Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Polaniecki (Enter Air): Od pierwszego roku działalności jesteśmy rentowni

 NIE DO UDOSTĘPNIANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, PUBLIKACJI I ROZPROWADZANIA, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI NA TERENIE STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII LUB JAPONII.

 

O sytuacji spółki Enter Air, planach rozwoju, polityce dywidendowej, a także o kondycji całego sektora rozmawiamy z Grzegorzem Polanieckim, dyrektorem generalnym i członkiem zarządu Enter Air. 

 

Enter Air

 

Grzegorz Połaniecki, Dyrektor Generalny Enter AirSpółka stosuje model biznesowy zbliżony do nowoczesnych linii niskobudżetowych. Proszę wyjaśnić, jakie są jego główne cechy.

 

Główną cechą modelu biznesowego jest maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów, oraz utrzymywanie jak najmniejszej bazy kosztów stałych. Naszym głównym produktem jest wynajmowanie biurom podróży całego samolotu wraz z załogą na określony program lotów. Jako linia czarterowa mamy bardzo przewidywalne przychody. Umowy z naszymi klientami, biurami podróży, podpisujemy z kilkunastomiesięcznym wyprzedzeniem co pozwala nam z dużą dokładnością szacować przyszłe przychody. Koszty również są bardzo przewidywalne, a praktycznie wszystkie ryzyka kosztowe są precyzyjnie zmitygowane.

Ze względu na sprzedaż hurtową, czyli wynajęcie całego samolotu touroperatorowi, koszty sprzedaży są nieporównywalnie niższe niż w przypadku przewoźników kierujących swoją ofertę do klienta detalicznego. Hurtowa sprzedaż wszystkich miejsc w samolocie sprawia też, że nasza flota lata z praktycznie 100% wypełnieniem, podczas gdy dla regularnych linii lotniczych nie przekracza ono 80%.

 

Spółka generuje dodatnie wyniki finansowe od początku działalności. Jednak skokowy wzrost zysków odnotowała w 2014 roku. Jakie czynniki wpłynęły na wyniki ubiegłego roku?

 

Od pierwszego roku działalności jesteśmy rentowni. Z roku na rok rosły nasze przychody i zyski. W ubiegłym roku dzięki osiągnieciu odpowiedniej skali działalności oraz zwiększenie aktywności na rynkach zagranicznych wypracowaliśmy solidny wzrost wyników. Nasza prognoza na 2015 r. przewiduje utrzymanie trendu wzrostowego. Przewidujemy przychody na poziomie 761,1 mln zł, EBITDA na poziomie 69,6 mln zł i 33 mln zł zysku netto.

 

Jaki wpływ na wyniki finansowe spółki mają ceny rynkowe ropy naftowej, które w ostatnich miesiącach podlegają dużym wahaniom?

 

Dzięki warunkom kontraktów z biurami podróży jesteśmy praktycznie uniezależnieni od wahań cen paliwa. W ciągu ostatnich lat mieliśmy zarówno dynamiczne wzrosty jak i spadki cen paliwa. Jak widać po naszych wynikach nie miały one istotnego wpływu na wyniku Grupy.

 

Obecnie flota spółki składa się z 17 samolotów. W jaki sposób są one finansowane i jaki jest średni roczny koszt kapitału obcego?

 

Enter Air finansuje swoje maszyny głównie poprzez leasing operacyjny. Aktualnie na 17 samolotów użytkowanych przez Grupę, 13 finansowane jest poprzez leasing operacyjny, a cztery znajdują się leasingu finansowym. Koszt leasingu operacyjnego w 2014 r. wyniósł 102 mln zł, natomiast wydatki z tytułu leasingu finansowego (z wyłączeniem odsetek) wyniosły 13,4 mln zł.

 

Środki z emisji mają zostać przeznaczone na finansowanie zakupu nowych maszyn. Jakie korzyści przyniesie firmie odnowienie floty samolotów?

 

Samoloty, które planujemy kupić – Boeing 737-800 i Boeing 737-8 MAX – charakteryzują się znacznie większą efektywnością niż obecnie wykorzystywana flota. Nowe samoloty będą miały istotnie większe możliwości przewozowe, co pozwoli nam wykonać dodatkowe połączenia. Nowe samoloty będą znacznie oszczędniejsze od obecnej floty. Szacujemy, że roczne oszczędności na każdym nowym samolocie wyniosą około 4 mln zł.

 

Co zakłada strategia rozwoju Enter Air?

 

Nasza strategia zakłada kontynuację wzrostu na perspektywicznym rynku przewozów czarterowych. Polska niezmiennie pozostanie naszym głównym rynkiem. Planujemy nadal zwiększać udział na tym rynku z obecnych 32%, przy czym interesuje nas tylko dochodowa część rynku. Dynamiczny rozwój planujemy też na rynkach zagranicznych, które charakteryzują się wyższymi marżami i mniejszą sezonowością. Aktualnie około 30% naszych przychodów pochodzi z zagranicy. W ciągu kilku lat chcemy zwiększyć ten wskaźnik do około 50%.

 

W jakim tempie spółka jest w stanie pozyskiwać kolejne zlecenia od zagranicznych biur podróży?

 

Praktycznie w każdym sezonie zwiększamy skalę naszej zagranicznej działalności. Ostatnio zdobyliśmy nowy kontrakt w Wielkiej Brytanii, stąd zwiększenie floty do 17 maszyn jakie nastąpiło w ostatnich miesiącach. Jednak skala przewozów nie jest dla nas celem samym w sobie. Nie walczymy o podbijanie statystyk, ale koncentrujemy się na maksymalizacji marży.

 

Co zakłada polityka dywidendowa spółki? Kiedy akcjonariusze mogą spodziewać się wypłaty pierwszej dywidendy?

 

Enter Air jest relatywnie młodą spółką. Działamy od 5 lat i cały czas znajdujemy się w okresie dynamicznego wzrostu. Uważamy, że na obecnym etapie znacznie większe korzyści od wypłaty dywidendy daje reinwestowanie zysków i wzrost wartości dla akcjonariuszy.

 

Jakie są główne czynniki ryzyka dla spółki i automatycznie dla jej przyszłych wyników finansowych?

 

Opracowując model biznesowy Enter Air staraliśmy się przewidzieć wszystkie czynniki ryzyka i tak ułożyć naszą działalność, aby miały one jak najmniejszy wpływ. Dotychczasowe pięć lat działalności pokazuje, że całkiem dobrze sobie z tym poradziliśmy. Dla przykładu, w przypadku niepokojów politycznych w krajach do których latamy, możemy bardzo szybko, w porozumieniu z biurami podróży, zmienić destynacje. Pracujemy tylko z dużymi, dobrymi i stabilnymi biurami podróży. Ale nawet w przypadku potencjalnych upadłości biur podróży jesteśmy zabezpieczeni przez formę płatności za loty, która opiera się na przedpłatach oraz depozytach jakie otrzymujemy od naszych klientów.

 

Jak duże zainteresowanie spółką objawiają instytucje finansowe?

 

Widzimy bardzo duże zainteresowanie. W trakcie roadshow mamy zaplanowane kilkadziesiąt spotkań z inwestorami. Dotychczasowe spotkania pokazują, że nasza oferta spotyka się z bardzo przychylnym odbiorem.

 

 

 


Informacje tu zawarte nie są przeznaczone do publikacji i dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji. Zawarte w niniejszym materiale informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, ani też papiery wartościowe nie mogą być oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z rejestracji zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami oraz jej zasadami i przepisami, w tym przepisami Regulacji S.
Nie jest zamierzona rejestracja jakiejkolwiek części oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani przeprowadzenie oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Informacje tu zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani też nie nastąpi sprzedaż papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji, w której oferta taka, zachęta lub sprzedaż byłaby bezprawna przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub upoważnieniem na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.
Zawarte w niniejszym materiale informacje służą celom marketingowym i informacyjnym i nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty bądź zaproszenia do nabywania lub składania zapisów na jakiekolwiek papiery wartościowe. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie papierów wartościowych Enter Air S.A. („Spółka”) do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zatwierdzony przez Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 15 czerwca 2015 r., wraz ze wszystkimi aneksami i komunikatami aktualizującymi, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii i Japonii).
Prospekt został udostępniony na stronach internetowych Spółki (www.enterair.pl) i Oferującego (www.ipopemasecurities.pl).