Chat with us, powered by LiveChat

Najbardziej rosnące i zniżkujące spółki listopada z WIG20

Skomentuj artykuł
© mozZz - Fotolia.com

Przedstawiamy po 3 spółki, które w listopadzie 2014 r. najbardziej wzrosły i spadły spośród firm wchodzących w skład indeksu WIG20.

 

                                                           Źródło: atskaner.pl

 

 1. ASSECO POLAND +10,81%

 

Akcje Asseco Poland uplasowały się na trzecim miejscu najbardziej rosnących spółek w rankingu sprzed miesiąca, kiedy to mogły pochwalić się wzrostem o 7,99%. W listopadzie dodały kolejne 10,81%. Z punktu widzenia technicznego jest to realizacja sygnału kupna, który został wygenerowany po przełamaniu silnego oporu na poziomie 49,50 zł, na co zwracaliśmy uwagę w poprzednim rankingu:

 

„Ostatni dzień października przyniósł nawet przełamanie czteroletniego maksimum na poziomie 49,50 zł, a wygenerowana długa biała świeca daje optymistyczne sygnały dla byczych wyznawców analizy technicznej.”

 

Z informacji fundamentalnych, które napłynęły ze spółki w ostatnim miesiącu to przede wszystkim publikacja wyników finansowych za 3Q 2014 roku. Zysk netto wyniósł 85,3 mln zł i był wyższy o 8% od konsensusu rynkowego. Rynek poznał też wartość portfela zamówień grupy, który w listopadzie 2014 r. miał wartość 5 794 mln zł. Przedstawiciel zarządu firmy na konferencji wynikowej powiedział, że Asseco nie wyklucza akwizycji w Europie Środkowo-Wschodniej, ale nie należy oczekiwać dużego przejęcia. Podkreślił też założenia z początku roku, które zakładały koncentrację na rozwoju organicznym. Jak widać po wynikach finansowych, przynoszą już one efekty. W drugiej połowie listopada rynek dowiedział się, że BESI pondiósł cenę docelową dla akcji Asseco Poland do 60 zł z 54,1 zł i podtrzymał zalecenie „kupuj”.

 

Źródło: stooq.pl

 

2. KERNEL +10,00%

 

Od końca 2013 r. akcje Kernela spadły z poziomu ok. 55 zł do minimów w okolicy 21 zł i ciężko nie identyfikować takiego spadku z pokłosiem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Listopad przyniósł akcjonariuszom ukraińskiej spółki wyczekiwane odreagowanie. Ostatnie cztery dni zeszłego miesiąca na wykresie kursu akcji to długie, białe świece i dynamiczny ruch w górę zainicjowany luką wzrostową. Przełamana została też roczna linia trendu spadkowego, co jest ważnym argumentem dla strony popytowej na najbliższe miesiące. Tak dynamiczny wzrost to efekt pozytywnej reakcji inwestorów na opublikowane 26 listopada wyniki finansowe za trzeci kwartał. Spółka zanotowała w tym okresie zysk netto w kwocie 23,4 mln dolarów wobec straty 33,4 mln dolarów w tym samym okresie rok wcześniej. Dużą poprawę widać też było po wartości zysku operacyjnego czy EBITDA. Przychody wzrosły z 412,9 mln dolarów do 579,2 mln dolarów. Sprzedaż podstawowych produktów Kernela - zboża wzrosła o 38%, a oleju luzem ponad dwukrotnie. Spółka poinformowała też, że w wyniku netto uwzględniła ujemny wpływ różnic kursowych w kwocie 17,2 mln dolarów spowodowanych spadkiem wartości hrywny. Jak widać konflikt zbrojny nie wpłynął negatywnie na ukraińskiego giganta rolnego, a może było wręcz przeciwnie?

 

Źródło: stooq.pl

 

3. PKN ORLEN +8,61%

 

Miejsce trzecie w rankingu najbardziej rosnących spółek z WIG20 w listopadzie Orlen zawdzięcza wzrostom kursu akcji z pierwszej połowy ubiegłego miesiąca. W okresie tym nie napłynęły ze spółki istotne informacje fundamentalne, a raport finansowy za trzeci kwartał obecnego roku spółka opublikowała 22 października. Bykom mogła sprzyjać sytuacja techniczna kursu akcji, gdyż po spadkach zainicjowanych formacją RGR w czerwcu zeszłego roku, została przełamana linia trendu spadkowego, która z kolei skutecznie zatrzymała korektę po wybiciu w górę. Niewiadomą pozostaje odpowiedź na pytanie: w jaki sposób na przyszłych wynikach spółki odbije się istotny spadek cen ropy naftowej na rynku. Z komunikatu z początku listopada wynika, że marża rafineryjna Orlenu w październiku 2014 r. spadła do 4,8$ z 5,5$ we wrześniu, a średnia cena baryłki ropy Brent w tym okresie spadła o 9,9$. 5 listopada na rynek trafiła informacja o podniesieniu rekomendacji dla PKN Orlen od Societe Generale do „kupuj” wraz z wyceną akcji na poziomie 47,4 zł.

 

Źródło: stooq.pl

                                                       Źródło: atskaner.pl

 

1. JSW -28,67%

 

Akcje JSW po niemal 11% spadku w październiku (drugie miejsce w ostatnim rankingu) dodały kolejne 28% spadku w listopadzie. Pierwszy dzień grudnia przynosi w połowie sesji spadek intraday o 5% wraz z przełamaniem poziomu 20 zł. Dokładnie 14 listopada inwestorzy poznali raport finansowy JSW za 3Q2014, którego wyniki w ocenie analityków były neutralne. Co prawda zysk netto w raportowanym okresie był na plusie (38,2 mln zł) to wynik ten uwzględniał jednorazowy zysk w kwocie prawie 300 mln zł z tytułu zaksięgowania nabycia kopalni Knurów-Szczygłowice. Spółka wykazała wzrost produkcji węgla, to jednak nie udało się w całości go sprzedać i istotnie wzrosły zapasy. Mimo to przepływy operacyjne wykazały dodatnie wartości. Przedstawiciele spółki na konferencji wynikowej zapowiedzieli kolejne obniżenie CAPEXu (wydatków inwestycyjnych) do „ niezbędnego minimum”. Oprócz raportu finansowego w listopadzie nie trafiły na rynek inne, istotne informacji ze spółki. Dlatego można domniemywać, że spadek kursu akcji JSW to efekt realizacji postępującego trendu spadkowego oraz kontynuacja negatywnego sentymentu dla całej branży wydobywczej w Polsce i na świecie. Fakt ten podkreślał prezes JSW Jarosław Zagórowski m.in. na konferencji Profesjonalny Inwestor w Zakopanym.

 

Źródło: stooq.pl

 

2. PGE -11,40%

 

Akcje PGE po ukształtowaniu lokalnego maksimum w okolicy 22,5 zł testują dwie linie trendów wzrostowych trwających od lipca ubiegłego roku. Pierwsza z nich poprowadzona po kursach zamknięcia sesji została już przełamana. Druga, która opiera się na dolnych cieniach, jeszcze się broni. Spadki w listopadzie zainicjowała publikacja wyników za 3Q2014. Zaprezentowane wyniki były gorsze od konsensusu. Spółka ujęła w kosztach finansowych m.in. stratę w kwocie 386 mln zł na spadku wartości obligacji wyemitowanych przez Autostradę Wielkopolską. Na poziomie zysku operacyjnego oraz EBITDA wyniki trzeciego kwartału były już zgodne z oczekiwaniami analityków. PGE zapowiedziała też podwyższenie CAPEXu grupy na 2015 rok, a to z kolei może odbić się na niższej zdolności do wypłaty dywidendy za 2014 rok. Dodatkowym czynnikiem wpływającym negatywnie na kurs akcji spółek energetycznych, mogą być spekulacje nt. włączenia firm z tej branży w ratowanie firm z sektora wydobywczego.

 

Źródło: stooq.pl

 

3. LPP -9,05%

 

Powodem do spadków kursu akcji LPP w zakończonym miesiącu, upatrywać należy w raportowanych wynikach trzeciego kwartału z 7 listopada. Były one niższe względem tego samego okresu roku poprzedniego i nawet dla zarządu spółki były niesatysfakcjonujące. Głównym winowajcom słabszych wyników mogła być ciepła pogoda we wrześniu, która nie sprzyjała dobrej sprzedaży kolekcji jesiennych. In minus na zyskach obiły się różnice kursowe wynikające z umocnienia dolara względem złotówki oraz spadek wartości rubla. Szerzej pisaliśmy o nich w tym miejscuOtwartym pozostaje pytanie, jak czynnik walutowy wpłynie na wyniki ostatniego kwartału? Kurs akcji LPP ukształtował obecnie trend boczny w przedziale 10000-7100 zł.

 

Źródło: stooq.pl

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie