Chat with us, powered by LiveChat

Spółki będą ratować Kompanię Węglową. A kto uratuje spółki?

Skomentuj artykuł
© puhhha - Fotolia.com

Wielkimi krokami zbliża się wielka zrzutka na dofinansowanie pogrążonych w kłopotach finansowych polskich kopalń. Kursy akcji spółek typowanych przez rynek do dofinansowanie sektora wydobywczego mocno spadają.

 

Oprócz Kompanii Węglowej pomocy potrzebują również Katowicki Holding Węglowy i Jastrzębska Spółka Węglowa. Ta pierwsza firma chciałaby podnieść kapitał o 0,5 mld zł, a JSW zamierza sprzedać jedną ze swoich kopalń węgla energetycznego (KWK Krupiński). Rynek w coraz większym stopniu dyskontuje dofinansowanie działalności polskich kopalń w wycenie akcji spółek, które mają obecnie środki finansowe i w których MSP ma większość w akcjonariacie. Oprócz spółek energetycznych, do „pomocy” zaliczane są też firmy z sektora finansowego oraz Grupa Azoty. W dodatku rynek może również dyskontować realizację pomysłów sprzedaży poprzez rynek części pakietów akcji posiadanych przez Skarb Państwa.

 

Poniżej prezentujemy wykresy kursów akcji wybranych spółek, które posiadają największą zdolność finansową do wsparcia polskich kopalń.

 

PGE – 4,9 mld zł środków pieniężnych na 31.03.2015

 

PGE to kandydat numer jeden spośród wszystkich spółek do wsparcia sektora wydobywczego. Oprócz wysokich stanów gotówki PGE posiada też dużą zdolność kredytową. Mimo, że spółka ma plany olbrzymich i niezbędnych inwestycji, to polityczna presja na teraz wydaje się zbyt silna, by powstrzymać wypływ gotówki na ratowanie kopalń. Od początku maja tego roku kurs akcji PGE spadł z ponad 21 zł do nawet 17 zł. Zniżkom sprzyjała również decyzja o uchwaleniu niższej od spodziewanej przez rynek dywidendy za 2014 rok. Kurs akcji przełamał istotne wsparcie na poziomie 18,5 zł i obecnie jest pogrążony w krótkoterminowym, silnym trendzie spadkowym. Wsparciem są na teraz ostatnie minima przy poziomie 17 zł, a po ich przełamaniu otwiera się droga do strefy 14,9-15 zł. Pierwszym pozytywnym sygnałem dla strony popytowej będzie powrót do poziomu ponad 18,5 zł.

 

PGE - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

 

Tauron – 1,1 mld zł środków pieniężnych na 31.03.2015

 

Tauron przede wszystkim łączony jest z zakupem KWK Brzeszcze, która to kopalnia należała wcześniej do Kompanii Węglowej, a teraz należy do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Po przeprowadzeniu transakcji byłaby to trzecia kopalnia w Grupie Tauron. Przypomnijmy, że Tauron pod względem wskaźników zadłużenia ma najmniej miejsca do pozyskiwania nowego długu spośród czterech największych spółek sektora energetycznego. W dodatku śląska spółka, podobnie jak PGE, ma bardzo ambitne plany inwestycyjne. Kurs akcji Tauronu od początku maja spadł z okolic 4,9 zł do 4 zł. Spadki przyspieszyły po przebiciu lokalnego wsparcia na poziomie 4,40 zł. Celem dla podaży jest teraz poziom 3,9 zł, a następnie 3,6 zł. Z kolei byki musiałyby skutecznie zaatakować poziom 4,4 zł.

 

Tauron - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Energa – 2,7 mld zł środków pieniężnych na 31.03.2015

 

Plan inwestycyjny Energi skupia się głównie na własnej infrastrukturze dystrybucyjnej. Grupa posiada aktualnie niski poziom zadłużenia oraz wysoki stan gotówki, co czyni ją „atrakcyjnym” podmiotem do zaangażowania finansowego w ratowanie sektora wydobywczego. Kurs akcji Energi wygenerował w ostatnim czasie sygnał sprzedaży poprzez wyłamanie dołem z trendu wzrostowego. Obecnie wsparciem jest poziom 19,6 zł, który jest zlokalizowany o około 10% niżej od obecnych notowań. Zanegowanie sygnałów sprzedaży nastąpi po powrocie ponad linię trendu wzrostowego, czyli obecnie ponad poziom 22,6 zł.

 

Energa - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

Grupa Azoty – 0,9 mld zł środków pieniężnych na 31.03.2015

 

Chemiczna grupa również dysponuje obecnie solidną ilością środków pieniężnych i zaliczana jest do jednych z największych firm, w których Skarb Państwa ma większościowy udział w akcjonariacie. Tym samym Grupa Azoty również może być łączona do kapitałowego zaangażowania w fundusz, który ma dofinansować restrukturyzację kopalń. Po nieudanej próbie pokonania historycznych szczytów w okolicy 88 zł, od maja kurs akcji spadł nawet do poziomu 74, a obecnie oscyluje wokół 78 zł. Na wykresie obowiązuje trend wzrostowy, a jego linia przebiega obecnie na poziomie 70 zł i wyznacza ważne wsparcie.

 

Grupa Azoty - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

 

 

 

PKO BP

 

Największy polski bank ma swoje „problemy” dotyczące kwestii pomocy dla frankowiczów. Politycy prześcigają się w co bardziej hojnych pomysłach dla tylko tej jednej grupy kredytobiorców, a rynek liczy ile to może kosztować zarówno cały sektor bankowy jak i PKO BP. Wstrzymanie wypłaty dywidendy za 2014 rok również może być traktowane jako szykowanie banku na duże wydatki. PKO BP jako bank może na różny sposób zaangażować się w ratowanie spółek wydobywczych. Kurs akcji po fałszywym wyłamaniu z kanału spadkowego na początku maja tego roku, spadł od tego czasu o około 20%. Ostatnie dni przyniosły odbicie od dolnej granicy kanału, a obecnie testowana jest przyspieszona linia trendu spadkowego. Wsparciem jest strefa 29-29,5 zł, a oporem 35,5 zł (górna granica kanału spadkowego).

 

PKO BP - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl

 

PZU

 

PZU swą siłą finansową i posiadaniem bardzo dużego portfela obligacji skarbowych również może być zaliczany do wsparcia finansowego kopalń. Kurs akcji PZU wyłamał się na początku maja tego roku z trendu wzrostowego, co przyniosło spadek wyceny o około 10% w ciągu kolejnego miesiąca. Spadki zatrzymały się na poziomie 426 zł, które obecnie są lokalnym wsparciem. Na wykresie można dostrzec też kształtującą się linię krótkoterminowego trendu spadkowego, na której obecnie znajdują się notowania walorów PZU. Jej pokonanie, a następnie wzrost powyżej 460 zł poprawi techniczną sytuację strony popytowej. W scenariuszu spadkowym, mocnym wsparciem może się okazać poziom około 380 zł.

 

PZU - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie