zaliczono:

  • 116,9 mln zł kosztów związanych z obowiązkiem dokonania wpłaty do BFG w związku z upadłością SK Banku,
  • 134,1 mln zł rezerwy dotyczącej wpłaty na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
  • podwyższonych kosztów obciążeń opłatą ostrożnościową i roczną składką na rzecz BFG – 55 mln zł
  • spadek rynkowych stóp procentowych,
  • zawirowania na rynku finansowym po uwolnieniu kwotowań franka szwajcarskiego – około 26% udziału w portfelu kredytowym banku,
  • zmniejszenie sprzedaży produktów inwestycyjnych.


W oddzielnym raporcie bank przedstawił założenia nowej strategii i planowanych działań. Mają one głównie na celu obniżenie premii kosztu depozytów względem rynku, zwiększenie liczby klientów przelewających wynagrodzenie, podniesienie wskaźnika cross-sell oraz poprawę efektywności operacyjnej – obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów poniżej 50% (71,8% na koniec 2015 roku, 56,7% bez uwzględnienia dodatkowych kosztów na rzecz BFG i FWK). W raporcie napisano również, że: „w związku ze znaczącymi obciążeniami zewnętrznymi, które nie były związane z bezpośrednią działalnością operacyjną Banku, a w znaczący sposób wpłynęły na wynik netto IV kwartału 2015, Bank wystąpił również do Komisji Nadzoru Finansowego o akceptację „Planu trwałej poprawy rentowności”, w rozumieniu art. 142 Prawa bankowego”. Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się w tym miejscu

 

Na koniec 2015 roku wskaźniki wypłacalności Getin Noble Banku wyniosły 11,1% dla kapitału Tier1 (wobec 9,7% przed rokiem) i 14,3% dla łącznego współczynnika kapitałowego (wobec 13,1%). Do poprawy współczynników w znacznej mierze przyczyniła się transakcja sprzedaży 50,72% pakietu akcji Getin Leasing do LC Corp B.V. za 218 mln zł. Spółka informowała o tej umowie 12 lutego bieżącego roku. Następującego komentarza udzielił wtedy Krzysztof Rosiński, Prezes Zarządu Getin Noble Banku: „Zawarta umowa jest elementem kompleksowej strategii, której celem jest osiągnięcie wskaźników kapitałowych oczekiwanych przez Komisję Nadzoru Finansowego do 30 czerwca br. W chwili obecnej jesteśmy już w połowie drogi do realizacji wymagań Regulatora. Bank będzie nadal kontynuował ścisłą współpracę biznesową z Getin Leasing i wzmacniał swoją pozycję na rynku finansowania biznesu automotive.”

 

Getin Noble Bank ograniczył sprzedaż długoterminowych kredytów. Sprzedaż kredytowa w 2015 roku wyniosła 9,5 mld zł, z czego kredyty hipoteczne stanowiły 1,5% sprzedaży wobec 8,4% w 2014 roku. Pomimo tego kredyty hipoteczne stanowią 64,6% portfela kredytowego brutto (o 0,2 pkt. proc. mniej niż na koniec 2014 roku). Sprzedaż realizowana była w 99% w walucie polskiej. Bank dokonał również zbycia wierzytelności o wartości bilansowej 625 mln zł (wartość kapitału sprzedanych wierzytelności to 2,3 md zł).

 

Szeroko na temat sytuacji banku pisaliśmy w specjalnym raporcie z dnia 9 lutego 2016 roku „Czy Getin Noble Bank przetrwa zawirowania w sektorze bankowym?”. Z pełną treścią raportu można zapoznać się w tym miejscu.

 

Po publikacji wyników na wykresie banku nie pojawiły się żadne większe ruchy, a kurs akcji oscyluje wokół zamknięcia z poprzedniego dnia. Aktualnie znajduje się on pomiędzy wsparciem przy cenie 0,5 zł, a oporem 0,75 zł. W tej samej odległości – 0,25 zł, można wyznaczyć kolejny istotny opór na poziomie 1 zł, gdzie przebiega obecnie jedna z linii trendu spadkowego. 

 

Getin Noble - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: Getin Noble Bank S.A.

 

Zobacz również:

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

20.02.2018, Aktualności

8 Fund Forum Analiz Online

Reforma polskiego systemu emerytalnego, rewolucja w dystrybucji produktów inwestycyjnych, w końcu dynamiczny rozwój sektora fintech. To właśnie przełomowe zmiany będą tematem przewodnim 8 Fund Forum organizowanego przez Analizy Online, a którego partnerem jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Konferencja odbędzie się 15 marca w hotelu Hilton w Warszawie.

Zobacz więcej

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

23.02.2018, Felietony

Udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji w 2017 roku wyniósł 16%. Jest dobrze, ale…

Według danych opublikowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych udział inwestorów indywidualnych w obrotach na rynku akcji na rynku głównym wyniósł w 2017 roku 16% i był wyższy o 3 p.p. niż w 2016 roku.

Zobacz więcej

Getin Noble Bank na plusie, chce wprowadzić program postępowania naprawczego