Chat with us, powered by LiveChat

Eko Export obniża prognozy na 2014 rok

Skomentuj artykuł
© ikonoklast_hh - Fotolia.com

Eko Export obniżył prognozę wyników finansowych na 2014 rok. Przychody zostały zweryfikowane w dół o 24%, a zysk netto o 32%. Zarząd wskazuje, że powodem korekty założeń są dwa czynniki:

 

  • Niepełne zrealizowanie kontraktu zawartego z Partnerem holenderskim z branży wydobywczej ropy naftowej - na dzień komunikatu bieżącego, zrealizowana część to 27% wartości kontraktu, spółka prowadzi negocjacje w celu przesunięcia realizacji dostaw na 2015 rok.
  • Niezrealizowanie kontraktu zawartego z Halliburton Global Limited – kontrahent przesunął, z przyczyn niezależnych od spółki, dostawy na rok 2015.

 

 

Poprzednia prognoza

Obecna prognoza

Przychody ze sprzedaży

65 mln zł

49,5 mln zł

Zysk netto

30,1 mln zł

20,45 mln zł

Źródło: Eko Export S.A.

 

Przypomnijmy, że po trzecim kwartale 2014 r. Eko Export miał 18,5 mln zł sprzedaży i 8 mln zł zysku netto. W komunikacie spółka zapowiada w swoich planach zwiększenie udziału białej mikrosfery w produkcji ogólnej, znaczne zwiększenie produkcji drobnych, droższych w sprzedaży frakcji (np. frakcja 150 mikronów), oraz zwiększenie dostaw białej mikrosfery z Kazachstanu w IV kwartale 2014 r., która pozwoli zwiększyć marżę netto.

 

Z kolei w dniu 08.12.2014 Eko Export poinformował, że ukończył prace związane z rozruchem i zrealizowaniem dodatkowych zaleceń projektantów w zakresie linii technologicznej w zakładzie stacjonarnym w Astanie. Tym samym nastąpiło jej uruchomienie. Jest to ważne wydarzenie dla spółki, gdyż jak sama twierdzi, uruchomiony zakład w Astanie jest pierwszym na świecie, który będzie pozyskiwał mikrosferę przez cały rok.  Funkcjonująca na miejscu suszarnia pozwoli zredukować masę surowca importowanego do Polski, co w domyśle powinno odbić się na zmniejszeniu kosztów transportu. Spółka twierdzi, że dzięki zrealizowanej inwestycji możliwości do pozyskiwania mikrosfery są nawet dziesięciokrotnie większe wobec tradycyjnych metod. Zarząd zapowiada budowę kolejnych instalacji do pozyskiwania mikrosfery przy innych elektrowniach.

 

Kurs akcji Eko Exportu po przełamaniu długoterminowej lini trendu wzrostowego obowiązującej od 2011 r., kontynuuje obecny trend spadkowy. Próba jego przełamania na początku listopada tego roku okazała się fałszywym wybiciem. Obecny poziom wsparcia to okolice 22,50 zł, a poziom oporu stanowiący linię trendu spadkowego to ok. 30 zł.

 

Źródło: Stooq.pl

 

Źródło: Eko Export S.A.

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie