Chat with us, powered by LiveChat

Wysyp świeżych rekomendacji, 7 x „kupuj”

Skomentuj artykuł
© maxsim - Fotolia.com

W opublikowanych dzisiaj raportach pojawiło się siedem rekomendacji „kupuj”. Poniżej w tabeli prezentujemy jak analitycy ocenili poszczególne spółki.

 

 

Spółka Data raportu Rekomendacja Cena docelowa Instytucja
Vigo System 16.07.2015 kupuj 302 zł DM Vestor
Alumetal 09.07.2015 trzymaj 55 zł DM BPS
Izo-Blok 09.07.2015 kupuj 130 zł DM BPS
Uniwheels 09.07.2015 kupuj 132,2 zł DM BPS
Uniwheels 16.07.2015 kupuj 136 zł Wood & Company
Trakcja 15.07.2015 kupuj 10,34 zł BESI
Netia 16.07.2015 kupuj 6,3 zł BESI
Orange Polska 16.07.2015 sprzedaj 7,1 zł BESI
Cyfrowy Polsat 16.07.2015 kupuj 29,1 zł BESI
Tauron 16.07.2015 trzymaj 4,6 zł Pekao Investment Banking
PGE 16.07.2015 trzymaj 17,6 zł Pekao Investment Banking

Vigo system

Największy potencjał wzrostowy z przedstawionych rekomendacji ma Vigo Systems. W raporcie z dnia 16 lipca 2015 roku analitycy DM Vestor (wcześniej DI Investors) podnieśli cenę docelową spółki z 288 zł do 302 zł. Obecnie akcje Vigo Systems są wyceniane w okolicach 234 zł, co daje niemal 30% potencjał wzrostowy. Analitycy podnieśli prognozę, kierując się na wysoką dynamiką przychodów w II kw. 2015 roku (34% rok do roku), uruchomieniem w kwietniu labolatorium MBE, a także bezterminowym wydłużeniem zezwolenia na działalność w strefie ekonomicznej. Analitycy spodziewają się również znacznego zwiększenia potencjału dywidendowego spółki w kolejnych latach, ze względu na fakt zakończenia kluczowych inwestycji. W raporcie szacują, że stopa dywidendy może wzrosnąć do ponad 6%, w porównaniu do 2,4% w roku bieżącym.

 

Vigo System zajmuje się w produkcji niechłodzonych, fotonowych detekrotów podczerwieni, wykorzystywanych w przemyśle, medycynie, technice wojskowej oraz pracach badawczych. Spółka jest jednym ze światowych liderów w swojej branży i uzyskała status oficjalnego dostawcy podzespołów dla NASA. Na giełdzie zadebiutowała w grudniu poprzedniego roku.

Uniwheels

Dwie pozytywne rekomendacje otrzymał również inny niedawny debiutant, Uniwheels. Zalecenie „kupuj” dla walorów tej spółki wydali analitycy DM Banku BPS w raporcie z dnia 9 lipca 2015 roku, ustalając cenę docelową na 132,2 zł, a także analitycy Wood & Company w raporcie z dnia 16 lipca 2015 roku, wyceniając akcje na 136 zł. Aktualnie spółka jest wyceniana przez rynek na okolice 115 zł.

 

Analitycy Wood & Company stwierdzili, że Uniwheels jest notowany z 25% dyskontem względem innych spółek z branży producentów części samochodowych. Z kolei analitycy DM Banku BPS zwrócili uwagę na stabilny model biznesowy, pełny portfel zamówień do 2016 roku i operowania w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz wynikających z tego korzyści. Analitycy zwrócili również uwagę, że Uniwheels jest najtańsza spółką spośród trzech analizowanych w raporcie – Alumetalu i Izo-Bloku.

Pozostałe rekomendacje

W raporcie z dnia 15 lipca 2015 roku analitycy BESI podnieśli rekomendację Trakcji do „kupuj” z ceną docelową 10,34 zł. Zdaniem analityków spadki w portfelu zamówień spółki powinny  się zatrzymać w drugiej połowie bieżącego roku. Z kolei w raporcie z dnia 16 lipca podwyższyli oni rekomendację dla Netii do „kupuj”, a cenę docelową do 6,3 zł z 5,6 zł wcześniej. Rekomendacje dla Cyfrowego Polsatu i Orange Polska zostały podtrzymane, jednak analitycy obniżyli ceny docelowe dla tych spółek.

 

Z kolei analitycy Pekao Investment Banking poddali ocenie dwie spółki z sektora energetycznego. Dla Tauronu rekomendacja została podwyższona do „trzymaj” z ceną docelową 4,6 zł. Natomiast rekomendacja dla PGE została podtrzymana na poziomie „trzymaj” ale cena docelowa została zmniejszona do 17,6 zł z 24 zł wcześniej.

 

Źródło: DM Vestor, DM BPS, PAP

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie