Chat with us, powered by LiveChat

GPW wprowadza nowe kontrakty terminowe m.in. na CCC i Energę

Skomentuj artykuł
© deepagopi2011 - Fotolia.com

Od 3 grudnia 2015 roku GPW wprowadza do obrotu sześć nowych kontraktów terminowych na akcje. Nowe instrumenty pochodne będą oparte na akcjach: Bank Millennium S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Cyfrowy Polsat S.A., CCC S.A., Enea S.A., Energa S.A.

 

Aktualnie w obrocie dostępne są kontrakty terminowe na akcje 21 firm. Po wprowadzeniu nowych instrumentów, liczba ta wzrośnie do 27. Dzięki kontraktom terminowym będzie można zarabiać na spadkach akcji coraz większej ilości spółek. Dla nowych instrumentów tylko w przypadku Banku Millennium jeden kontrakt będzie opiewał na 1000 akcji, a w pozostałych przypadkach będzie on wynosił 100 akcji.

 

„Decyzja o wprowadzeniu nowych produktów jest naszą odpowiedzią na rosnące zainteresowanie inwestorów kontraktami na pojedyncze akcje. Rok 2015 jest rekordowy pod względem wolumenów obrotu tymi instrumentami. Od stycznia do końca listopada wolumen obrotu wyniósł 942 tys. kontraktów i był wyższy o ponad 62% niż w całym 2014 roku. Kontrakty na akcje są atrakcyjnym produktem, z którego inwestorzy korzystają w szczególności w okresach zwiększonej zmienności na instrumentach bazowych, ponieważ pozwalają na osiąganie zysków zarówno w okresach wzrostów jak i spadków cen akcji spółek, które są instrumentem bazowym” – powiedział Grzegorz Zawada, Wiceprezes Zarządu GPW.

 

Obrót kontraktami na pojedyncze akcje wspierany jest przez animatorów rynku, którymi są polskie i zagraniczne instytucje finansowe. Dzięki kwotowaniom animatorów inwestorzy w każdej chwili mogą otworzyć i zamknąć pozycję, a to znacząco podnosi bezpieczeństwo handlu na tych instrumentach pochodnych. Z kolei dzięki wykorzystaniu dźwigni finansowej, kontrakty na akcje pozwalają na osiąganie wyższych stóp zwrotu, jednak przy większym ryzyku inwestycyjnym. Kontrakty terminowe mogą być wykorzystywane również przy zabezpieczaniu ryzyka na posiadanych w portfelu akcjach. Widoczny jest również wzrost zainteresowania inwestorów na GPW kontraktami na akcje. Widać to po rosnącym w ostatnim okresie wolumenie obrotu. W okresie styczeń-listopad 2015 roku wyniósł on 941 948, a dla porównania w całym 2014 było to 580 185.

 

Wyraźny trend - wzrost zainteresowania kontraktami na akcje. Wolumeny w latach 2013 - 2015

 

Źródło: GPW S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie