Chat with us, powered by LiveChat

Zieliński (Makolab): Eksport jest naszą siłą napędową

Skomentuj artykuł
© lassedesignen - Fotolia.com

„Działamy na rosnącym rynku, przyszłościowym, na którym jest jeszcze wiele do zrobienia, i na którym zachodzą ciągłe zmiany. Naszą specjalnością jest technologia, zajmujemy się tworzeniem unikalnych rozwiązań technologicznych w oparciu o posiadane kompetencje i działalność rozwojową” – mówił w wywiadzie dla kanału Inwestorzy.tv podczas konferencji WallStreet w Karpaczu Prezes Zarządu Makolab S.A., Wojciech Zieliński.

 

Inwestorzy.tv

 

Spółka postawiła przed sobą trzy cele: utrzymanie dotychczasowej dynamiki sprzedaży, stałe zwiększanie zyskowności i zwiększanie wysokości wypłacanej dywidendy. Aby osiągnąć te cele spółka postawiła przed sobą cztery główne kierunki działań (1) dalsze poszerzanie portfela projektów zagranicznych, (2) umacnianie w strategicznych sektorach, (3) komercjalizacja wyniku działań rozwojowych, (4) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

 

Makolab jest notowany na rynku NewConnect. Na razie spółka nie spełnia warunków ab przejść na GPW, między innymi zbyt mała kapitalizacja, 28 mln zł przy cenie 4 zł za akcję, podczas gdy na GPW mogą zadebiutować spółki o kapitalizacji 60 mln zł. Dlatego na chwilę obecną celem spółki jest wejście do indeksu NC Lead.

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie