Chat with us, powered by LiveChat

Ranking spółek z WIG20 w 2014 roku

Skomentuj artykuł

Rok 2014 był dla spółek z WIG 20 umiarkowanie udany. Tylko siedem z nich zwiększyło swoją kapitalizację w 2014 roku. Największą stopę zwrotu przyniosły akcje PKN Orlen (23,4%). Tuż za nim uplasowały się walory dwóch największych spółek energetycznych, czyli PGE (22,1%) i Tauronu (20,2%).

 

Poza podium, ale ze wzrostami dwucyfrowymi znalazły się akcje Asseco Poland (17,9%) i PZU (15,3%). Najbardziej negatywnie wśród największych spółek warszawskiej giełdy w minionym roku wypadły akcje JSW, które straciły na swojej wartości aż 68,5%. Przedostatnia spółka w rankingu – ukraiński Kernel zmniejszył swoją kapitalizację o 25,2%. Cały indeks WIG20 w 2014 roku zanotował spadek o 3,5%. Poniżej prezentujemy stopy zwrotu uzyskane przez akcje wszystkich firm z WIG20 w 2014 r. z uwzględnieniem dywidend.

 

Lp

Nazwa spółki

Stopa zwrotu w 2014 r.

Udział w WIG20 (%)

1

PKNORLEN

23,4%

8,05

2

PGE

22,1%

7,80

3

TAURONPE

20,2%

2,80

4

ASSECOPOL

17,9%

2,03

5

PZU

15,3%

14,43

6

PEKAO

5,1%

12,42

7

MBANK

3,0%

3,40

8

BZWBK

-0,5%

6,04

9

KGHM

-4,0%

7,88

10

ALIOR

-4,3%

1,90

11

PKOBP

-7,7%

15,23

12

PGNIG

-10,8%

3,85

13

ORANGEPL

-10,8%

2,86

14

EUROCASH

-18,7%

1,57

15

LPP

-18,8%

4,91

16

BOGDANKA

-19,4%

1,74

17

LOTOS

-19,9%

0,82

18

SYNTHOS

-20,0%

1,08

19

KERNEL

-25,2%

0,73

20

JSW

-68,5%

0,47

Źródło: SII 

 

Warto zauważyć, że spółki z dodatnim wynikiem miały duży udział w składzie indeksu WIG20. Gdyby nie to, wówczas przewaga firm z kurczącą się kapitalizacją oraz ich większa skala, doprowadziłaby do znacznie większego spadku całego indeksu. Ze spółek o największym znaczeniu najgorzej wypadł PKO BP (-7,7%). Na ostatni dzień grudnia 2014 r. średnia wartość wskaźnika C/WK dla indeksu WIG20 wynosi 1,31, a C/Z 19,26.

 

Najlepsze spółki z WIG20 w 2014 r.


1. PKN Orlen +23,4%
Akcje Polskiego Koncernu Naftowego (posiadającego m.in. 6 rafinerii i największą sieć stacji benzynowych w Polsce) mocno rosną od września 2014 r., kiedy to przełamały półtora roczny trend spadkowy. Silnym argumentem za wzrostami jest rosnąca marża rafineryjna generowana przez spółkę. W listopadzie bieżącego roku wyniosła ona 6,3 USD. Była to najwyższa wartość od października 2012. Przypomnijmy, że modelowa marża rafineryjna to różnica pomiędzy przychodami ze sprzedaży produktów (benzyny, diesla i ciężkiego oleju napędowego), a kosztami (koszty wsadu ropy oraz pozostałych surowców). Wzrostom marży sprzyja niewątpliwie silnie spadająca cena ropy na światowych rynkach. Negatywnie na spółkę w ostatnich latach wpływa posiadana rafineria w Możejkach, która skutecznie została odcięta od dostaw surowca najtańszym źródłem, czyli gazociągiem. Jednak wysoki poziom marż rafineryjnych pozwala obecnie niwelować straty z tego źródła. Potencjalnym zagrożeniem jest przystosowanie rafinerii spółki do rosyjskiej ropy, a w scenariuszu nasilającego się konfliktu na linii UE-Rosja może być to istotnym czynnikiem ryzyka.


2. PGE +22,1%
Cały sektor spółek energetycznych zaliczył 2014 rok do jednego z najlepszych okresów pod względem wzrostów kapitalizacji. Największy wzrost wartości zanotowały akcje Energi, która jest jednak ujmowana w mWIG40. Silnym argumentem dla strony popytowej na walorach PGE była wartość dywidendy wypłaconej w poprzednim roku, która wyniosła 1,1 zł na akcję i dawała ponad 5% stopy dywidendy. Instytucje wydające rekomendacje dla akcji PGE w drugim półroczu tego roku, wyceniali średnio jedną akcję w okolicy 22 zł. Analitycy zwracają jednak uwagę, że PGE jako największa spółka energetyczna w kraju będzie musiała ponieść bardzo duże wydatki inwestycyjne na budowę nowych elektrowni (wraz z elektrownią atomową) oraz modernizację infrastruktury przesyłowej. To z kolei może obniżyć zdolności do wypłaty sowitych dywidend w kolejnych latach.


3. Tauron +20,2%
Tauron jako drugi przedstawiciel dobrze radzącego sobie sektora energetycznego zmuszony jest również do dużych inwestycji. Wiele jego aktywów wytwarzających energię elektryczną będzie w najbliższych latach wyłączanych i w ich miejsce spółka musi wybudować nowe moce wytwórcze. Silną stroną spółki działającej głównie na Śląsku, pozostaje własne ramię wydobywcze węgla, który niemal w całości konsumowany jest we własnych elektrowniach. Największy udział w zyskach w 2014 r. ma segment dystrybucji. Tauron wśród spółek energetycznych na GPW ma najwyższy wskaźnik zadłużenia, a najniższą wartość wskaźnika C/WK (na koniec 2014 r. 0,49)


4. Asseco Poland +17,95%
Akcjonariusze Asseco Poland od 2008 r. nie doświadczyli dużych wahań akcji swojej spółki i to pomimo dużych perturbacji w tym czasie na światowych rynkach. Końcówka 2014 r. przyniosła jednak duży ruch wzrostowy, który pozwolił na przełamanie maksimów z ostatnich 6 lat. Spółka w ostatnich miesiącach otrzymała pozytywne rekomendacje. Analitycy wskazują na dobre perspektywy dla przyszłej wartości dywidendy, wzrost generowanych przychodów, dalszą, międzynarodową ekspansję spółki oraz zmniejszający się szereg ryzyka dla spółki. Sama spółka deklarowała na początku roku koncentracje na organicznym rozwoju i jak widać po rosnących wynikach finansowych, przynosi to już efekty. Przedstawiciel zarządu spółki na ostatniej konferencji wynikowej nie wykluczył akwizycji w Europie Środkowo-Wschodniej, jednak zaznaczył, że nie należy oczekiwać dużego przejęcia.


5. PZU +15,3%
PZU jako zdecydowany lider rynku ubezpieczeń w Polsce oraz w naszym regionie Europy, wygenerował w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. zbliżone wyniki finansowe względem 2012 i 2013 roku. Kursowi akcji sprzyja od wielu lat wysoka wartość wypłacanych corocznie dywidend mierząc je chociażby wskaźnikiem stopy dywidendy. W zeszłym roku wypłacono 54 zł dywidendy na jedną akcję. Większościowy udziałowiec PZU jakim jest Skarb Państwa, „lubi” otrzymywać od tej spółki solidne wypłaty z osiągniętych zysków, na czym korzystają pozostali akcjonariusze. Do najważniejszych wydarzeń w PZU w minionym roku należy zaliczyć przejęcie kilku spółek ubezpieczeniowych od Grupy RSA za ok. 360 mln euro. PZU kupił funkcjonujący w Polsce Link4, liderów rynków litewskiego -Lietuvos Draudimas AB i łotewskiego - AAS Balta oraz estońską firmę Codan Forsikring A/S.

 

Spółki z największymi spadkami z WIG20 w 2014 r.

 

1. JSW -68,5%

Lider spadków w WIG20 mógł być tylko jeden. Pogrążona w trendzie spadkowym od samego początku obecności na GPW Jastrzębska Spółka Węglowa zanotowała w poprzednim roku coraz gorsze wyniki finansowe w poszczególnych kwartałach względem porównywalnych okresów. Po 9 miesiącach 2014 r. jej strata netto wyniosła 302,6 mln zł, a cały rok jak sama twierdzi zamknie pod kreską. Spółce najbardziej ciążą spadające ceny głównych produktów jakie wytwarza, czyli koksu, węgla koksowego i węgla energetycznego. Wysoki udział kosztów stałych (w tym przede wszystkim wynagrodzeń górników) oraz niewielka zdolność do ich redukcji skutecznie pogrąża kondycje finansową JSW. Kursowi akcji w 2014 roku zaszkodziła najprawdopodobniej również transakcja kupna KWK Knurów-Szczygłowice od Kompanii Węglowej. Wielu analityków negatywnie oceniło kwotę, którą JSW zapłaciła za przejęte aktywa (1,49 mld zł). I mimo deklaracji ze strony zarządu o chęci cięcia kosztów pracowniczych oraz wskazywaniu, że JSW posiada unikalne aktywa, a kurs akcji oderwał się od wartości aktywów to trend spadkowy trwa w najlepsze.


2. Kernel -25,2%
Akcje ukraińskiego potentata, zajmującego się zdywersyfikowaną działalnością rolniczą w regionie Morza Czarnego, odczuły piętno konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Przypomnijmy, że głównym produktem spółki jest produkowane na terenach Ukrainy i Rosji zboże i olej słonecznikowy, które następnie są eksportowane poprzez własne, głębokowodne terminale. Skala spadków akcji Kernela w 2014 r. okazałaby się jeszcze większa, gdyby nie publikacja wyników za trzeci kwartał 2014 r., które mocno pozytywnie zaskoczyły rynek. Spółka zanotowała w tym okresie zysk netto w kwocie 23,4 mln dolarów wobec straty 33,4 mln dolarów w tym samym okresie rok wcześniej. Dużą poprawę widać też było po wartości wzrostu przychodów i zysku z działalności podstawowej. Jak widać konflikt zbrojny jak na razie nie wpłynął negatywnie na biznes ukraińskiego giganta rolnego.


3. Synthos -20%
Polski producent kauczuku zanotował w dotychczas opublikowanych sprawozdaniach finansowych w 2014 r. zyski na podobnym poziomie jak w 2013 roku. Jednak w odróżnieniu od poprzednich lat ciężko akcjonariuszom spółki liczyć na bardzo hojne dywidendy. Chemiczna spółka wiąże na przyszłość nadzieje z nowymi, innowacyjnymi produktami, gdyż rynek kauczuku pogrążony jest w stagnacji. Dzięki nim chce osiągnąć przewagę nad konkurencją i zwiększyć marże. Bardzo ważnym wsparciem na wykresie kursu akcji pozostaje poziom 4 zł, który był już wielokrotnie broniony przez ostatnie ponad 2 lata.


4. Lotos -19,9%
Rok 2014 był niełaskawy dla wyceny giełdowej Lotosu. Inwestorom mogła nie przypaść do gustu duża emisja akcji (pozyskano blisko 1 mld zł) i związane z tym spore rozwodnienie kapitału. Wyniki finansowe w poszczególnych kwartałach ubiegłego roku również negatywnie odbiegały od oczekiwań rynkowych. Duże piętno odcisnął na nich odpis na złoża Yme (znajdujące się na Morzu Północnym), które tylko w pierwszym półroczu obciążyły wynik o 545 mln zł. Ta istotna niegdyś inwestycja Lotosu obecnie wyceniona jest w księgach spółki na zero złotych. Przyszłość kursu akcji Lotosu zależy obecnie w dużej mierze od sposobu i efektywności zainwestowania niedawno pozyskanych środków. Zaskakująca jest jednak kwestia, że w tych samych warunkach ekonomicznych w ostatnich kwartałach PKN Orlen radzi sobie znacznie lepiej.


5. Bogdanka -19,4%
Bogdanka z dużą ekspozycją na spadające ceny węgla energetycznego na świecie prezentowała w pierwszych trzech kwartałach 2014 r. zniżkujące poziomy zysków względem porównywalnych okresów. Upatrywane przez spółki wydobywcze w II połowie roku odbicie cen węgla nie nadeszło, a perspektywy na 2015 rok nie napawają optymizmem. Bogdanka swoje szanse na poprawę wyników finansowych upatruje w uruchomionym w trzecim kwartale zeszłego roku Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Węgla. Dzięki niemu wzrośnie jakość finalnego produktu spółki. Kurs akcji w połowie grudnia przełamał ważne wsparcie na poziomie 105 zł, co spotęgowało falę spadków. W dłuższym terminie Bogdanka może zwiększyć swoje udziały na polskim rynku węgla energetycznego poprzez olbrzymie kłopoty śląskich kopalń, które mogą skończyć się zamknięciem części z nich bądź ograniczeniu kosztochłonnej produkcji.

 

Rafał Irzyński

Główny Analityk SII

 

Przeczytaj też:

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie