Chat with us, powered by LiveChat

Oferta Etosu zawieszona

Skomentuj artykuł
© Melpomene - Fotolia.com

Trwająca oferta publiczna spółki Etos – zarządzającej siecią sprzedaży salonów z odzieżą sprzedawaną pod markami Diverse i Diverse Extreme Team została w dniu dzisiejszym oficjalnie zawieszona.

 

Akcjonariusz Sprzedający (Milano Holdings, spółka portfelowa funduszu Abris CEE Mid-Market Fund) w uzgodnieniu z Globalnym Koordynatorem oraz w porozumieniu ze Współprowadzącymi Księgę Popytu i zarządem firmy ETOS podjął decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej akcji spółki ETOS S.A.

 

W komunikacie prasowym podano następujące przyczyny zawieszenia oferty:

 

„Decyzja o zawieszeniu oferty jest następstwem zwiększonej niepewności co do rozwoju sytuacji na rynku odzieżowym w segmencie casual w Polsce w 2015 r., (m.in. ze względu na działania podejmowane przez konkurentów spółki ETOS), co z kolei może mieć istotny bezpośredni lub pośredni wpływ na działalność i wyniki finansowe spółki ETOS.”

 

„Podejmując decyzję Akcjonariusz Sprzedający kierował się przede wszystkim troską o zachowanie transparentności swoich intencji oraz perspektyw rozwoju spółki ETOS w najbliższych miesiącach.”

 

Spółka nie podała nowych terminów oferty publicznej. Zważywszy na to, że prospekt emisyjny spółki jest ważny 12 miesięcy, firma bazując na nim może wznowić ofertę w tym okresie. W takim wypadku elementem obowiązującym będzie wprowadzenie i zatwierdzenie przez KNF nowych aneksów określających zmiany (jak również aktualizacje, w tym potencjalny nowy harmonogram oferty) do prospektu.

 

Przypomnijmy, że zapisy w transzy inwestorów indywidualnych na akcje Etos S.A. trwały od 29 kwietnia 2015 roku i miały zakończyć się w dniu dzisiejszym tj. 6 maja 2015 roku. Maksymalna cena za jedną akcję została ustalona na poziomie 17,5 zł. Wartość oferty miała wynieść 156 mln zł, a przy tej cenie kapitalizacja całej spółki wyniosłaby 473 mln zł. 

 

 

Źródło: Etos S.A.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie