Chat with us, powered by LiveChat

Wyższy od oczekiwań zysk netto Getin Noble Banku nie pomaga odbiciu cen akcji

Skomentuj artykuł
© Sergey Nivens - Fotolia.com

Będący pod presją inwestorów Getin Noble Bank opublikował raport finansowy za I półrocze 2015 roku. Bank wykazał w II kwartale tego roku wyższy zysk netto od konsensusu PAP.

 

Poniżej prezentujemy wybrane dane finansowe:

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł)

I półrocze 2015

I półrocze 2014

Wynik z tytułu odsetek

555 899

728 137

Wynik z tytułu prowizji i opłat

183 978

228 256

Wynik na działalności operacyjnej

206 045

217 917

Zysk brutto

220 032

223 512

Zysk netto

208 767

266 135

Źródło: Getin Noble Bank S.A.

 

W I półroczu 2015 roku Getin Noble zanotował istotny spadek wyniku z tytułu odsetek, który wyniósł 555,9 mln zł wobec 728,1 mln zł w porównywalnym okresie 2014 roku. Jest to spadek o 24%. Spadek bank zanotował też na wyniku z tytułu prowizji i opłat, które stopniały o blisko 20%. Bank dostosowując odpowiednio poziom kosztów osiągnął zysk na poziomie operacyjnym w kwocie 206 mln zł wobec 217,9 mln zł rok wcześniej, a zysk netto wyniósł 208,8 mln zł wobec 266,1 mln zł rok wcześniej. Pozytywnym czynnikiem w wynikach finansowych było niższe saldo rezerw oraz niski poziom kosztów operacyjnych.

 

W samym II kwartale br. zysk netto banku wyniósł 70 mln zł. To lepszy wynik od konsensusu PAP, który był na poziomie 58,6 mln zł. W II kwartale 2014 roku, zysk netto był wyższy, bo w kwocie 135,9 mln zł. Getin Noble pozytywnie zaskoczył analityków poziomem odpisów z tytułu utraty wartości kredytów odpisując 66,9 mln zł wobec oczekiwanych 87,7 mln zł.

 

Udział kredytów we franku szwajcarskim udzielonych przez bank w całym jego portfelu kredytowym wynosi 27,7%. Spółka twierdzi, że wzrost szwajcarskiej waluty nie spowodował pogorszenia ich jakości, a 99,9% kredytów hipotecznych we frankach została udzielona przed 2009 rokiem. Obecnie Getin Noble nie udziela kredytów w CHF.

 

Na koniec czerwca tego roku współczynnik kapitałowy Tier 1 wynosił dla Getin Noble 9,9% wobec 9,7% na koniec 2014 roku. Z kolei łączny współczynnik kapitałowy utrzymał się na tym samym poziomie – 13,1%. Wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 54%. Saldo udzielonych kredytów na ostatni dzień bilansowy osiągnęło wartość 50,28 mld zł, a saldo depozytów 55,15 mld zł. 

 

Mimo wykazania w II kwartale tego roku wyższego zysku netto od oczekiwań, kurs akcji nie rośnie mocno. O godz. 11:00 oscylował wokół wczorajszego zamknięcia. Z technicznego punktu widzenia, na wykresie dominują niedźwiedzie. Od początku czerwca ubiegłego roku kurs akcji spadł z okolic 3,6 zł do nawet 76 groszy. Obecnie jest to poziom 87 groszy. Pierwszą barierą dla byków jest przyspieszona linia trendu spadkowego wypadająca obecnie w okolicy 1,1 zł. Poziomem wsparcia są ostatnie dołki – 76 groszy.

 

Getin Noble Bank - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: Getin Noble Bank S.A., PAP

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie