Chat with us, powered by LiveChat

SII

wyniki spółek

Bieżące wiadomości na temat: wyniki spółek - strona 6

Action podał plan restrukturyzacji. Zakłada emisję akcji i cięcie kosztów

03.11.2016  
Rafał Irzyński

Action podał plan restrukturyzacji. Zakłada emisję akcji i cięcie kosztów

Firma Action, będąca w postępowaniu sanacyjnym, przedstawiła plan restrukturyzacji. Zakłada on między innymi dla dużych wierzycieli spłatę części zaległości w kwartalnych ratach oraz emisję akcji znacznie powyżej obecnej ceny rynkowej.Zobacz więcej

LPP i CCC poprawiają wyniki ze sprzedaży w październiku

02.11.2016  
Piotr Cichocki

LPP i CCC poprawiają wyniki ze sprzedaży w październiku

Grupa LPP i CCC podzieliła się z inwestorami wynikami ze sprzedaży za październik. Obydwie spółki odnotowały dodatnie dynamiki wzrostowe.Zobacz więcej

Kruk pokazuje wysokie zyski i zapowiada przejęcia zagranicą

02.11.2016  
Rafał Irzyński

Kruk pokazuje wysokie zyski i zapowiada przejęcia zagranicą

Grupa Kruk nie zwalnia tempa i kontynuuje dynamiczny wzrost skali działalności. Widać to bardzo dobrze zarówno po przychodach jak i zyskach w ostatnich latach.Zobacz więcej

Helio ze znaczną poprawą zysków w roku obrotowym 2015/2016

02.11.2016  
Adrian Mackiewicz

Helio ze znaczną poprawą zysków w roku obrotowym 2015/2016

Dystrybutor bakalii zwiększył przychody o 39,1% rok do roku, do poziomu 137,5 mln zł. Zyski rosły w jeszcze większym tempie, co przełożyło się na poprawę rentowności biznesu.Zobacz więcej

PGNiG szacuje 5,7 mld zł przychodów w III kwartale 2016 roku

27.10.2016  
Piotr Cichocki

PGNiG szacuje 5,7 mld zł przychodów w III kwartale 2016 roku

PGNiG podało informacje o szacunkowym wydobyciu, wynikach finansowych i możliwym sporze prawnym z Komisją Europejską.Zobacz więcej

Pomimo spadku przychodów Kernel utrzymuje wysoką rentowność

24.10.2016  
Adrian Mackiewicz

Pomimo spadku przychodów Kernel utrzymuje wysoką rentowność

Kernel opublikował raport roczny za rok obrotowy 2015/2016 kończący się w dniu 30 czerwca 2016 roku. Spółka osiągnęła 1 988,5 mln dolarów przychodów przy wyniku EBITDA na poziomie 346,4 mln zł, co przekłada się na 17,4% rentowności.Zobacz więcej

Kurs akcji Prima Moda wystrzelił o 35% po publikacji wyników

20.10.2016  
Piotr Cichocki

Kurs akcji Prima Moda wystrzelił o 35% po publikacji wyników

Na skutek wdrażanego programu poprawy sytuacji finansowej spółce Prime Moda udało się znacząco poprawić zyski, co przyczyniło się do wystrzelenia kursu w górę.Zobacz więcej

Kęty poprawiły zysk EBIT o 12,7% w III kw. 2016 roku

20.10.2016  
Piotr Cichocki

Kęty poprawiły zysk EBIT o 12,7% w III kw. 2016 roku

Grupa Kęty opublikowała w raporcie kwartalnym wyniki finansowe za III kw. 2016 roku. Najważniejsze pozycje wynikowe uległy poprawie w porównaniu do ubiegłego roku. Główną przyczyną była dobra koniunktura na rynkach, na których emitent prowadzi działalność.Zobacz więcej

Integer.pl zwiększa przychody, InPost z dodatnimi przepływami

03.10.2016  
Adrian Mackiewicz

Integer.pl zwiększa przychody, InPost z dodatnimi przepływami

Integer.pl i InPost opublikowały raporty finansowe za I półrocze 2016 roku. Zyski obciążone są odpisami, o których spółki raportowały parę dni wcześniej.Zobacz więcej

Wzrost przychodów i kilka zdarzeń jednorazowych w wynikach Vivid Games

03.10.2016  
Rafał Irzyński

Wzrost przychodów i kilka zdarzeń jednorazowych w wynikach Vivid Games

Vivid Games w ostatni dzień września 2016 roku zaprezentował raport finansowy za pierwsze sześć miesięcy 2016 roku. Spółka mocno zwiększyła przychody, ale na wynik netto mocno wpłynęły zdarzenia jednorazowe.Zobacz więcej

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie