Chat with us, powered by LiveChat

SII zawiadamia KNF w związku z wezwaniem na akcje Bogdanki

Skomentuj artykuł
© olly - Fotolia.com

W związku z wydarzeniami dotyczącymi spółki LW Bogdanka S.A. oraz jej akcji, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku tygodni, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zwróciło się w dniu dzisiejszym do Komisji Nadzoru Finansowego o zweryfikowanie czy nie doszło w przedmiotowej sytuacji do manipulacji akcjami spółki LW Bogdanka S.A., jak również czy nie doszło do ujawnienia bądź wykorzystania informacji poufnej, a tym samym czy nie doszło do naruszenia odpowiednio art. 39 oraz art. 156 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w przesłanym zawiadomieniu zwróciło m.in. uwagę na kolejność zdarzeń, jak i zachowanie akcji LW Bogdanka, jakie miały miejsce od dnia 21 sierpnia 2015 r., kiedy to spółka Enea S.A. poinformowała w raporcie bieżącym, iż Enea Wytwarzanie sp. z o.o. wypowiedziała firmie LW Bogdanka S.A. wieloletnią umowę na dostawy węgla energetycznego zawartą w dniu 4 marca 2010 roku.  Zaznaczyć należy, że dla spółki LW Bogdanka S.A. była to umowa o charakterze kluczowym. W konsekwencji wypowiedzenia umowy i opublikowanego przez spółki Enea S.A., jak również LW Bogdanka S.A. komunikatu dotyczącego zaistniałego zdarzenia, kurs akcji spółki LW Bogdanka S.A. spadł w pierwszym dniu notowań po publikacji ww. komunikatu o niemal 30%, a po trzech dniach o blisko 42%. Następnie w ciągu zaledwie 5 sesji notowania akcji zyskały ponad 50%. Tak istotne wahania kursu akcji LW Bogdanki odbyły się przy obrotach najwyższych od kilku lat.  Ponadto w  dniu 11 września br. właściciela w ramach transakcji pakietowych zmieniło 991 896 akcji LW Bogdanka S.A. po cenie 52,33 zł. Wartość całej transakcji opiewała na blisko 52 mln zł.

 

Następnie, tj. w dniu dzisiejszym, Enea S.A. ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji LW Bogdanka S.A. Wezwaniem objętych jest blisko 22 mln akcji uprawniających do 64,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Cena w wezwaniu została ustalona na 67,39 zł. Z kolei wpływ na cenę ustaloną w wezwaniu, jak również na gwałtowne wahania kursu akcji LW Bogdanka S.A., na przestrzeni ostatnich kilku tygodni miała m.in. decyzja spółki zależnej od Enea S.A. o wypowiedzeniu umowy współpracy z LW Bogdanka S.A.

 

W ocenie Stowarzyszenia, mając w szczególności na względzie sekwencję zdarzeń, Komisja Nadzoru Finansowego powinna zweryfikować czy nie doszło w przedmiotowej sytuacji do naruszenia przepisów prawa.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie