Chat with us, powered by LiveChat

Właściciel marki Diverse idzie na giełdę

Skomentuj artykuł
© Firma V - Fotolia.com

ETOS S.A. – właściciel sieci sprzedaży jednej z najszybciej rozwijających się na polskim rynku marki odzieżowej Diverse, planuje w drugim kwartale bieżącego roku przeprowadzić ofertę publiczną akcji i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Spółka ogłosiła dziś, że jedyny jej akcjonariusz Spółki - Milano Holdings S.à r.l. r. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz Sprzedający”), zamierza przeprowadzić ofertę publiczną akcji Spółki, a Spółka zamierza ubiegać się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.\

 

Planowana oferta publiczna obejmować będzie sprzedaż akcji istniejących. W ramach oferty Akcjonariusz Sprzedający zamierza zaoferować do 13.513.000 akcji zwykłych serii A1 Spółki o wartości nominalnej 2 zł każda („Akcje Oferowane”). Akcje Oferowane reprezentują około 50% kapitału zakładowego Spółki oraz 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przeprowadzenie oferty publicznej planowane jest w drugim kwartale 2015 roku, przy czym ostateczna decyzja dotycząca terminu uzależniona będzie od sytuacji na rynku kapitałowym.

 

Oferta publiczna oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zależą również od uzyskania wszystkich niezbędnych zgód i decyzji, w tym stosownych decyzji udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Wszystkie szczegóły dotyczące oferty będą zawarte w prospekcie emisyjnym Spółki, który zostanie opublikowany po zatwierdzeniu go przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka jest podmiotem bezpośrednio kontrolowanym przez Akcjonariusza Sprzedającego, który jest spółką portfelową funduszu private equity Abris CEE Mid-Market Fund LP.

 

Podstawowe informacje o firmie ETOS S.A.

 

Spółka Etos S.A. zarządza siecią sprzedaży salonów z odzieżą sprzedawaną pod markami Diverse i Diverse Extreme Team. Diverse jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i najszybciej rosnących na rynku polskim marek odzieży casual przeznaczonej dla osób w przedziale wiekowym 20-30 lat. Na koniec 2014 r. powierzchnia handlowa brutto wyniosła 33.996 m2 i wzrosła o 53,8% w porównaniu do stanu na koniec 2012 r. Sieć sprzedaży Diverse znajduje się na terenie Polski i obejmuje, według stanu na koniec 2014 roku, 127 salonów własnych, w tym 11 outletów, oraz 114 salonów franczyzowych, w tym 23 salony partnerskie typu corner, o średniej powierzchni około 140 m2 każdy.

 

Ponadto sprzedaż odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego Diverse, a w sezonie letnim również w sezonowych sklepach w miejscowościach nadmorskich i na Mazurach. Przychody Spółki wyniosły w 2014 roku 258 mln zł i były wyższe o 29,7%, w porównaniu do przychodów wypracowanych w 2013 r. W 2014 roku Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 18,7 mln zł (wzrost o 40% r/r), wobec 13,3 mln zł zysku netto w 2013 roku.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie