Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski: Wyniki Grupy DUON za I półrocze 2015 r. i perspektywy rozwoju

© Jürgen Fälchle - Fotolia.com

  

Czat inwestorski

Temat czata:

Wyniki Grupy DUON za I półrocze 2015 r.

i perspektywy rozwoju

24 sierpnia 
godzina 12:00

DUON

 

Na pytania inwestorów odpowiadał:

 

Mariusz Caliński

Mariusz Caliński - sprawuje funkcję Prezesa Grupy DUON S.A. od kwietnia 2011 roku, odpowiadając za obszary związane z zarządzaniem strategicznym, rozwojem i komunikacją. Związany z rynkiem gazu oraz Grupą DUON od 2008 roku, kiedy objął funkcję Dyrektora Generalnego a następnie Prezesa Zarządu w spółce KRI S.A. Wcześniej zarządzał Sulzer Chemtech Polska. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

 

 

Opis spółki:

 

Grupa DUON jest jednym z wiodących prywatnych dostawców gazu ziemnego i energii elektrycznej w Polsce oraz liderem na rynku dystrybutorów i przewoźników skroplonego gazu ziemnego LNG. Początki aktywności Grupy sięgają 2000 roku, a od 2007 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
DUON prowadzi działalność w dwóch podstawowych obszarach: infrastruktury i obrotu.

 

Segment infrastruktury

 

Działalność Grupy w segmencie infrastruktury skupia się na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG - Liquefied Natural Gas) poprzez własną infrastrukturę, to jest poprzez sieci dystrybucyjne oraz stacje regazyfikacji gazu LNG. Gaz ziemny jest pozyskiwany przez Grupę zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych (Belgia, Holandia, Rosja).

Obecnie Grupa posiada około 460 km własnych gazociągów w 9 lokalizacjach sieciowych, przyłączonych do krajowego systemu gazowego oraz 19 instalacji opartych o LNG. Do gazociągów posiadanych przez Grupę DUON przyłączonych jest ponad 4500 klientów, zarówno instytucjonalnych jak i indywidualnych.
W ramach segmentu infrastruktury Grupa prowadzi także sprzedaż gazu płynnego LPG, ciepła oraz usług transportowych gazu LNG. Rozważa także inwestycje w moce wytwórcze energii elektrycznej.

 

Segment obrotu

 

W ramach segmentu obrotu Grupa prowadzi sprzedaż gazu ziemnego i energii elektrycznej odbiorcom końcowym na zasadzie TPA (ang. Third Party Access), tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Gaz i energia elektryczna są kupowane przez Grupę na hurtowych rynkach w Polsce i Europie (np. na giełdach energii) oraz dostarczane do klientów indywidualnych oraz korporacyjnych za pomocą infrastruktury należącej do stron trzecich. Grupa posiada zarezerwowane moce na interkonektorach, które pozwalają na import kilkudziesięciu milionów metrów sześciennych gazu rocznie. Od czasu otwarcia polskiej giełdy gazu DUON jest jej aktywnym uczestnikiem, zarówno po stronie zakupowej, jak i sprzedażowej.

Na koniec pierwszego półrocza 2015 r. liczba odbiorców gazu TPA pozyskanych przez DUON wyniosła 2000, a energii elektrycznej TPA około 19 000.

  


Zapis czatu inwestorskiego


  

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą DUON, który odbędzie się 24 sierpnia (poniedziałek) o godz. 12:00. Na pytania inwestorów odpowiadać będzie Mariusz Caliński, Prezes Zarządu Grupy DUON SA. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Dzień dobry. Witamy na czacie dotyczącym wyników DUON za pierwsze półrocze 2015 r. Zapraszamy do zadawania pytań i zapoznania się z prezentacją zamieszczoną poniżej.

 

inwestor: Czy spodziewają się Państwo dalszej obniżki cen gazu ?

 

Mariusz Caliński: Uważamy, że obecne ceny gazu są na bardzo wysokim poziomie w stosunku do innych alternatywnych źródeł energii (tj. węgiel czy produkty ropopochodne) co zwiększa presję na obniżenie cen. Ponadto w horyzoncie najbliższych miesięcy można spodziewać się obniżek cen gazu spowodowanych przede wszystkim obniżeniem cen w kontraktach długoterminowych plasowanych przez dużych importerów gazu na rynku europejskim. Kontrakty te posiadają formuły, które bedą odzwierciedlać spadające ceny ropy naftowej z opóźnieniem 6-9 miesięcznym.

 

bartek78@wp.pl: Jaki jest plan wydatkow inwestycyjnych na ten rok?

 

Mariusz Caliński: ok 6-7 mln PLN

 

inwestorzy.tv: Czy duże wahania na rynku cen surowców umożliwiają Państwu skuteczny handel na rynku, z których to transakcji w latach ubiegłych były wykazywane pokaźne zyski?

 

Mariusz Caliński: Tak jak już wcześniej wielokrotnie informowaliśmy nie należy spodziewać się powtórzenia tych wyników z uwagi na zwiększenie efektywności funkcjonowania rynku gazu

 

inwestor: Jaki jest średni horyzont zawierania umowy z klientami na dostawę gazu i energii ?

 

Mariusz Caliński: Średnia z małymi klientami biznesowymi 3-4 lata. Z większymi 1-3.

 

inwestor: Witam jaki jest potencjał do wzrostu liczby klientów na II półrocze ?

 

Mariusz Caliński: Cały czas systematycznie rośnie nam portfel klientów zarówno gazowych jak również na energię elektryczną. Nie spodziewamy się żadnych większych zmian w tym zakresie w stosunku do I półrocza 2015 roku.

 

inwestor: Jak ocenia Pan przejęcie AMB Energia?

 

Mariusz Caliński: Przejęcie AMB oceniamy bardzo dobrze a wyniki z pozyskania mierzone marżą brutto przekraczają nasze oczekiwania.

 

bartek78@wp.pl: Przychody Grupy Duon znacząco wzrosły a w ślad za nimi nie poszedł zysk netto, z czego to wynika ?

 

Mariusz Caliński: W ślad za przychodami wzrosły wyniki operacyjne, a co najważniejsze zmieniła sie struktura kontrybucji do tych wyników - w tym roku w dużo większym stopniu jest on generowany na działalnosci podstawowej tj handlu gazem na własnej infrastrukturze oraz handlu TPA, a nie działalnosci hurtowej, jak rok temu. Z kolei wynik netto pozostał na podobnym poziomie gdyż zysk netto w I półroczu br. był obciążony stratą na działalności finansowej w kwocie 3 mln zł, wynikającej z osłabienia euro w stosunku do złotego w I kw. br., przekładające się na dokonywaną kwartalnie wycenę instrumentów finansowych zabezpieczających kursy walutowe po jakich rozliczane będą kontrakty zakupu gazu w latach 2015 – 2016. Strata ta ma charakter prezentacyjny i została częściowo odwrócona w II kwartale br. wraz z umacnianiem się euro (w I kw. strata ta wyniosła 3,7 mln zł i zmniejszyła się do kwoty 2,7 mln zł w II kw.). W kolejnych kwartałach strata ta zostanie w dalszym stopniu wyrównana: albo poprzez odwrócenie ujemnej wyceny w przypadku wzrostu kursu euro w kolejnych kwartałach, albo poprzez kompensatę z dodatkowym zyskiem na poziomie operacyjnym, który zostanie osiągnięty dzięki niższym kosztom zakupu gazu z zagranicy, w sytuacji gdy kurs euro pozostanie na dotychczasowym poziomie lub ulegnie dalszej deprecjacji.

 

Stanislaw Nozka:  Jakie firmy są obecnie największą konkurencją dla Duonu oprócz PGniG?

 

Mariusz Caliński: Obserwujemy duże zainteresowanie wejściem na rynek gazu firm działających do tej pory wyłącznie w obszarze sprzedaży prądu. Dotyczy to zarówno dużych podmiotów energetycznych jak również mniejszych podmiotów niezależnych.

 

lg: Na co spółka zamierza wydać posiadane środki pieniężne?

 

Mariusz Caliński: W najbliższych miesiącach głównie na pokrycie zapotrzebowania na kapitał obrotowy którego wzrost będzie wynikał z dalszego wzrostu sprzedaży z racji pozyskiwania nowych klientów na zasadach TPA oraz z sezonowości - w okresie zimowym sprzedaż gazu jest wyższa

 

one: Jaki obraz firmy widzi Pan za 5 lat?

 

Mariusz Caliński: Będzie to spółka energetyczna z istotnym udziałem w obszarze klientów SME (dwucyfrowym w gazie, jednocyfrowym w EE) posiadająca własne rozproszone źródła wytwórcze (OZE, kogeneracja) z conajmniej dwukrotnie większą sprzedażą LNG do klienta końcowego

 

ryszard: Czy spółka opublikuje też prognozę na 2016 rok? Jeśli tak to kiedy można się jej spodziewać?

 

Mariusz Caliński: Tak, tradycyjnie planujemy opublikować prognozę roczną; co do terminu to najpóźniej wraz z publikacją wyników rocznych w marcu 2016

 

GP: Jakie nakłady inwestycyjne planowane są na II część roku ?

 

Mariusz Caliński: ok 4-5 mln PLN

 

rafał: Czy w firmie obowiązuje obecnie program menedżerski? Jeśli tak to jakie są jego główne warunki?

 

Mariusz Caliński: Tak obowiązują 2 programy z roku 2012 i 2014. Szczegóły programów są opisane w sprawozdaniu finansowym np. za rok 2014.

 

kazik: Jaki udział w przychodach ma obrót energią elektryczna ?

 

Mariusz Caliński: W pierwszym półroczu 2015 r. sprzedaż energii TPA i hurtowej to 17,5% w przychodach ogółem Grupy

 

kros: Jak udało się obniżyć koszty pozyskania LNG ?

 

Mariusz Caliński: Przede wszystkim to zwiększony wolumen pozyskiwany w Rosji przy jednoczesnym silnym osłabieniu Rubla (w takiej walucie realizowany jest kontrakt z Gazprom Exportem). Również cena gazu pozyskiwanego od PGNIGU uległa obniżeniu w ślad za obniżką cen taryfowych

 

tede: Czy niska cena gazu sprzyja rozwojowi biznesu ?

 

Mariusz Caliński: Zdecydowanie ma to szczególne znaczenie w segmencie gdzie konkurujemy z alternatywnymi źródłami energii czyli w Infrastrukturze. Niskie ceny gazu zachęcają klientów do przechodzenia na to paliwo.

 

dziennikGP: Jak ocenia Pan wyniki spółki po I półroczu?

 

Mariusz Caliński: Jako Zarząd jesteśmy z nich bardzo zadowoleni. Wyniki potwierdzają możliwość realizacji skorygowanej prognozy opublikowanej pod koniec czerwca.

 

matrix: Czy zużycie gazu będzie się zwiększało w kolejnych latach?

 

Mariusz Caliński: W skali ogólnorynkowej większe zużycie gazu będzie pochodną przede wszystkim uruchamianych nowych bloków energetycznych opartych o to paliwo. W innych podsegmentach rynku wzrost zużycia gazu nie będzie znaczący, chyba że nastąpi istotne obniżenie cen paliwa gazowego, które w Europie w przeciwieństwie np. do USA utrzymują się na wysokim poziomie w porównaniu do cen węgla, ropy etc.

 

inwestorzy.tv: Z czego wynika tak znaczna zmiana w przepływach z działalności operacyjnej? Rok temu ujemne, a obecnie niemal 25 mln zł

 

Mariusz Caliński: W zesżłym roku na przepływy z działalności operacyjnej negatywnie wpływały zmiany w kapitale obrotowym wynikające z zapotrzebowania na kapitał do działalności na rynku hurtowym gazu (transakcje arbitrażowe); w I poł. 2015 działalność na rynku hurtowym miała inny charakter (głównie optymalizacja porfela zakupowego gazu i energii na potrzeby sprzedaży TPA). W kolejnych kwartałach należy spodziewać sie fluktuacji zmian w poziomie generowanej gotówki operacyjnej wynikajacych m.in. z sezonowości, cyklu rozliczania praw majątkowych/obowiązku opłat zastępczych a przede wszystkim - inwestycji w kapitał obrotowy z uwagi na rosnącą skalę działania.

 

Gienek: Czy spółka koncentruje się bardziej na klientach detalicznych czy przedsiębiorstwach?

 

Mariusz Caliński: Obecnie koncentrujemy się przede wszystkim na klientach biznesowych ale wierzymy we wciąż mało zagospodarowany potencjał klienta detalicznego tj. gospodarstw domowych.

 

czlonek: Jakie są przewagi spółki nad konkurentami, które mogą pozwolić na korzystanie w jak największym stopniu z postępującej liberalizacji rynku?

 

Mariusz Caliński: Posiadanie własnej rozbudowanej sieci sprzedaży dzięki której można skupiać się na wybranym segmencie rynku i maksymalizować marżę.

 

saldokredyt: Czy Pana zdaniem możliwe jest aby również w tym roku pobić prognozowane wstępnie wyniki?

 

Mariusz Caliński: Wszystko jest możliwe…:)

 

bankier: Spółka od dwóch lat przedstawia prognozy wyników finansowych. Czy w przyszłych latach planowane jest podtrzymanie tej polityki?

 

Mariusz Caliński: Nie planujemy zmiany naszej polityki w tym zakresie chociaż zdajemy sobie sprawę, że niewiele spółek podąża naszym śladem.

 

Ewa76: Jak na działalność spółki wpłynie otwarcie terminala w Świnoujściu?

 

Mariusz Caliński: Traktujemy terminal w Świnoujsciu jako dywersyfikację źródła dostaw LNG do Polski i zabezpieczenie na wypadek przerwania dostaw z innych kierunków. Póki co nie posiadamy kontraktu na zakup LNG z terminala.

 

kristof: Ile Pana zdaniem potrwa jeszcze proces liberalizacji rynku?

 

Mariusz Caliński: Wydaje się, że tzw. faza I liberalizacji kiedy to klienci po raz pierwszy zmieniają dotychczasowego dostawcę potrwa jeszcze co najmniej kilka lat.

 

Krzysztof: Czy spółka zamierza się rozwijać przez dalsze przejęcia?

 

Mariusz Caliński: Napewno nie pominiemy analizą żadnej potencjalnie interesującej transakcji akwizycyjnej ale na dzień dzisiejszy skupiamy się przede wszystkim na zmaksymalizowaniu wartości aktywów posiadanych tj. w szczególności niedawno przejętej spółki AMB. Aktualnie nie jesteśmy w jakimkolwiej procesie potencjalnego przejęcia innych podmiotów.

 

lb20001: 1. Czy wysoka marża EBITDA na obrocie jest utrzymana w III kw 20152. Czy kontraktacja klientów na gazie TPA będzie znacznie wyższa w III kw 2015 w porównaniu do II kw 2015. 3. Dlaczego spadek udziału Duon w zmianach klientów TPA z 50% w I kw do 39% w II kw. 4. Skąd spadek pozyskanych klientów w gazie TPA w II kw 2015 (mniej niż 350 pozyskanych klientów) w porównaniu z I kw 2015 (prawie 700 pozyskanych klientów) 5. Czy sieć sprzedaży AMB Energia zaczęła oferować gaz TPA swoim klientom. Jeżeli tak to od kiedy i jakie są wyniki tej sprzedaży

 

Mariusz Caliński: 1) spodziewamy sie że tak 2) zobaczymy po zamknięciu kwartału :) 3) rośnie konkurencja i coraz więcej klientów zmienia sprzedawce - stąd nasze pozyskanie ma mniejszy udział procentowy niż dotychczas 4) dla nas istotna jest nie tylko libcza klientów ale równiez pozyskany wolumen i marża na tym wolumenie - w tym zakresie pozytywnie oceniamy wyniki pozyskania II kwartału 5) w drugim kwartale sieć AMB, oprócz konytnuowania pozyskiwania klientów na prąd rozpoczęła pozyskiwanie dla DUON również nowych klientów gazowych; biorąc pod uwage początkowy etap jesteśmy zadowoloni z wyników i uważamy ze docelowo to będzie istotny kanał pozyskania klientów, w szczególnośći mniejszych firm

 

ArturInvest: W jakim tempie rośnie liczba klientów spółki?

 

Mariusz Caliński: co najmniej kilkuset klientów miesięcznie

 

rafał: Jaka jest liczba klientów, którzy zmieniają dostawcę energii czy gazu? Jak ocenia Pan świadomość takiej możliwości wśród Polaków? Czy procesy te przyspieszają?

 

Mariusz Caliński: W EE wśród klientów biznesowych jest to około 10% a w gazie poniżej 1%. Świadomość możliwości zmiany dostawcy, w szczególności w gazie, jest wciąż na bardzo niskim poziomie. W gazie tempo liberalizacji zdecydowanie przyspiesza ale baza była jeszcze niedawno zerowa (faktyczna liberalizacja rozpoczęła się w roku 2012). W EE tempo jest raczej stałe.

 

bjerre: Który z rynków uważa Pan za bardziej rozwojowy? Gazu LNG czy energii?

 

Mariusz Caliński: Wszystkie te 3 segmenty są w naszej ocenie bardzo rozwojowe z tym podkreśleniem, że LNG wymaga sporych nakładów inwestycyjnych a więc z konieczności tempo wzrostu tego biznesu nie dorówna wzrostowi segmentu TPA (zarówno w gazie jak i EE).

 

bjerre: Który z rynków uważa Pan za bardziej rozwojowy? Gazu LNG czy energii?

 

Mariusz Caliński: Wszystkie te 3 segmenty są w naszej ocenie bardzo rozwojowe z tym podkreśleniem, że LNG wymaga sporych nakładów inwestycyjnych a więc z konieczności tempo wzrostu tego biznesu nie dorówna wzrostowi segmentu TPA (zarówno w gazie jak i EE).

 

kravic:  Które źródło zakupu LNG jest obecnie najtańsze?

 

Mariusz Caliński: Kaliningrad

 

inwestorzy.tv: Jaka jest przestrzeń przed spółką do dalszej poprawy wyników? W poprzednim roku dynamiki były bardzo wysokie, w tym roku po I półroczu przychody wzrosły aż o 55%.

 

Mariusz Caliński: Prognoza na ten rok zakłada 20% wzrostu EBITDA w stosunku do 2014. W kolejnych latach dalszy wzrost wyników będzie zależeć przede wszystkim od wzrostu sprzedaży gazu i energii na zasadach TPA, który wynikać będzie z możliwości pozyskiwania nowych klientów, przede wszystkim małych i średnich firm; dzięki posiadanej sieci sprzedazy nabytej w ramach akwizycji AMB perspektywy w tym zakresie oceniamy pozytywnie; drugim kluczowym czynnikiem będą oczywiście marże TPA, które zależeć będą od poziomu konkurencji, zmian cen na rynkach hurtowym i w przypadku gazu - działań regulatora. Liczymy również na wzrosty sprzedazy gazu w segmencie infrastruktury, zwłaszcza jeśli uda nam sie w najbliższym czasie pozyskać nowych klientów LNG

 

ArturInvest: Ile spadła cena gazu na rynku od początku roku?

 

Mariusz Caliński: Cena spadła o około 10% ale należy pamiętać, że rok temu w okresie letnim ceny gazu na hubach europejskich były nawet niższe niż te notowane w roku bieżącym.

 

kristof: W jakim tempie rocznie chciałby Pan aby rozwijała się spółka przez najbliższe lata?

 

Mariusz Caliński: dwucyfrowym

 

lg: Jaką z aktualnych inwestycji określiłby Pan jako najważniejszą dla dalszego rozwoju spółki?

 

Mariusz Caliński: Stacja LNG w Rogowcu, która powinna zwiększyć roczną sprzedaż LNG o ok. 10%

 

tede: Czy z perspektywy czasu jest Pan zadowolony z przejęcia AMB Energia?

 

Mariusz Caliński: Tak, wyniki działalności po pierwszych miesiącach potwierdzają że decyzja o tej akwizycja była dobra. Strategicznie liczymy na ten kanał z racji planów rozwoju sprzedaży TPA

 

maslo: W jakim tempie pozyskuje spółka nowych klientów firmowych w zakresie LNG?

 

Mariusz Caliński: Wznowiliśmy działania sprzedażowe z początkiem roku 2015. Wcześniej borykaliśmy się z problemami po stronie podaży LNG, w związku z czym wstrzymywaliśmy podpisywanie umów z nowymi klientami. W tym roku liczymy na pozyskanie umów na roczny wolumen około 10-20% rocznej sprzedaży LNG

 

kazik: Jaka jest średnia rentowność w handlu energią elektryczną? Dużo niższa niż w gazie ziemnym?

 

Mariusz Caliński: W segmencie klientów z taryfy C marże są zazwyczaj wyższe niż te uzyskiwane na gazie ale to zależy od indywidualnej sytuacji klienta.

 

kazik: Jaka jest średnia rentowność w handlu energią elektryczną? Dużo niższa niż w gazie ziemnym?

 

Mariusz Caliński: W segmencie klientów z taryfy C marże są zazwyczaj wyższe niż te uzyskiwane na gazie ale to zależy od indywidualnej sytuacji klienta.

 

ryszard: Z czego wynika tak duży wzrost gotówki po stronie aktywów?

 

Mariusz Caliński: Głównie z emisji obligacji na 30 mln PLN która została zamknięta w czerwcu br.

 

Stanislaw Nozka: Na co spółka przeznaczy blisko 50 mln zł gotówki, które posiada? Spłaci część kredytów?

 

Mariusz Caliński: Głównie na pokrycie rosnące zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikające z dużego wzrostu sprzedaży na zasadach TPA

 

szymon: Jakie są zdolności finansowe Duonu na potencjalne przejęcie? Czy akwizycje są obecnie rozpatrywane?

 

Mariusz Caliński: Wskaźnik zadłużenie dług netto/EBITDA na koniec półrocza wyniósł 0,40 więc można powiedzieć, że nie brakuje nam zdolności finansowych na potencjlane przejęcia. Z drugiej strony nie rozpatrujemy obecnie żadnych nowych akwizycji.

 

ArturInvest: Jakie wyniki w I półroczu osiągnęła AMB Energia?

 

Mariusz Caliński: Wyniki spółek z grupy AMB Energia miały relatywnie neutralny wpływ na EBITDA segmentu obrotu w I półroczu br. - zwiększenie kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w porównaniu do I półrocza 2014 r. zostało w większości skompensowane przychodami uzyskiwanymi w ramach sprzedaży pozostałej z tytułu utrzymywania klientów pozyskanych przez AMB Energia w okresach wcześniejszych na rzecz innych grup energetycznych. Pozyskani przez AMB klienci zaczną w widocznie pozytywny sposób kontrybuować do wyników Grupy od 2016 r.

 

axe: Jaki procent zysku za obecny rok może być przeznaczony na dywidendę?

 

Mariusz Caliński: Zgodnie z przyjętą polityką dywidendy planujemy przeznaczać na jej wypłatę do 30% zysku netto.

 

one: Czy II półrocze roku kalendarzowego jest z reguły lepsze czy gorsze dla Duonu?

 

Mariusz Caliński: II półrocze przy niezmienioncych warunkach nie powinno się zasadniczo różnić od I. Na ostateczne wyniki wpływ będzie miała nowa taryfa w segmencie Infrastruktury, kształtowanie się cen na rynku hurtowym gazu i EE a także... aura za oknem…

 

remik: W którym kierunku będzie spółka chciała się dalej rozwijać? Energii czy LNG?

 

Mariusz Caliński: Obydwa te segmenty uważamy za perspektywiczne

 

tt: Jakie główne czynniki wpłynęły na osiągnięcie zysków niższych od konsensusu?

 

Mariusz Caliński: Generalnie nasze wyniki I półrocza oceniamy jako dobre. Zakładamy że rynek spodziewał sie nieco lepszych wolumenów sprzedaży LNG (spadek wolumenów sprzedaż LNG był m.in. wynikiem jednorazowych ograniczeń konsumpcji niektórych naszych klientów) oraz gazu TPA (w większym niż oczekiwany sposób zadziałał czynnik sezonowości). Być może rynek spodziewał sie również lepszych marż - ale te w naszej ocenie były dobre.

 

kristof: Na 2015 rok prognozujecie wzrost przychodów o około 34%, a zysk netto o 18,75%. Z czego wynika mniejszy przyrost zysku?

 

Mariusz Caliński: Na zysk netto w I półroczu miał wpływ jednorazowa strata na zabezpieczeniach walutowych która zostanie zrekomepnsowana w kolejnych kwartałach lepszymi wynikami operacyjnymi (tańszy zakup gazu w EUR)

 

GP: Na czym polega handel hurtowym gazem ziemnym, z którego grupa osiągnęła ponad 100 mln zł przychodów?

 

Mariusz Caliński: Obecnie handel hurtowy gazem ma na celu przede wszystkim optymalizowanie ceny zakupowej gazu oraz zabezpieczenia bilansowania wolumenu na potrzeby sprzedazy TPA (część kontraktów jest odsprzedawana na rynek hurtowy).

 

lb20001: O ile zmniejszy się marża na gazie TPA po wprowadzeniu nowej taryfy PGNiG.

 

Mariusz Caliński: Wprowadzenie nowej taryfy przez PGNiG nie ma bezpośredniego przełożenia na marże uzyskiwane na posiadanym portfelu kontraktów z klientami końcowymi ponieważ cena dla klienta końcowego nie jest powiązana z taryfą PGNiG. Taryfa ta jednak może mieć przełożenie na nowe pozyskanie choć jej obniżka nie była aż tak wielka jak przewidywaliśmy.

 

Moderator: Nasz czas dobiega końca. Dziękuję za udział w czacie i jak zwykle ciekawe pytania. Zapis czatu oraz odpowiedzi na pytania, których nie zdążyliśmy omówić opublikujemy w najbliższych dniach na stronie www.duon.pl. Zapraszamy następnym razem