Chat with us, powered by LiveChat

Małgorzata Zaleska zostaje nowym prezesem GPW, zmiany w Radzie Giełdy

Skomentuj artykuł

Małgorzata Zaleska została wybrana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na nowego prezesa. Zastąpi na tym stanowisku Pawła Tamborskiego, który z końcem grudnia ubiegłego roku podał się do dymisji.

 

Na kandydatkę zgłoszoną przez Skarb Państwa oddano prawie 33 mln głosów, 3 mln było przeciw, a prawie 2,3 mln się wstrzymało. Zgodę na objęcie przez nią stanowiska prezesa musi wydać jeszcze Komisja Nadzoru Finansowego. Pani prezes Małgorzata Zaleska podkreśliła, że będzie dążyła do umocnienia pozycji GPW na rynku kapitałowym, a także zmianę postrzegania giełdy przez społeczeństwo. Giełda powinna być postrzegana jako siła gospodarki i miejsce bezpiecznych inwestycji. Przed nowym prezesem Giełdy stoi jednak wiele wyzwań, o których pisaliśmy szerzej w felietonie, z którym można zapoznać się w tym miejscu.

 

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia zmianie uległ także skład Rady Giełdy. Na wniosek Skarbu Państwa odwołani zostali Andrzej Ladko, Bogdan Klimaszewski, Waldemar Maj i Wiesław Rozłucki, Prezes Rady Giełdy. Dodajmy, że Pan Wiesław Rozłucki był pierwszym prezesem GPW w Warszawie, piastującym to stanowisko przez 15 lat, od 1991 do 2006 roku. Do Rady Giełdy dołączyli natomiast Jarosław Grzywiński, Łukasz Hardt, Adam Miłosz, Wojciech Nagel i Ewa Sibrecht-Ośka.

 

Źródło: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie