Chat with us, powered by LiveChat

Sygnały kupna na wykresach 3 spółek z segmentu budownictwa kolejowego

Skomentuj artykuł
© benjaminnolte - Fotolia.com

Uwagę w ostatnich dniach zwracają na siebie akcje spółek budowlanych, realizujące kontrakty w segmencie budownictwa kolejowego i infrastruktury tramwajowej. Prezentujemy obraz wykresów akcji trzech spółek – Trakcji, Torpolu i ZUE.

 

W każdym przypadku mamy do czynienia z wybiciem górą z dotychczasowych formacji technicznych. Oznacza to wygenerowanie sygnałów kupna. Branża ta może skupiać uwagę inwestorów, gdyż spółki te mogą skorzystać na dużych, zapowiadanych inwestycjach infrastrukturalnych. Wzrostom inwestycji sprzyja nowa perspektywa budżetu unijnego. Na tym mogą skorzystać również duże i średnie miasta w Polsce, które decydują się na modernizację i budowę nowych linii tramwajowych. Już w raporcie IPO niedawnego debiutanta na GPW Torpolu pisaliśmy:

 

„Wstępne dane mówią, że w 2013 r. PKP PLK przeznaczył na inwestycje ok. 5,3 mld zł. Planowany poziom wydatków inwestycyjnych na 2014 r. wynosi 9 mld zł. Stanowi to wzrost o blisko 70% rdr. Zarządca narodowej sieci kolejowej opracował Krajowy Program Kolejowy, który zakłada projekty inwestycyjne o łącznej wartości 58,6 mld zł w latach 2014-2020.”

 

Z kolei pod koniec lutego tego roku PKP PLK poinformowało, że w 2014 roku zamierza wydać 7,3 mld zł na modernizację 1 500 km linii kolejowych. Dodatkowo PKP PLK podpisał z BGK umowę programu emisji obligacji o wartości do 2,2 mld zł. Ta emisja obligacji będzie największą do tej pory transakcją zrealizowaną przez BGK w ramach Programu Inwestycje Polskie.

 

Trakcja

 

Akcje Trakcji w perspektywie ostatnich 6 miesięcy były „uwięzione” w kanale konsolidacji między 7,5 – 9,5 zł. Z kolei w perspektywie 15 miesięcy ukształtował się kanał spadkowy, z którego nastąpiło wybicie na początku lutego tego roku. Początkowo wybicie nie było dynamiczne, a kurs na chwilę wrócił do wnętrza kanału, ale ostatni ruch wzrostowy z 9,2 zł do 10 zł potwierdził jednoznacznie trwałość wybicia górą. Przypomnijmy, że pod koniec 2014 roku doszło do scalenia akcji spółki w stosunku 8:1. Po przeprowadzeniu tego resplitu kapitał zakładowy spółki dzieli się na 51.399.548 akcji. Oporem są ostatnie maksima z listopada 2013 roku i marca 2014 roku na poziomie 12 zł. Niekorzystne dla byków będzie powrót do kanału i zejście poniżej 8,4 zł.

 

 Trakcja S.A. - Analiza Techniczna

Źródło: Stooq.pl

 

Torpol

 

Akcje Torpolu zadebiutowały na GPW w lipcu ubiegłego roku. Cena emisyjna w ofercie wyniosła 8 zł. Ze spółki w ofercie wyszedł poprzedni akcjonariusz Polimex-Mostostal. Z kolei emisja nowych akcji posłużyła do sfinansowania zakupu przez spółkę nowych maszyn budowlanych przede wszystkim do obsługi kontraktów w Norwegii. Akcje Torpolu dość długo zmagały się z trwałym pokonaniem bariery 10 zł. Zdecydowany atak popytu z połowy lutego tego roku doprowadził kurs do poziomu 11 zł, wokół którego obecnie trwa konsolidacja. Na wykresie ukształtowany jest trend wzrostowy, a jego linia zbliża się do 10 zł. Naturalnie jej przełamanie będzie sygnałem sprzedaży. W scenariuszu dalszych wzrostów nie ma obecnie silnych oporów oprócz ostatnich maksimów (11,45 zł).

 

Torpol S.A. - Analiza Techniczna 

Źródło: Stooq.pl

 

ZUE

 

Akcje ZUE w ciągu 15 miesięcy spadły z poziomu 11 zł do nawet 6 zł. Przez ten okres ukształtowała się linia trendu spadkowego, która została przebita 5 dni temu. Obecnie mamy do czynienia z jednodniową korektą spadkową. W przypadku inwestycji w akcje ZUE należy pamiętać o niewielkiej płynności na tych walorach. Również wybicie nie było potwierdzone znacznym wzrostem obrotów. Oporem jest obecnie poziom 8 zł, a następnie dopiero 11,5 zł. Niekorzystnym sygnałem będzie powrót do trendu spadkowego, czyli spadek poniżej 6,80 zł.

 

ZUE S.A. - Analiza Techniczna Źródło: Stooq.pl

 

 

Więcej:

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie