Chat with us, powered by LiveChat

MCI zwiększa skalę inwestycji. Prognozuje wzrost aktywów netto na akcję o 15-20%

Skomentuj artykuł
© Sergey Nivens - Fotolia.com

Grupa MCI zamierza w 2015 roku zwiększyć inwestycje do około 500 mln zł. W 2014 roku spółka zainwestowała 237,8 mln zł. Zgodnie z prognozą zarządu wartość aktywów netto na jedną akcję ma wynieść  na koniec 2015 roku 19,75 zł. W 2014 roku było to 16,46 zł.

 

Grupa poinformowała w raporcie rocznym, że wciąż jest zainteresowana inwestowaniem w branże związane z Internetem i nowymi technologiami. Tym samym Grupa MCI kontynuuje strategię inwestycyjną rozpoczętą w 2014 roku. Spółka nabyła wtedy między innymi akcje Wirtualnej Polski, Netii, Focus Telekom Polska, MyBaze Sp. z o.o., czy też LepszaOferta.pl. Spółka posiada również w portfelu akcje między innymi ABC Daty. Na koniec 2014 roku wartość certyfikatów inwestycyjnych funduszy wchodzących w skład Grupy MCI miały wartość 1,37 mld zł (+16% rdr).

 

Zgodnie z prognozami zarządu wartość aktywów netto na jedną akcję na koniec 2015 roku ma wynieść 19,75 zł. Prognoza na rok 2014 wynosiła 16,50 zł i została zrealizowana w 99,7%. Prognoza na 2015 rok została sporządzona zgodnie z następującymi założeniami:

  • fundusze, których certyfikaty posiada MCI, planują zrealizować w 2015 roku nowe inwestycje na poziomie około 400 mln zł,
  • stopa zwrotu netto w funduszu MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0 wyniesie w 2015 roku 16%,
  • stopa zwrotu netto w MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z subfunduszem MCI.TechVentures 1.0 wyniesie w 2015 roku 23%,
  • stopa zwrotu netto w MCI.CreditVentures 2.0 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wyniesie w 2015 roku 7%.

 

W 2014 roku Grupa MCI osiągnęła rekordowy zysk netto w wysokości 264,8 mln zł. Na wynik ten w kwocie 62 mln zł wpłynął zysk z dekonsolidacji PEManagers, zajmującej się zarządzaniem funduszami. Grupa MCI planuje wprowadzić Private Equity Managers S.A. na giełdę na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku. Od marca 2014 roku w trzech etapach pre-IPO objęto 87% akcji spółki. Pozyskano przy tym inwestora instytucjonalnego – Accession Mezzanine Capital II, który objął 8,33% akcji spółki. Spółka PEM ma być spółką dywidendową i wypłacać od 50% do 100%, a akcjonariusze, którzy nabędą akcje w ofercie publicznej będą mieć prawo do dywidendy za 2014 rok.

 

[mln zł]

2013

2014

%

Zysk z zarządzania funduszami

74,6

22,4

-69%

Zyski z inwestycji (wycena funduszy)

134,3

195,9

45%

Zysk z działalności operacyjnej

188,9

269,7

42%

Zysk netto

186,2

264,8

42%

Źródło: MCI

 

Podczas konferencji prasowej wiceprezes MCI, Tomasz Czechowicz, powiedział, że celem strategicznym pozostaje stabilizacja kursu ABC Daty oraz sprzedaż czeskiej spółki Invia.

 

„ABC Data przechodzi „kurację". Przenosimy te wzorce które obserwujemy w tureckim Indeksie. Zmienił się też menedżment w ABC Dacie. Podejmowane są działania, które mają zdynamizować rozwój tej spółki."

 

"Dysponujemy zdywersyfikowanym portfolio. Mamy ok. 5 proc. ekspozycji na rynek rosyjski, na niemiecki ok. 10 proc., podobnie na rynku tureckim, a zdecydowana większość (ponad 70 proc.) ekspozycji to rynek polski . To dobra sytuacja, ponieważ nasza gospodarka ma niezły wzrost gospodarczy, a rozwój segmentu internetowego wciąż jest na dynamicznym poziomie” – skomentował wiceprezes.

 

Trend wzrostowy rysuje się na akcjach MCI już od 2003 roku. Przez ostatni rok kurs akcji poruszał się poniżej ceny 11 zł. W ostatnich dniach lutego 2015 roku kurs przebił się ponad ten opór i jest najwyższy od drugiej połowy 2008 roku. Najbliższym wsparciem jest wspomniany poziom 11 zł, a później linia trendu wzrostowego, która przebiega obecnie w okolicach 8,80 zł. Najbliższy opór można wyznaczyć w okolicach 16 zł, który stanowił lokalny szczyt z lutego 2008 roku.

 

MCI - analiza techniczna

Źródło: stooq.pl

 

Źródło: MCI

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie