Chat with us, powered by LiveChat

5 spółek o wysokiej stopie dywidendy

Skomentuj artykuł

Przedstawiamy zestawienie 5 spółek, które jeszcze w tym roku wypłacą wysoką dywidendę mierzoną stopą dywidendy. Przypomnijmy, że od 6 października 2014 roku obowiązuje cykl rozliczeniowy T+2, co oznacza, że aby otrzymać dywidendę należy posiadać akcje spółki na dwa dni przed dniem dywidendy. Więcej na ten temat tutaj.

Aqua – 7%

Aqua jest spółką notowaną na rynku New Connect. Akcjonariusze podjęli już decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 1 zł na akcję. Przy obecnym kursie Aqua daje to stopę dywidendy w wysokości 7%. Dzień dywidendy został ustalony na 17 czerwca br., a dzień wypłaty na 2 lipca br.

 

Spółka Aqua prowadzi działalność wodociągowo-kanalizacyjną na terenie Bielska-Białej i sąsiednich gmin. W swojej pracy Spółka stosuje ekologiczne rozwiązania poprzez wykorzystywanie energii odnawialnej. Rozwiązania te mają charakter uniwersalny dla całej branży wodociągowo-kanalizacyjnej. W 2014 roku spółka wypracowała 141 mln zł przychodów, 14,8 mln zł zysku operacyjnego i 11,4 mln zł zysku netto.

Netia – 9,4%

Dywidenda w Netii jest niemałym zaskoczeniem dla rynku. Zgodnie z rekomendacją zarządu dywidenda miała wynieść 0,42 zł na akcję jednak podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 2 czerwca 2015 roku, akcjonariusze przegłosowali wypłatę dywidendy w wysokości 0,60 zł na akcję. Przy obecnej cenie daje to stopę dywidendy na poziomie 9,4%. Dzień dywidendy został ustalony na 12 czerwca br., a dzień wypłaty dywidendy na 26 czerwca bieżącego roku.

 

Netia prowadzi obecnie wiele inwestycji, między innymi kupi TK Telekom od PKP za 221 mln zł. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj. W komentarzu dla Gazety Giełdy Parkiet prezes Netii, Paweł Szymański, skomentował, że decyzja o wypłacie dywidendy większej o 60 mln zł jest neutralna dla spółki, której zadłużenie kształtuje się na niskim poziomie mierząc wskaźnikiem długu netto do wyniku EBITDA. Z kolei wiceprezes ds. finansowych Katarzyna Iwuć stwierdziła, że wyższa dywidenda w tym roku może odbić się na wysokości przyszłych dywidend.

ABC Data – 9,4%

Podobną dywidendę, bo również o stopie dywidendy 9,4% dla obecnego kursu akcji, może wypłacić dystrybutor IT ABC Data. Zgodnie z rekomendacją zarządu dywidenda ma wynieść 0,36 zł na akcję. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym zostanie podjęta decyzja o wysokości dywidendy, jest zaplanowane na 16 czerwca 2015 roku. Dzień dywidendy w projekcie uchwał na WZ ustalono na 23 czerwca br., a dzień wypłaty dywidendy na 8 lipca br. Warto przypomnieć, że polityka dywidendowa ABC Daty zakłada wypłatę dywidendy z jednostkowego zysku netto.

 

Po trudnym 2014 roku dla spółki, kiedy ABC Data musiała skorygować w listopadzie prognozy na cały rok, w wynikach za I kw. 2015 roku widać znaczną poprawę. Przychody spółki w tym okresie wzrosły o 15,1% r/r, do 1,35 mld zł, a zysk netto wzrósł o 89,6% r/r, do 12,9 mln zł. W czerwcu ma zostać ogłoszona nowa strategia. 

EBC Solicitors – 10%

Na wysoką dywidendę mogą również liczyć akcjonariusze notowanej na rynku NewConnect EBC Solicitors. Przy rekomendacji zarządu wypłaty dywidendy w wysokości 2 zł na akcję, stopa dywidendy kształtuje się na poziomie 10%. Walne Zgromadzenie zostało ustalone na dzień 30 czerwca 2015 roku. W projekcie uchwał dzień dywidendy ustalono na 30 września br., a dzień wypłaty dywidendy na 20 października br.

 

 

EBC Solicitors jest niezależną polską firmą doradczą, specjalizującą się w profesjonalnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Spółka ma bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów inwestujących na rynku kapitałowym, w tym private equity lub funduszy podwyższonego ryzyka, potwierdzone wieloma projektami, zrealizowanymi dotychczas w tym obszarze. Drugim, dynamicznie rozwijającym się  filarem działalności Grupy są inwestycje w innowacyjne projekty biznesowe. W 2014 roku spółka wypracowała 4,3 mln zł przychodów, 0,85 mln zł zysku operacyjnego oraz 1,72 mln zł zysku netto.

Euro-Tax – 20%

Akcjonariusze Euro-Tax mogą liczyć na dywidendę sięgającą 20%. Spółka wypłaci 0,38 zł na akcję. Dzień dywidendy jest ustalony na 11 czerwca br., a dzień wypłaty na 15 czerwca. Notowany na NewConnect Euro-Tax przeznaczy na dywidendę w tym roku 100% osiągniętego zysku netto – 113,4 tys. zł, a także kwotę 786,6 tys. zł z kapitału zapasowego.

 

Grupa Euro-Tax pomaga swoim klientom odzyskać pieniądze z podatków za pracę za granicą. Obsługuje kraje, takie jak Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Holandia, USA czy Norwegia.

 

Źródło: Netia, ABC Data, EBC Solicitors, Aqua, Euro-Tax, Parkiet

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie