Chat with us, powered by LiveChat

Trwa oferta publiczna akcji Master Pharm S.A.

© O.B. - Fotolia.com

Master Pharm S.A., producent kontraktowy suplementów diety i innych środków żywnościowych, posiadających właściwości wspomagające zdrowie, rozpoczął ofertę publiczną.

 

Zapisy na akcje w transzy detalicznej przyjmowane są w dniach 26.11-4.12.2015 za pośrednictwem Trigon Domu Maklerskiego oraz Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska.

 

Oferta publiczna

 

Pierwsza oferta publiczna akcji Master Pharm obejmować będzie do 6.850.000 akcji, w tym do 5.000.000 akcji serii B nowej emisji emitowanych przez Spółkę oraz do 1.850.000 akcji serii A sprzedawanych przez Akcjonariuszy Sprzedających.


Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Detalicznej przyjmowane są w placówkach Trigon Domu Maklerskiego oraz Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska w dniach 26.11.2015 - 4.12.2015.


Pełna lista POK dostępna jest pod tym linkiem.

Wykorzystanie wpływów z oferty publicznej

 

Master Pharm oczekuje, że wpływy netto uzyskane ze sprzedaży akcji serii B wyniosą około 32,5 – 54,5 mln PLN. Grupa planuje w całości przeznaczyć środki pochodzące z emisji na cele inwestycyjne wspierające rozwój Master Pharm i pozostałych spółek, co pozwoli na zakończenie rozbudowy mocy produkcyjnych i osiągnięcie zakresu działalności porównywalnego ze strategią biznesową graczy segmentu OTC.
Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2016 – 2018.

 

Rynek suplementów diety


Ze względu na swoją specyfikę oraz brak zakazu reklamy, rynek suplementów diety jest obecnie najszybciej rosnącą składową rynku farmaceutycznego. Prognozowana na rok 2015 przez PMR wartość polskiego rynku suplementów to 3,55 mld PLN. PMR zakłada średnioroczny wzrost rynku (CAGR) do roku 2020 na poziomie 7,3%, co oznacza przyrost o kolejne 1,5 mld PLN. Do głównych przesłanek oczekiwanego wzrostu rynku zalicza się m.in. wzrost świadomości zdrowotnej społeczeństwa, modę na prowadzenie zdrowego stylu życia, stosowanie zbilansowanej diety, walkę z otyłością oraz wzrost dochodu rozporządzalnego i rozwój zjawiska samoleczenia.


Wyniki finansowe Grupy Master Pharm


W 2014 r. Grupa zanotowała 45,3 mln PLN przychodów, 11,9 mln PLN EBIT i 9,3 mln PLN zysku netto (dane pro forma, prezentujące wpływ konsolidacji wyników finansowych spółek Grokam i Avet Pharma, gdyby konsolidacja miała miejsce od 1 stycznia 2014 r.). W 1H 2015 było to odpowiednio 20,4 mln PLN, 5,1 mln PLN i 3,9 mln PLN (dane pro forma).


O Grupie Master Pharm


Grupa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie.

 

Do Grupy Master Pharm należą następujące podmioty:

  • Master Pharm (Łódź), świadcząca usługi w zakresie kontraktowego projektowania, formulacji, rejestracji oraz produkcji suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Spółka świadczy także usługi w zakresie konsultingu farmaceutycznego, marketingu farmaceutycznego i pośrednictwa handlowego.
  • Grokam (Mielec), świadcząca usługi w zakresie kontraktowej produkcji suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, przede wszystkim na zlecenie Master Pharm.
  • Avet Pharma (Warszawa), promującą, dystrybuującą i wprowadzającą do obrotu suplementy diety pod marką własną. Obecnie Avet Pharma posiada w swoim portfolio 40 produktów, głównie suplementów diety. Do najpopularniejszych z nich należą: Morwa Biała Plus, Magnez B6 i Mega Tran.

 

 

W 2011 i 2012 roku Master Pharm został umieszczony w rankingu „Gazele Biznesu”, w 2013 roku został laureatem „Diamentów Forbesa”, a w 2014 roku otrzymał Nagrodę Gospodarczą Województwa Łódzkiego w kategorii Mikroprzedsiębiorstwo.


Master Pharm jest oficjalnym sponsorem męskiej drużyny rugby Budowlani Łódź, będącej od lat jedną z czołowych drużyn Ekstraligi Rugby w Polsce i wielokrotnym zdobywcą Pucharu Polski.


Dodatkowe informacje i prospekt emisyjny dostępne są na stronie internetowej.

 


 

Zastrzeżenie prawne

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia jakiejkolwiek transakcji, jak również zachęty do złożenia oferty nabycia akcji spółki Master Pharm S.A. („Spółka"). Osoby zapoznające się z materiałem powinny wziąć pod uwagę, że Prospekt emisyjny Spółki, sporządzany w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 23 listopada 2015 r. został udostępniony do publicznej wiadomości i jest dostępny na stronie internetowej: (i) Spółki (www.masterpharm.pl, (ii) Oferującego – Trigon Domu Maklerskiego SA (www.trigon.pl). W taki sam sposób mogą w okresie ważności Prospektu być udostępniane ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu emisyjnego.


Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, które są opisane w punkcie Prospektu emisyjnego zatytułowanym „Czynniki ryzyka" oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.


Spółka oraz Oferujący nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za sposób, w jaki informacje zawarte w niniejszym materiale zostaną wykorzystywanie, jak również za uaktualnianie tychże informacji.


Ani niniejszy materiał, ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii oraz tzw. podmiotom amerykańskim. Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego materiału powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie