Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza Sescom

© Sergey Nivens - Fotolia.com

Sescom S.A. działa w sektorze usług specjalistycznych świadczonych na rzecz zarządców infrastruktury technicznej w obiektach sieciowych i wielkopowierzchniowych. Spółka zdejmuje ze swoich klientów obowiązki wynikające z konieczności zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń, instalacji i systemów technicznych. Oferta Emitenta obejmuje rozwiązania dla sieci handlowych, bankowości i ubezpieczeń, przemysłu oraz telekomunikacji.

 

Sescom S.A. korzysta obecnie z dwóch autorskich technologii jakimi są:

  • Platforma SES Support®
  • Platforma SES Control® 

 

SES Support to narzędzie informatyczne usprawniające procesy zarządzania serwisami technicznymi i umożliwiające zgłaszanie usterek, planowanie przeglądów, obsługę procesu oferowania i wykonywania prac, gromadzenie i przetwarzanie informacji z rozproszonych obiektów oraz gromadzenie i analizę danych pomiarowych.

 

SES Control umożliwia z kolei optymalizację zużycia energii elektrycznej i innych mediów, zdalny monitoring parametrów technicznych, analizę danych oraz zdalne sterowanie urządzeniami technicznymi i oświetleniem.

 

Model biznesowy Emitenta obejmuje odpłatne świadczenie usług serwisu technicznego oraz usług optymalizacji zużycia mediów. Spółka realizuje swoje usługi na podstawie kompleksowych umów z klientem oraz zleceń o charakterze jednorazowym, które najczęściej obejmują specjalistyczne usługi inżynierskie oraz usługi remontowo-modernizacyjne. Kompleksowe umowy podpisywane przez Emitenta obejmują obsługę sieci placówek, obsługę regionalną oraz obsługę wybranej grupy placówek poszczególnego operatora.

 

Największą grupę klientów Spółki stanowią przedstawiciele branży handlowej, ulokowani w centrach handlowych (m.in. Douglas, H&M, Kappahl, LPP, Ordipol) realizujący w 2013 roku około 41% obrotów. W drugiej grupie znajdują się przedstawiciele sektora finansowego generując w 2013 roku 26% obrotów (m.in. PZU, Nordea). Z kolei przedstawiciele handlu spożywczego odpowiadają za 25% przychodów (głównie Carrefour i Kaufland). Pozostała działalność dotyczy branży telekomunikacyjnej i budowlanej. Warto również zaznaczyć, iż aktualnie Emitent obsługuje ponad 23 tys. obiektów na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Chorwacji, Słowenii, Niemiec, Austrii, Ukrainy, Rosji, Litwy, Łotwy i Estonii.

 

Strategia rozwoju Emitenta zamieszczona w Dokumencie Informacyjnym Spółki zakłada konsekwentne poszerzanie skali działania oraz maksymalizację swojej efektywności, aby stale zwiększać wartość firmy. Proces ten powinien być kontynuowany poprzez szereg zaplanowanych działań, w tym m. in. dalszą ekspansję zagraniczną, wdrażanie nowych usług, szerokie zastosowanie technologii informatycznych, działalność badawczo-rozwojową, rozwój kapitału intelektualnego oraz kompetencji pracowników. Ponadto Spółka planuje wzmocnienie obecności na rynkach, w których aktualnie funkcjonuje oraz wejście na nowe rynki zagraniczne. Nie wyklucza również przejęcia firm posiadających odpowiednie kompetencje techniczne oraz kluczowych klientów bądź rynek.

Wyniki Finansowe

1.    Przychody netto ze sprzedaży Sescom S.A. za lata 2011-2013oraz narastająco za I-III kwartały 2013 i I-III kwartały 2014 roku.

Przychody netto ze sprzedaży - Sescom

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dokumentu Informacyjnego Spółki oraz raportu okresowego za III kw. 2014 roku.

2.       Wyniki finansowe Sescom S.A. za lata 2011-2013oraz narastająco za I-III kwartały 2013 i I-III kwartały 2014 roku.

Wyniki finansowe Sescom

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Dokumentu Informacyjnego Spółki oraz raportu okresowego za III kw. 2014 roku.

 

Na przestrzeni lat 2011-2013 przychody ze sprzedaży usług i produktów Emitenta osiągały systematycznie coraz to wyższe wartości. Przychody netto ze sprzedaży usług SES Service stanowiły w 2013 roku 96,6% udziału, zaś z działalności SES Control około 1%. W 2012 roku stosunek ten wynosił odpowiednio 95,4% i 3,5%. Wartość zysku z działalności operacyjnej w 2013 roku osiągnęła poziom 918 tys. zł, co oznacza spadek o 55,7 % r/r. Obniżenie zysku z działalności operacyjnej spowodowane było przede wszystkim wzrostem kosztów wytworzenia sprzedanych usług, kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu. Wartość zysku netto w 2013 roku wyniosła 743 tys. zł, notując spadek rzędu 53 % r/r. Obniżenie wyników osiąganych przez Spółkę przyczyniło się do spadku poszczególnych wartości wskaźników rentowności. Wartość wskaźnika ROE w 2013 roku wyniosła 7,2% , notując spadek o 24 p.p. r/r. Wskaźnik ROA ukształtował się na poziomie 5,3%, co oznacza spadek o 13 p.p. r/r. Wskaźnik ROS ukształtował się w 2013 roku na poziomie 3,8% notując spadek o 5 p.p. w stosunku do roku poprzedniego.

 

W okresie trzech pierwszych kwartałów 2014 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 14,98 mln zł, co oznacza wzrost o 12,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W opinii Zarządu zawartej w raporcie okresowym za III kw. 2014 roku wzrost przychodów był w znacznej mierze spowodowany wzmożonymi działaniami serwisowymi w tym okresie. Wartość zysku netto za trzy kwartały 2014 roku wyniosła 908 tys. zł w porównaniu do odnotowanej straty 196 tys. w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na wzrost zysku netto, zgodnie z opinią Zarządu zawartą w raporcie okresowym za III kwartał 2014 roku, wpłynęła terminowa realizacja zaplanowanych kontraktów oraz wdrażanie udoskonaleń w technologii i organizacji prac.

Analiza SWOT

Mocną stroną Emitenta jest posiadanie statusu niezależnego serwisanta, co umożliwia realizowanie zleceń serwisowania urządzeń różnych producentów na terenie całego kraju jak i na wybranych rynkach zagranicznych. Tym samym klient posiadający sieć placówek może zlecić zarządzanie całym procesem technicznym niezależnie od lokalizacji, czy też sprzętu będącego na wykorzystaniu jego placówek. Pochodną szerokiego zastosowania oferowanych usług jest posiadanie zdywersyfikowanej grupy odbiorców, co w znaczącym stopniu zmniejsza ryzyko prowadzonej działalności.

 

Spółka prowadzi działalność w branży posiadającej niskie bariery wejścia, co można zaliczyć do jej słabych stron. W związku z tym istnieje konieczność stałego zabiegania o potencjalnych klientów i  prowadzenie działań konkurencyjnych (np. poprzez obniżenia cen za oferowane usługi), co może przełożyć się na spadek rentowności prowadzonej działalności. Ponadto w odróżnieniu od niektórych konkurentów Sescom nie świadczy kompleksowych usług w zakresie sprzątania, ochrony czy cateringu. Może to być w pewnym stopniu przyczyną niewielkiego udziału Emitenta w rynku obsługi technicznej nieruchomości, który według danych zawartych w dokumencie informacyjnym wynosił ok. 2% w 2013 roku.

 

Szansą dla rozwoju prowadzonej działalności może być przeniesienie wypracowanych kompetencji w zakresie zarządzania procesem usług na kolejne rynki, branże i grupy klientów, co mogłoby wpłynąć na zwiększenie przychodów i wzrost wartości Spółki. Kolejnym czynnikiem działającym na korzyść Spółki może się okazać rozwój rynku usług serwisu technicznego poprzez presję zarządców nieruchomości w zakresie optymalizacji kosztowej przy wykorzystaniu outsourcingu. Stwarzałoby to szanse zwiększenia skali prowadzonych usług oraz związanym z tym wzrostem przychodów ze sprzedaży.

 

W 2013 roku Emitent wygenerował około 10% przychodów poza granicami naszego kraju, a w swojej strategii rozwoju zakłada dalszą ekspansję na rynki zagraniczne. W związku z tym możliwość dynamicznego wzrostu aktywności zagranicznych konkurentów może rodzić zagrożenie w osiągnięciu satysfakcjonujących wyników finansowych Spółki na tychże rynkach. Dodatkowo wprowadzanie usług wewnętrznego serwisu technicznego do oferty dużych korporacji oraz rozwijanie usług serwisu technicznego bezpośrednio przez firmy zarządzające nieruchomościami może negatywnie wpłynąć na prowadzoną przez Emitenta działalność. Z kolei działania bezpośredniej konkurencji Emitenta polegające na rozwijaniu narzędzi informatycznych wspierających efektywność obsługi klientów mogą wpłynąć na spadek jego udziału w rynku. Aktywnie prowadzona ekspansja na rynki zagraniczne stwarza ponadto ryzyko wahania kursów walut, co może skutkować ujemnymi różnicami kursowymi i negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Emitenta. 

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital