Chat with us, powered by LiveChat

Statystyka rynku NewConnect w okresie od 22 czerwca do 19 lipca 2015 r.

Skomentuj artykuł
© ldprod - Fotolia.com

NCIndex na zamknięciu w dniu 17 lipca 2015 r. osiągnął poziom 287,81 pkt. i tym samym na przestrzeni ostatnich czterech tygodni zyskał na wartości 1,00%, dla porównania NCIndex30 w tym czasie zanotował wzrost o 6,91%. Wartość handlu na rynku NewConnect w omawianym okresie osiągnęła poziom 98,92 mln zł, co świadczy o wyższej aktywności inwestorów względem poprzedniego miesiąca, gdy obroty wyniosły 74,64 mln zł. Analizując indeksy rynku regulowanego – o 0,89% wyższa na koniec okresu była wartość kursu sWIG80, notowania mWIG40 wzrosły o 2,41%, natomiast WIG20 stracił 0,62%. Indeks giełdy amerykańskiej Dow Jones Industrial Average w tym czasie wzrósł o 0,39%.

 

Notowania NC Index w okresie 1 lipca 2014 r. – 17 lipca 2015 r.

Źródło: opracowanie na podstawie danych GPW w Warszawie S.A.

 

Tym samym na przestrzeni ostatniego miesiąca 157 spółek zwiększyło poziomy swoich notowań, kursy 86 spółek pozostały bez zmian, natomiast 187 spółek zanotowało spadki.

 

Najbardziej podrożały akcje spółek:

  • Tableo S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miała wpływ publikacja przez Emitenta raportów bieżących, w tym publikacja uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
  • Wealth Bay S.A. - na wzrost ceny akcji Spółki miała wpływ publikacja przez Emitenta raportu rocznego oraz raportów bieżących, w tym raportu EBI z podsumowaniem subskrypcji akcji serii G Spółki;
  • Węglopex Holding S.A. – na wzrost ceny akcji Spółki nie miały wpływu żadne istotne, przekazane do wiadomości publicznej informacje.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej stopie zwrotu w okresie 19 czerwca – 17 lipca 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Wzrost (w %)

TABLEO

150,00

WBAY

131,48

WEGLOPEX

100,00

M10

100,00

AGROMA

100,00

FOREVEREN

81,08

EDISON

80,00

ASTORIA

77,66

FABRYKAKD

73,85

CSY

70,66

LOYD

62,16

 

Najwyższe obroty w handlu akcjami stały się udziałem spółek: 11bit studios S.A.,01CYBERATON S.A. oraz Fly.pl S.A.

 

Spółki notowane na NewConnect o najwyższej wartości obrotu w okresie 19 czerwca – 17 lipca 2015 r.

 

Nazwa spółki

Obrót (w tys, zł)

11BIT

12 245,24

01CYBATON

9 299,33

FLYPL

5 933,62

VIVID

4 766,52

INFRA

4 437,93

COLUMBUS

4 175,54

ORPHEE

2 852,13

PFMEDICAL

2 566,67

FOREVEREN

2 495,08

BORUTA

2 460,71

SUNEX

2 411,59

 

Największe spadki zanotowały kursy akcji spółek:

  • Korporacja Budowlana Kopahaus S.A.w upadłości likwidacyjnej - na spadek ceny akcji Spółki miała wpływ publikacja przez Emitenta raportów bieżących, w tym raportu EBI dotyczącego wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Spółki;
  • PCZ S.A. - na spadek ceny akcji Spółki miała wpływ publikacja przez Emitenta raportów bieżących, w tym raportu EBI o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości układowej Emitenta;
  • Tilia S.A. – na spadek ceny akcji Spółki miała wpływ publikacja przez Emitenta raportów bieżących, w tym raportu EBI z treścią uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

 

Spółki notowane na NewConnect o najniższej stopie zwrotu w okresie 19 czerwca – 17 lipca 2015 r.

 

Nazwa Spółki

Spadek (w %)

KOPAHAUS

-66,67

PCZ

-57,33

TILIA

-53,87

EBC

-53,43

MSIBIOSCE

-52,75

DENTAMDC

-50,00

BINARY

-50,00

MYSLAW

-50,00

GLOBALTR

-50,00

LEONIDAS

-40,00

HETAN

-38,89

 

 


Chcesz dostawać takie analizy? Zapisz się na Biuletyn rynku NewConnect!

 

 

 

Opracowanie:

Blue Oak Advisory

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie