Chat with us, powered by LiveChat

Ciech został sprzedany po zaniżonej cenie

Skomentuj artykuł
© Mara Zemgaliete - Fotolia.com

Najwyższa Izba Kontroli oceniła działania prywatyzacyjne Ministra Skarbu Państwa w latach 2012-2014 pod kątem ich zgodności z celami strategicznymi przyjętymi przez Radę Ministrów. Na 15 ocenianych przypadków, w 4 stwierdzono istotne nieprawidłowości. Wśród nich znalazł się przypadek prywatyzacji Ciechu.

 

Kontroli zostały podjęte tylko największe prywatyzacje, o wartości przewyższającej 100 mln zł. Łączna wartość transakcji prywatyzacyjnych tych spółek wyniosła 13,3 mld zł, a wśród nich znalazły się takie podmioty jak PGE, Energa, czy PHN. Nieprawidłowości stwierdzono w przypadku prywatyzacji Kopalni Węgla Brunatnego Adamów S.A., Meble Emilia Sp. z o.o., Zakładów Górniczo-Hutniczych Bolesław S.A. i Ciechu.

 

W komentarzu NIK zwrócił uwagę między innymi na całkowicie autorski charakter wycen, sporządzonych przez zewnętrznych doradców, czy pomijanie w negocjacjach wyników wyceny spółek otrzymanych metodą mnożnikową i uwzględniania jedynie wyników wyceny metodą DCF, która wymaga przyjęcia wielu założeń, dotyczących zarówno przyszłej sytuacji makroekonomicznej, jak i przyszłej działalności spółki. Podkreślono również, że procedura wyceny nie zawierała analiz trendów kursu zbywalnych akcji lub bardziej zaawansowanej analizy technicznej, powszechnie stosowanej przez inwestorów.

Ciech

Ciech został sprzedany w trybie odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży, wystosowanym przez KI Chemistry, podmiotu należącego do grupy Kulczyk Investments, co miało miejsce 30 maja 2014 roku. Skarb Państwa sprzedał cały pakiet 37,82% akcji Ciechu. Cena zaproponowana na wezwaniu wynosiła 29,50 zł, a ostateczna sprzedaż akcji odbyła się po cenie 31 zł. Zdaniem NIK-u, wedle ówczesnych analiz rynkowych, prywatyzacja została przeprowadzona poniżej rzeczywistej wartości akcji.

 

„Cena zaproponowana w wezwaniu (29,50 zł od akcji) była znacznie niższa od bieżących i rosnących notowań Spółki Ciech SA, która po restrukturyzacji z udziałem Skarbu Państwa właśnie zaczynała odnotowywać dodatnie wyniki. Ponadto cena zaproponowana w wezwaniu nie zawierała premii, jakiej należałoby oczekiwać od podmiotu planującego przejąć pełną kontrolę nad prywatyzowaną spółką. W tym czasie średnia cena akcji Ciechu, sporządzona na podstawie wycen siedmiu biur maklerskich, wynosiła 33 zł. Fakt, że większość akcjonariuszy nie odpowiedziała na wezwanie, świadczy, że mieli odmienną niż Ministerstwo opinię nt. wyceny Spółki i przyszłych trendów i nie śpieszyli się ze sprzedażą” – napisano w wydanym komunikacie NIK.

 

NIK zwrócił uwagę także na możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Firmą doradczą przy prywatyzacji było ING Securities S.A., wchodzące w skład tego samego holdingu co OFE ING, które posiadało 8,65% akcji Ciechu. OFE ING nie odpowiedziało na wezwanie do sprzedaży, a wręcz dokupiło akcje spółki, zwiększając swój udział do 9,48%.

 

Po dokonanej prywatyzacji Ciech znacząco poprawił wyniki, a także poprawił swoją sytuację finansową. Miało to odzwierciedlenie w wycenie giełdowej, kurs akcji do dzisiaj znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, a na wykresie nie widać jakichkolwiek oznak na jego zmianę. Linia trendu wzrostowego przebiega obecnie na poziomie około 57 zł.

 

Ciech - Analiza techniczna
Źródło: stooq.pl

 

Źródło: NIK

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie