Chat with us, powered by LiveChat

SII apeluje do polityków: dość decyzji przynoszących gigantyczne straty

Skomentuj artykuł
© BillionPhotos.com - Fotolia.com

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII), zaniepokojone podejmowanymi w ostatnim czasie przez polityków decyzjami, szczególnie w kwestii spraw związanych z szeroko rozumianym sektorem finansowym, postanowiło wyrazić stanowczą dezaprobatę względem ostatnich irracjonalnych posunięć polityków. SII wskazuje, że godzą one nie tylko w stabilność podmiotów gospodarczych, ale także w interes dziesiątek milionów Polaków. Swoje stanowisko Stowarzyszenie skierowało w formie listu otwartego do aktualnie urzędujących w sejmie i senacie parlamentarzystów. 

 

Głównym czynnikiem, który wpłynął na konieczność wystosowania oficjalnego listu była przegłosowana w ostatnim czasie ustawa dotycząca pomocy kredytobiorcom posiadającym zobowiązania we franku. W ocenie Stowarzyszenia, politycy nie powinni ingerować w działalność podmiotów i osób trzecich, które w oparciu o mechanizmy rynkowe i obowiązujące przepisy prawa, zawarły między sobą stosowne umowy dotyczące kredytów we frankach szwajcarskich. Stowarzyszenie zwraca także uwagę, że problem dotyczy niewielkiej grupy osób, a konsekwencje decyzji politycznych wobec „frankowiczów” mogą odbić piętno na całej gospodarce. SII zauważa, że już teraz m.in. z powodu działań polityków z kapitalizacji sektora bankowego wyparowało kilkadziesiąt miliardów złotych, a sytuację, którą obserwowaliśmy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu przegłosowania ustawy o „frankowiczach” (mowa o nawet 20-30% dziennej przecenie niektórych banków), dotychczas obserwować można było wyłącznie w przypadku krajów, gdzie sektor finansowy był lub jest na krawędzi, jak np. w Grecji.

 

„Niedopuszczalne jest, aby politycy podejmując skrajnie nieodpowiedzialne decyzje, narażali miliony Polaków na negatywne skutki tych decyzji. Niedopuszczane jest również, aby politycy pod wpływem walki o wyborców działali na szkodę kluczowych dla polskiej gospodarki podmiotów, które zarówno dziś, jak i w całym okresie gospodarki wolnorynkowej stanowiły o stabilności polskiego systemu finansowego” - czytamy w liście.

 

Kwestia pomocy „frankowiczom”, która może zagrozić stabilności polskiego systemu bankowego, to nie jedyny problem i nie jedyne nieodpowiedzialne działanie środowiska politycznego. Stowarzyszenie w swoim liście zwraca bowiem uwagę również na wywieranie presji przez Ministerstwo Skarbu Państwa na spółki sektora energetycznego, które miałyby wesprzeć będącą w bardzo złej sytuacji finansowej branżę górniczą.

 

Wszystkie te działania, oprócz zagrożenia dla systemu finansowego, ale też dla sektora energetycznego już teraz przynoszą realne i nieodwracalne straty zarówno jeśli chodzi o wizerunek i reputację naszego kraju za granicą, kapitalizację funkcjonujących na giełdzie podmiotów, a przede wszystkim interes wszystkich osób, które czy to w sposób bezpośredni, czy pośredni lokują swoje oszczędności. Co gorsze, w ocenie SII działania te determinowane są nie tyle rzeczywistym interesem społecznym, co presją trwającej cały czas kampanii wyborczej.

 

Przygotowany list otwarty do polityków nie jest niestety jedynym tego typu apelem, który Stowarzyszenie w ostatnim czasie wystosowało. Niespełna tydzień temu SII skierowało pismo do Ministra Skarbu Państwa, Andrzeja Czerwińskiego, w którym również wyraziło daleko idącą dezaprobatę wobec sytuacji jaka ma miejsce w spółkach giełdowych z udziałem Skarbu Państwa, w których dochodzi do prób wymuszania na zarządzających decyzji o charakterze niebiznesowym, co znajduje bardzo negatywne odzwierciedlenie w wycenie tych podmiotów.

 

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych jest organizacją, która kompleksowo wspiera, zarówno w obszarze edukacji, pomocy analitycznej, ale też ochrony praw indywidualnych uczestników rynków finansowych w tym przede wszystkim osoby lokujące środki na rynku obligacji i akcji, a także m.in. za pośrednictwem Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, czy też Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz Indywidualnych Kont Emerytalnych. SII jest największym tego typu podmiotem w Polsce, jak i w Europie Centralnej.

 

Pełna treść listu otwartego do parlamentarzystów dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Zabrania się kopiowania i publikowania listu w całości – dozwolone jest jedynie cytowanie wybranych jego fragmentów oraz przekierowanie na stronę internetową Stowarzyszenia.

 

Przeczytaj list otwarty SII do polityków

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie