Chat with us, powered by LiveChat

Krawczyk (Ciech): jako jedyni w sektorze zwiększamy moce produkcyjne

Skomentuj artykuł
© Grafvision - Fotolia.com

„W 2012 roku, kiedy rozpoczęliśmy głęboki program restrukturyzacji, słusznie przewidzieliśmy bardzo silną hossę na rynku sody, w efekcie czego nowe zdolności produkcyjne sprzedajemy na rynku silnie rosnącym podnosząc cenę” – mówił dla kanału Inwestorzy.tv podczas konferencji WallStreet w Karpaczu Prezes Zarządu Ciech S.A., Dariusz Krawczyk.

 

Inwestorzy.tv

 

Przedstawiciel spółki mówił o przeprowadzonej restrukturyzacji i trudnych decyzjach przed jakimi stanął nowy Zarząd Ciechu. Będąc w trudnej sytuacji finansowej, strategia restrukturyzacji spółki nie polegała tylko na szukaniu oszczędności ale zakładała także ambitny plan inwestycyjny. Z kolei w 2015 roku spółka planuje inwestycje na rekordowym poziomie 530 mln zł, przy czym strategia spółki zakłada, że podejmowane są tylko takie inwestycje, które charakteryzują się rentownością na poziomie 18% mierzoną wskaźnikiem IRR.

 

W wywiadzie Dariusz Krawczyk zwrócił również uwagę na znaczne zmniejszenie zadłużenia mierzonego wskaźnikiem długu netto do wyniku EBITDA z poziomu 3,9 przed restrukturyzacją do poziomu 2 po I kw. 2015 roku. Odniósł się również do przyjętej polityki dywidendowej spółki.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie