Chat with us, powered by LiveChat

Action podał plan restrukturyzacji. Zakłada emisję akcji i cięcie kosztów

Skomentuj artykuł
© xb100 - Fotolia.com

Firma Action, będąca w postępowaniu sanacyjnym, przedstawiła plan restrukturyzacji. Zakłada on między innymi dla dużych wierzycieli spłatę części zaległości w kwartalnych ratach oraz emisję akcji znacznie powyżej obecnej ceny rynkowej.

 

Głównej grupie wierzycieli zaproponowano umorzenie wszystkich odsetek, spłatę 40% należności głównych w 20 ratach kwartalnych oraz objęcie akcji nowej emisji jako konwersję 60% należności głównych. Wielkość nowej emisji to 16 695 700 akcji, a to oznacza niemal podwojenie obecnego kapitału zakładowego (aktualnie dzieli się on na 16 957 000 akcji). Ciekawie określono cenę emisyjną nowych akcji. Ma ona być równa wartości księgowej jednej akcji firmy określonej w ostatnim (przed datą zgromadzenia wierzycieli wyznaczonego w celu głosowania nad układem) opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym spółki, przy czym cena emisyjna nie będzie niższa od ceny emisyjnej w pierwszej publicznej emisji, czyli 12 złotych. W sprawozdaniu jednostkowym rocznym za 2015 rok wartość księgowa jednej akcji wynosiła 22,36 zł. Lepszą ofertę otrzymali wierzyciele posiadający główne należności od spółki do 50 tys. zł. Zaoferowano im umorzenie 100% odsetek oraz spłatę 100% należności głównej.

 

W planie restrukturyzacji wskazano finansowanie działalności firmy w trakcie całego procesu. Ma ono pochodzić ze sprzedaży majątku, w tym ze sprzedaży zapasów (aktualnie o wartości 206,5 mln zł), wpływów z należności (aktualnie 215,3 mln zł) oraz nowych źródeł finansowania.

 

W dokumencie ujęto też działania, które spółka podjęła lub zamierza wdrożyć, by usprawnić swoje funkcjonowanie. Wśród nich wymieniono m.in.: rezygnację z najmu magazynu w Nadarzynie (oszczędność około 450 tys. zł miesięcznie), intensyfikację sprzedaży zapasów (120 mln zł do końca lutego 2017 r.), istotne podniesienie marży w kolejnych okresach (rozwinięcie kanału e-commerce i kanału dealerskiego oraz rezygnacja z nisko marżowych kanałów), redukcję kosztów personalnych (około 20% do końca drugiego kwartału 2017 r.), konsolidację grupy kapitałowej.

 

Plan restrukturyzacji zakłada też prognozy finansowe dla Action na lata 2017-2021. Sporządzono dwa warianty prognozy – optymistyczny i pesymistyczny. Jednak w obydwu założono, że spółka może ostatecznie przegrać procesy administracyjne dotyczące dotychczas otrzymanych decyzji administracyjnych w zakresie podatku VAT i będzie zmuszona uregulować domiarowe zobowiązania podatkowe w całości wraz z odsetkami.


Wariant optymistyczny

 

Wybrane pozycje wynikowe (w tys. zł)

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

Przychody ze sprzedaży netto

2 566 135

2 768 262

3 100 454

3 377 557

3 631 891

Zysk operacyjny

-42 019

30 339

50 646

60 830

68 605

Zysk netto

-45 066

24 713

41 250

49 571

55 938

Źródło: Action S.A.

 

Wariant pesymistyczny

 

Wybrane pozycje wynikowe (w tys. zł)

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

2021 r.

Przychody ze sprzedaży netto

1 783 513

1 923 996

2 154 875

2 347 467

2 524 234

Zysk operacyjny

-75 099

-6 774

7 413

16 899

25 060

Zysk netto

-76 562

-6 633

6 238

13 920

20 547

Źródło: Action S.A.

 

Obserwując dzisiejszą reakcję rynku na publikację planu restrukturyzacji, można odnieść wrażenie, że inwestorzy nie za bardzo wiedzą co robić. Notowania otworzyły się luką w górę, a wzrost wyniósł 7%. Po południu kurs jest już na minusie, a spadki sięgają 3%. 

 

Action - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

 

Źródło: Action S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie