Chat with us, powered by LiveChat

Polenergia pokazała bardzo wysoki wzrost rentowności w III kwartale. Societe Generale podnosi cenę docelowa do PLN 44.8/akcje.

Skomentuj artykuł
© Sergey Nivens - Fotolia.com

W opublikowanym 5 listopada 2015 roku raporcie finansowym za III kwartał, Polenergia wykazała dynamiczny wzrost zysków na każdym poziomie rachunku zysków i strat. Poniżej przedstawiamy wybrane jego elementy wraz z porównaniem do III kw. 2014 roku. 

 

Wybrane pozycje wynikowe (tys. zł)

III kw. 2015 r.

III kw. 2014 r.

Przychody ze sprzedaży

648 641

549 233

Zysk operacyjny

30 979

11 862

EBITDA

52 594

32 847

Zysk brutto

20 556

3 354

Zysk netto

16 731

4 510

Źródło: Polenergia S.A.

 

W III kw. 2015 roku przychody Grupy Polenergia wzrosły o 18% do poziomu 648,6 mln zł. Rok wcześniej w tym samym okresie wyniosły one 549,2 mln zł. To co jednak przykuwa największą uwagę w sprawozdaniu to silny wzrost zysków. Na poziomie operacyjnym zysk wzrósł o 161% do 31 mln zł (wobec 11,8 mln zł rok wcześniej). Na poziomie EBITDA spółka wygenerowała 52,6 mln zł wobec 32,8 mln zł rok wcześniej. Zysk brutto wyniósł 20,5 mln zł, a zysk netto 16,7 mln zł. W ujęciu rok do roku skorygowany zysk netto poprawił się o 172% i osiągnął wartość 20,6 mln zł względem oczyszczonego wyniku netto z III kw. 2014 roku o zdarzenia jednorazowe, który wyniósł wówczas 7,6 mln zł. Łącznie po 9 miesiącach 2015 roku Polenergia osiągnęła przychody na poziomie 1 963,6 mln zł, zysk operacyjny w kwocie 98,3 mln zł oraz zysk netto 52,7 mln zł. Skorygowany zysk netto w okresie styczeń - wrzesień 2015 roku miał wartość 63,8 mln zł.

 

Zagłębiając się głębiej w wyniki skonsolidowane Polenergii za III kwartał tego roku, na poziomie zysku EBITDA widać znaczący wzrost segmentu energetyki wiatrowej (o 12,2 mln zł r/r), który spółka zawdzięcza uruchomieniu nowych farm wiatrowych (FW Gawłowice, FW Rajgród – II połowa 2014 r., FW Skurpie III kwartał 2015 r.) oraz korzystnym warunkom wietrznym. Analogicznie, za pierwsze trzy kwartały widać wzrost o 44,5 mln zł segmentu energetyki wiatrowej.

 

„Pozytywnie oceniamy perspektywy rynku energetyki odnawialnej w Polsce i zamierzamy być beneficjentem nowej ustawy o OZE. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do udziału w pierwszej aukcji,w której planujemy wystawić 280 MW. Najwięcej spośród rynkowych graczy” – powiedział Zbigniew Prokopowicz, prezes zarządu Polenergii.

 

Coraz lepiej pod względem zyskowności radzi sobie segment obrotu. Jego EBITDA po 9 miesiącach tego roku wzrosła o 3,2 mln zł w ujęciu rok do roku. Spółka wskazuje, że jest to efekt wzrostu optymalizacji obrotu energią w ramach grupy, a także koncentracji na najbardziej rentownych segmentach rynku energii i gazu. Stabilne wyniki zostały wygenerowane przez segmenty energetyki konwencjonalnej i dystrybucji. Z kolei segment biomasy lekko poprawił swoje wyniki. 

 

Zarząd Polenergii podtrzymał prognozy na 2015 rok. Po trzech kwartałach spółka odnotowała 80% wykonania prognozy na poziomie EBITDA i 88% na poziomie zysku netto. Przypomnijmy, że prognoza zakłada osiągnięcie w bieżącym roku 204 mln zł skorygowanej EBITDA i 72,4 mln zł skorygowanego zysku netto.

 

Na koniec września tego roku Polenergia dysponowała łączną zainstalowaną mocą na poziomie 308 MW, z czego 183,5 MW pochodziło z farm wiatrowych i 124MW z kogeneracji na gazie (15% udział w rynku krajowym wytwarzania energii z gazu ziemnego). W trakcie realizacji jest kolejne 61,8 MW farm wiatrowych (rozbudowa FW Skurpie o 6,9 MW i FW Gawłowice o 6,9 MW oraz budowa FW Mycielin o łącznej mocy 48 MW). Do końca tego roku wielkość portfela projektów wiatrowych spółki będzie wynosić około 245 MW. Pozwoli to uplasować firmę na drugiej pozycji na rynku operacyjnych farm wiatrowych w Polsce. Polenergia szacuje, że wielkość produkcji z projektów wiatrowych oddanych w 2015 r. będzie wynosić 280 GWh.

 

„Najnowsza farma z portfela Grupy w Skurpiach (36,8 MW) została zrealizowana w rekordowo krótkim czasie 13 miesięcy, licząc od zamknięcia finansowania w lipcu 2014 r. do uzyskania pozwolenia na użytkowanie we wrześniu br. To kolejny – po farmach wiatrowych w Rajgrodzie i Gawłowicach – projekt, który dostarczyliśmy na rynek przed zakładanym terminem. To dowód najwyższych kompetencji zespołów projektowych Polenergii” – dodał Zbigniew Prokopowicz.

 

W sierpniu br., Elektrociepłownia Nowa Sarzyna (ENS) przeprowadziła pierwsze w Polsce, systemowe uruchomienie węglowego bloku Elektrowni Połaniec poprzez zasilanie bezpośrednią linią z ENS i utworzenie wyspy z Krajowego Systemu Energetycznego. Powodzenie pilotażowego uruchomienia bloku w Połańcu pokazuje rolę, jaką ENS może odgrywać w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w południowej Polsce, co jest szczególnie ważne w kontekście niedawnych ograniczeń w dostawach i poborze energii w całym kraju.

 

Kluczowym aktywem w portfelu Polenergii jest projekt budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku o łącznej mocy 1,2 GW. Wydanie decyzji środowiskowej dla pierwszych 600 MW przewidywane jest na I kwartał 2016 roku, a dla kolejnych 600 MW na II połowę przyszłego roku. Eksperci oceniają, że inwestycje w morską energetykę wiatrową będą miały bardzo pozytywny wpływ na krajową gospodarkę (szacowana wartość 60 mld zł). 

 

„Uzyskanie decyzji środowiskowej dla morskich farm wiatrowych i system wsparcia dla tego typu projektów oznacza dla Spółki kilkusetmilionową wartość, która na dzień dzisiejszy w żaden sposób nie jest widoczna w wycenie” - podkreślił Zbigniew Prokopowicz.

 

Patrząc na wykres kursu akcji Polenergii w dłuższym horyzoncie widoczny jest trend boczny. W krótkim terminie można zauważyć wybicie górą z trójkąta. Spadki cen akcji trwające od kwietnia tego roku, zniosły kurs z poziomu około 35 zł do 24 zł, gdzie utworzyło się silne wsparcie. Najbliższym technicznym oporem jest poziom 28 zł. Jego pokonanie otwiera drogę to testowania luki spadkowej z 21 maja tego roku w zakresie 31,9 - 30,50 zł. Po publikacji wyników finansowych Societe Generale podniosło cenę docelową akcji Polenergii do 44,8 zł, co stanowi niemal 70% premii do obecnej ceny rynkowej. Z kolei specjaliści z BZ WBK podkreślili bardzo pozytywny potencjał widoczny przy aukcjach w 2016 roku.

 

Polenergia - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

W dniu 5 listopada bieżącego roku odbył się na stronie SII czat z Prezesem Zarządu Polenergia SA p. Zbigniewem Prokopowiczem. Pełny zapis czatu dostępny tutaj

 

Do pobrania raport analityczny Polenergia przygotowany przez Societe Generale z dnia 12.11.2015

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie