Chat with us, powered by LiveChat

MCI sprzedaje pakiet akcji Netii. Kupującym jest Zbigniew Jakubas

Skomentuj artykuł
© pictoores - Fotolia.com

MCI poinformowało komunikatem bieżącym o wyjściu z inwestycji w Netii. Wpływy ze sprzedaży posiadanego pakietu akcji (7,75%) przekroczą 158 mln zł, a stopa zwrotu z inwestycji IRR wyniesie 19%. Kupującym jest fundusz kontrolowany przez Zbigniewa Jakubasa (FIP 11 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych), który już od dłuższego czasu zwiększa swoje zaangażowanie w Netii.

 

MCI tłumaczy wyjście z Netii posiadaniem zbyt małego pakietu akcji aby wpływać na strategię spółki.

 

„Nasza koncepcja budowania wartości Netii zakładała realny wpływ na jej strategię rozwoju. Z uwagi na posiadanie zbyt małego udziału w akcjonariacie i brak możliwości zakupu po atrakcyjnej cenie znaczącego pakietu akcji od innych akcjonariuszy, nasze możliwości realnego decydowania o kierunkach rozwoju spółki były bardzo ograniczone. Dlatego podjęliśmy decyzję o wyjściu z inwestycji, realizując stopę zwrotu na poziomie 19% IRR”- wytłumaczył Prezes Zarządu MCI, Cezary Smorszczewski.

 

Stopa IRR, czyli wewnętrzna stopa zwrotu, jest miernikiem, który pozwala oszacować rentowność inwestycji. Przedstawia on rzeczywistą stopę zwrotu z inwestycji, uwzględniając między innymi inflację, zmianę wartości pieniądza w czasie, czy czas inwestycji.

 

Sprzedaż prawie 27 mln akcji Netii zostanie zrealizowana po cenie 5,86 zł za akcję. Termin transakcji jest przewidziany na 9 kwietnia 2015 roku, z możliwością przesunięcia rozliczenia na 15 kwietnia 2015 roku.

 

Rok temu MCI argumentowało inwestycję w Netię silną pozycją finansową spółki, pozwalającą na wypłatę wysokich dywidend. W komunikacie z dnia 27 marca 2015 roku, MCI podtrzymuje pozytywną opinię o Netii.

 

„Niezależnie od sprzedaży akcji spółki, MCI Management podtrzymuje, że Netia niezmiennie jest atrakcyjnym aktywem telekomunikacyjnym. Prowadzona w spółce restrukturyzacja znacząco redukuje koszty operacyjne, co poprawi jej zyskowność i możliwość generowania gotówki, a przez to zwiększy potencjał dywidendy dla akcjonariuszy” – napisano w komunikacie z dnia 27 marca 2015 roku.

 

Wybrane dane finansowe [mln zł]

4Q 2014

4Q 2013

Przychody ze sprzedaży

404,1

450,7

EBITDA

226,1

115,2

EBIT

119,3

6,2

Skorygowany EBIT

6,6

15,2

Zysk netto

160,0

10,5

Źródło: Netia S.A. 

 

W wynikach Netii za czwarty kwartał 2014 roku widoczny jest spadek przychodów o 10,3% rok do roku. Wynika on głównie z niższej liczby usług (RGU), które zmniejszyły się o 9% rdr. Z kolei na wyniki operacyjne bardzo duży wpływ w 4Q 2014 miał zysk rozpoznany z tytułu ugody zawartej z Orange Polska w kwocie 146,7 mln PLN. Netia została także zasilona gotówką z tytułu otrzymanego zwrotu nadpłaconego podatku CIT, łącznie otrzymując 226 mln zł. Z pełnym komentarzem do wyników można zapoznać się tutaj.

 

Już od pewnego czasu Zbigniew Jakubas stopniowo zwiększa swoje zaangażowanie w Netii. Na koniec grudnia 2014 roku poprzez podmioty zależne posiadał 25,90% udziałów w spółce. Po transakcji z MCI przekroczy on swoje udziały do ponad 33%. Zbigniew Jakubas będzie gościem specjalnym konferencji WallStreet 19, która odbędzie się w ostatni weekend maja 2015 roku. Weź udział w konferencji i sprawdź, w jakie branże zainwestowałby Zbigniew Jakubas dzisiaj!

 

Od marca 2013 roku akcje Netii poruszają się w trendzie wzrostowym. W dwa lata kurs akcji wzrósł o ponad 66%, z 3,60 zł do 6 zł. Obecnie od około pół roku kurs akcji porusza się w kanale bocznym pomiędzy 5,50 zł a 6 zł. Od początku roku kurs testuje górne ograniczenie kanału. Kierunek wybicia z kanału będzie silnym technicznym sygnałem dalszego kierunku ruchu ceny akcji.

 

Netia - analiza techniczna

Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: MCI

 

Więcej:

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie