Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Coraz większa popularność medycyny spersonalizowanej

© Gino Santa Maria - Fotolia.com

Współpraca ma przyczynić się do skuteczniejszej komercjalizacji wypracowanych rozwiązań (usługi, produkty, patenty). Zadaniem Inno-Gene S.A. jest zapewnienie zaplecza zarówno merytorycznego, jak i finansowego dla projektów realizowanych w ramach Grupy. Na chwilę obecną, Grupa Kapitałowa składa się z siedmiu spółek zależnych oraz spółki dominującej. Inno-Gene S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect w pierwszej połowie 2011.

 

Struktura Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A.

 

 

Centrum Badań DNA Sp. z o.o. (100% udziałów Emitenta) jest zdecydowanie najistotniejszym aktywem w obecnym portfelu. Jest to ośrodek badawczo-diagnostyczny usytuowany w Poznańskim Parku Naukowo Technologicznych, oferujący nowoczesne technologie w obszarze analiz DNA. Swoje prace badawczo-rozwojowe skupia przede wszystkim na obszarze genetyki medycznej oraz diagnostyki genetycznej w zakresie identyfikacji infekcji, predyspozycji genetycznych do nowotworów i chorób dziedzicznych oraz pokrewieństwa. W swojej obecnej ofercie, spółka posiada liczne testy z zakresu diagnostyki molekularnej oraz testy wykonywane w technologii mikromacierzy DNA.

Drugą spółką bezpośrednio zależną od Inno-Gene S.A. jest VitainSillica Sp. z o.o. (20% udziałów Emitenta). Jest to firma bioinformatyczna świadcząca usługi z zakresu analizy danych biologicznych oraz rozwoju oprogramowania naukowego pozwalającego istotnie skrócić czas analiz.

 

Centrum Edukacji Biomedyczne Sp. z o.o. (49,5% udziałów objętych przez spółkę zależną Centrum Badań DNA Sp. z o.o.) zajmuje się prowadzeniem szkoleń m.in. z zakresu biotechnologii, medycyny molekularnej czy genetyki. Współpracuje również z instytucjami naukowymi oraz przedsiębiorcami przy pełnym procesie komercjalizacji nowatorskich technologii zapewniając wsparcie przy każdym etapie prac.

 

Podmioty Medgenetics Sp. z o.o. (70% udziałów objętych przez spółkę zależną Centrum Badań DNA Sp. z o.o.) oraz Genomix Sp. z o.o. (70% udziałów objętych przez Spółkę pośrednio zależną Med4one Sp. z o.o.) powołane zostały w ramach realizacji projektu, którego celem jest opracowanie innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej w oparciu o technologię NGS.

 

Medgenetix Sp. z o.o. (70% udziałów objętych przez spółkę pośrednio zależną Medgenetics Sp. z o.o.) zajmuje się komercjalizacją wyników prac badawczo-rozwojowych z zakresu medycyny spersonalizowanej, w szczególności onkologii. Wraz z Med4one Sp. z o.o. (70% udziałów objętych przez spółkę zależną Centrum Badań DNA Sp. z o.o.) realizuje projekt mający na celu opracowanie oraz wdrożenie kompleksowego algorytmu diagnostycznego służącego profilaktyce i personalizacji leczenia HPV.

 

Szacuje się iż w 2013, globalny rynek diagnostyki molekularnej wyniósł ok. 5,6 miliarda USD. Eksperci branżowi przewidują CAGR  globalnego rynku na najbliższe lata w przedziale 16-17%. Przyczyną tak dużego wzrostu jest przede wszystkim mniejszy koszt wytworzenia testów genetycznych, ale również coraz większa popularność medycyny prewencyjnej oraz spersonalizowanej. Wartość polskiego segmentu szacuje się na ok. 80 milionów PLN. Na podstawie danych z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (Państwowy Zakład Higieny), można stwierdzić, iż grupa pacjentów chorych na raka wraz z członkami rodzin liczy już ponad milion osób, i ma zwiększać się o 140 tysięcy każdego roku. Przewiduje się, iż do roku 2025, liczebność osób chorych na raka wzrośnie aż o 40%, co niewątpliwie wpłynie na zapotrzebowanie na testy diagnostyczne. Wzrost popytu może wynieść ponad 50% z uwagi na wciąż niewielkie wykorzystanie badań diagnostycznych w Polsce jak również polepszające się warunki finansowe społeczeństwa.

 

Celem strategicznym Emitenta pozostaje budowa silnej Grupy Kapitałowej zrzeszającej podmioty z sektora Life Science. Jeśli chodzi o cele krótkoterminowe, Emitent planuje wzmocnić kondycję finansową spółki dominującej oraz spółek zależnych. Zarząd spółki dominującej zamierza kontynuować działania mające na celu pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla innowacyjnych projektów realizowanych przez Grupę. Istotnym czynnikiem wpływającym na dalszy rozwój Grupy będzie efektywna ekspansja na nowe zagraniczne rynki zbytu, przy jednoczesnym utrzymaniu pozycji na rynku rodzimym.

1. Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za okres od 2012 do 2014 z wyszczególnieniem 1 kwartału 2014 oraz 2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych spółki dominującej.

 

2. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za okres od 2012 do 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych spółki dominującej.

 

Przychody za rok 2014 na poziomie grupy kształtowały się w okolicach 4,49 mln PLN i były tym samym wyższe w stosunku do roku poprzedniego o ponad 28%. Również przychody w 1 kwartale 2015 mogą napawać optymizmem. Wyniosły one ponad 1,128 mln PLN i były wyższe w stosunku do analogicznego okresu o ponad 104%. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na tak dynamiczny wzrost są bliskie ukończenia kluczowe projekty finansowane ze środków unijnych, których produktem będą innowacyjne testy diagnostyczne przeznaczone głównie na rynek zagraniczny, a także podpisana umowa z firmą Premaitha Health plc na transfer technologii nieinwazyjnych badań prenatalnych.

Silne wyniki finansowe grupy w 2014 są rezultatem owocnych kontraktów zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. W 1 kwartale 2014, podpisano umowę na dystrybucję zestawów do diagnostyki molekularnej. Medgenetix Sp. z o. o. podpisało stosowne umowy na podstawie, których spółka zaczęła świadczyć usługi z zakresu laboratoryjnej diagnostyki medycznej oraz usług medycznych dla 5 nowych podmiotów. Centrum Badań DNA Sp. z o.o. podpisało dwie umowy na dystrybucje produktów i usług na rynki zagraniczne. W roku 2014, jednostki Grupy Kapitałowej pozyskały kolejne transze finansowania na prowadzone oraz planowane projekty badawcze.

 

W 2014, wskaźniki ROE oraz ROA po raz pierwszy osiągnęły wartości dodatnie i wyniosły odpowiednio 109,49% oraz 13,2%. Wskaźnik EM (equity multiplier), który określa poziom wykorzystania dźwigni finansowej zmalał w roku 2014 do poziomu 6,69 (w 2013 wynosił 13,64). Oznacza to istotną poprawę wypłacalności Grupy. Trzeba jednak zaznaczyć, iż w 1 kwartale 2015, wskaźnik ten ponownie wzrósł i wynosi obecnie 8,33. Płynność finansowa Grupy uległa znacznej poprawie, wskaźnik CR (current ratio) wzrósł w 2014 do poziomu 9,63 w porównaniu do 0,85 w 2013. Ponownie, w 1 kwartale 2015 wskaźnik płynności zmalał w porównaniu do końca 2014, lecz nadal pozostaje na dosyć wysokim poziomie 5,64.

Analiza SWOT

Do mocnych stron Grupy należy zaliczyć spółkę Centrum Badań DNA, która jest jednym z liderów w swoim segmencie szczególnie, jeśli chodzi o rynek krajowy. W swojej ofercie posiada obecnie ponad 430 testów diagnostycznych (27 grup) wykorzystywanych przez m.in. jednostki naukowe oraz podmioty medyczne. Kolejnym atutem Emitenta są relatywnie wysokie bariery wejścia na rynek, co pozwala utrzymać wysokie marże. Do przykładowych barier wejścia możemy tu zaliczyć wysokie nakłady inwestycyjne na prace badawczo-rozwojowe oraz związane z nimi wysokie ryzyko, jak również niezbędny know-how kadry naukowej. Współpraca podmiotów wewnątrz Grupy może przynieść znaczne efekty synergii w postaci niższych kosztów oraz wspólnego wykorzystania szerokiej bazy naukowo-technicznej. Podmioty z grupy Emitenta uzyskały znaczne dofinansowania z funduszy europejskich na badania i rozwój. Kolejną silną stroną jest wysoka płynność finansowa grupy oraz spadający poziom zadłużenia.

 

Wśród słabych stron Spółki należy wskazać wymogi formalno-prawne związane z naturą prowadzonej działalności (m.in. diagnostyka molekularna), które mogą wpływać na opóźnienia związane z wprowadzeniem gotowych produktów na rynek. Jednym z przykładowych elementów takiego systemu jest wymóg walidacji, potwierdzający wiarygodność stosowanego testu diagnostycznego. Problematyczne mogą być także rozbieżności w wymogach formalno-prawnych (dodatkowe weryfikacje, certyfikacje) na rynkach zagranicznych.

 

Przewiduje się, iż m.in. segment diagnostyki genetycznej będzie zyskiwał na popularności w nadchodzących latach, co bezpośrednio przełoży się na wyższe przychody podmiotów oferujących nowoczesne testy genetyczne/diagnostyczne. Dużą szansą dla Grupy Kapitałowej jest zwiększenie udziału produktów wysokomarżowych w sprzedaży ogólnej, co przyczyniłoby się do znacznego wzrostu dochodowości. Emitent podejmuje również działania mające na celu wejście na nowe zagraniczne rynki zbytu. Podmioty Grupy Kapitałowej regularnie występują o nowe dofinansowania na działalność badawczo-rozwojową, co przy obecnych sukcesach w pozyskiwaniu finansowania może napawać optymizmem.

 

Prace badawczo-rozwojowe cechują się dużym ryzykiem. Często wymagany jest duży nakład kapitałowy oraz specjalistyczna baza naukowa, przy czym rezultat badań jest niepewny. W przypadku podmiotów Grupy Inno-Gene S.A., dobrze wyposażone laboratoria oraz wieloletnie doświadczenie kadry naukowej znacząco redukuje to ryzyko. Istotnym problemem byłaby utrata wykwalifikowanego personelu naukowego, przy założeniu, iż ewentualne braki kadrowe nie zostałyby uzupełnione w krótkim okresie. Z uwagi na coraz silniejszą ekspansję zagraniczną, wyniki Grupy Kapitałowej mogą wykazywać zmienność z uwagi na wahania kursowe. 

 

Opracowanie:

 

 

 

 


 

Chcesz dostawać takie analizy? Zapisz się na Biuletyn rynku NewConnect!

 

 

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.