Chat with us, powered by LiveChat

Odmieniony Bioton liczy na wzrost sprzedaży w Chinach

Skomentuj artykuł
© samarttiw - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem analitycznym na temat Grupy Kapitałowej Bioton S.A. przygotowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 1. Profil Spółki
 2. Akcjonariat
 3. Ocena jakości komunikacji Spółki z rynkiem
 4. Analiza i perspektywy sektora/branży – pozycja Spółki
 5. Analiza wyników finansowych
 6. Ocena perspektyw finansowych i plany rozwoju Spółki
 7. Analiza wskaźnikowa
 8. Analiza techniczna
 9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

GK Bioton S.A.

 

1. Profil Spółki

Grupa Kapitałowa Bioton prowadzi sprzedaż produktów i towarów biotechnologicznych oraz leków na terenie Polski i na rynkach zagranicznych.

 

Oferta Emitenta obejmuje:

 • rekombinowaną insulinę ludzką w postaci substancji farmaceutycznej i preparatów iniekcyjnych,
 • antybiotyki i anestetyki oraz krople oczne,
 • ludzki hormon wzrostu,
 • doustne leki przeciwcukrzycowe,
 • inne towary (paski do mierzenia cukru we krwi, preparaty OTC dla diabetyków, GCSF).

Bioton świadczy również usługi w zakresie etykietowania i pakowania, mycia i sterylizacji fiolek oraz badań analitycznych.

 

Sprzedaż wyrobów gotowych Emitenta na rynku krajowym od 2011 roku prowadzona jest bezpośrednio przez Spółkę Bioton (wcześniej realizowana była przez należącą do Grupy hurtownię Bioton Trade sp. z o.o.). Strategia Grupy Kapitałowej Bioton w obszarze komercjalizacji produktów na kluczowych rynkach zagranicznych opiera się natomiast na współpracy z międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi w ramach wieloletnich umów dystrybucyjnych (na rynku rosyjskim z Grupą Biotec, a na rynku chińskim z Bayer Healthcare Company Limited, przy czym od początku 2016 roku Bayer Healthcare Company Limited zastąpi Harbin Gloria Pharmaceuticals Co. Ltd).

 

Do Grupy Kapitałowej Bioton należy jednostka dominująca – Bioton S.A. – a także wiele jednostek zależnych, w tym m.in.: BioPartners Holdings AG, SciGen Ltd, MJ Bioton Life Sciences Ltd, Biolek sp. z o.o., Bioton International GmbH oraz Bioton Marketing Agency sp. z o.o.

2. Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki Bioton wynosi 1.717.284.000 zł i dzieli się na 85.864.200 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 20 zł każda.

 

W ostatnich miesiącach w akcjonariacie Emitenta nastąpiły istotne zmiany. Warto między innymi wspomnieć, że całego swojego znaczącego pakietu akcji Biotonu pozbył się (część akcji została sprzedana na rynku regulowanym, a część przejęły instytucje finansowe w ramach zawartego porozumienia) jego długoletni akcjonariusz - spółka Prokom Investments, której właścicielem był dawniej Ryszard Krauze. Jednocześnie o walory Emitenta mocno rywalizowali inwestorzy chińscy, którzy obecnie bezpośrednio i pośrednio na swoich rachunkach mają łącznie już ponad 40 proc. akcji Biotonu.

 

Największym akcjonariuszem Emitenta jest spółka Bimeda Holding Ltd (wraz z AIS Investment 2 sp. z o.o.) – jednostka zależna China Central and Eastern Europe Investment Co-Operation Fund SCS SICAV-SIF – a jej udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki Bioton według ostatniego opublikowanego zawiadomienia wynosi 13,16 proc. Następna pod tym względem w kolejności Spółka Brokton Investments sp. z o.o. (jednostka bezpośrednio zależna od firmy Millionview Ltd oraz pośrednio zależna od inwestora Zhu Jiman) ma walory stanowiące 11,38 proc. Ponadto powyżej pięcioprocentowego progu w akcjonariacie Biotonu znajdują się jeszcze: NovoTek Pharmaceuticals Ltd (jednostka zależna od inwestora Jubo Liu; udział w kapitale zakładowym na poziomie 10,7 proc.), Troqueera Enterprises Ltd (9,88 proc.), a także Yanming Wang (6,67 proc.).

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów bieżących Emitenta.

3. Ocena jakości komunikacji Spółki z rynkiem

Jakość relacji inwestorskich Grupy Kapitałowej Bioton jest słaba, choć w stosunku do lat poprzednich i tak widać nieznaczną poprawę.

 

Korporacyjna strona internetowa oraz raporty okresowe Spółki są bardzo ubogie w informacje. Brakować może chociażby dokładniejszej charakterystyki rynków, na jakich działa Grupa Bioton, a nawet tak podstawowej rzeczy, jaką powinien być kompleksowy, spójny i aktualny opis prowadzonej przez Emitenta działalności. Niektóre treści zamieszczone na stronie internetowej są przy tym nieaktualne.

 

Spółka nie uczestniczy w czatach internetowych i konferencjach dedykowanych inwestorom indywidualnym. Niestety, przedstawiciele Emitenta nie zgodzili się także na przeprowadzenie krótkiej rozmowy telefonicznej w celu omówienia wyników finansowych i perspektyw Grupy Bioton na potrzeby przygotowania niniejszego raportu analitycznego (jako powód podano znaczące zmiany właścicielskie oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej, która określa/akceptuje plany i kierunki rozwoju Spółki).

4. Analizy i perspektywy sektora/branży - pozycja Spółki

Według danych firmy Novo Nordisk[1] globalna wartość rynku leków przeciwcukrzycowych wynosi obecnie 283 miliardy koron duńskich (około 162 miliardy złotych przy obecnym kursie). Jego średnioroczne tempo wzrostu w ostatniej dekadzie było równe ok. 12 proc., a wartość rynku ma także dynamicznie rosnąć w kolejnych latach – między innymi za sprawą większej populacji osób chorych na cukrzycę, poprawiającej się na jej temat świadomości, a także potrzeby poszukiwania skuteczniejszych metod leczenia i wprowadzania na rynek bardziej zaawansowanych produktów. Największy udział w światowym rynku leków przeciwcukrzycowych – równy 55 proc. – przypada na insulinę. Leki doustne odpowiadają za 38 proc., a leki inkretynowe GLP-1 stanowią 7 proc. wartości rynku.

 

Prognozy P&S Market Research[2] wskazują, że globalny rynek insuliny ludzkiej, szacowany przez tę firmę na kwotę 23,9 mld dolarów, ma osiągnąć w 2020 roku poziom 48,5 mld dolarów (średnioroczne tempo wzrostu 12,5 proc.). W Europie średnioroczna dynamika wzrostu w latach 2015-2020 ma przy tym wynieść 12,6 proc., w Ameryce Północnej 11,8 proc., natomiast w regionie Azji i Pacyfiku 13,9 proc. Głównymi graczami na tym rynku są firmy: Sanofi, Novo Nordisk, Eli Lilly and Company, GlaxoSmithKline, Pfizer, Merck & Co., a także Julphar.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie