Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza Grodno

© demarco - Fotolia.com

Grodno S.A. to rodzinna firma, która dziś w Polsce jest jednym z największych dystrybutorów materiałów elektrotechnicznych oraz artykułów oświetleniowych. Spółka dostarcza również specjalistyczne usługi z zakresu elektrotechniki.

 

Oferta spółki obejmuje takie produkty jak źródła światła i oprawy, okablowanie, aparatury łączeniowe i rozdzielcze, kable i narzędzia elektrotechniczne. Od niedawna Grodno prowadzi również działalność w segmencie fotowoltaiki, tj. sprzedaż paneli fotowoltaicznych oraz ich komponentów. Ponadto świadczy usługi związane z kompleksową obsługą tego typu instalacji - czyli począwszy od zaprojektowania, poprzez dobór komponentów, wykonawstwo, na serwisie kończąc.

 

Głównymi odbiorcami  produktów spółki są instalatorzy, hurtownie i sklepy, przedsiębiorstwa przemysłowe, obiekty wielkopowierzchniowe, a także klienci indywidualni. W ramach prowadzonej działalności Grodno wykorzystuje swoje specjalistyczne kompetencje, umożliwiające generowanie wartości dodanej dla klienta, a dla spółki – wyższy poziom marży. W ramach posiadanych kompetencji spółka świadczy usługi okołosprzedażowe, takie jak audyty energetyczne, audyty zdarzeń niszczących, audyty oświetleniowe oraz usługi z zakresu inżynierii oświetleniowej. Grodno specjalizuje się w doradztwie technicznym w obszarach takich jak przemysł i rozdział energii elektrycznej, oświetlenie, automatyka i sterowanie, systemy elektroinstalacyjne, systemy automatyki budynkowej, zasilanie, doradztwo w projektowaniu instalacji elektrycznych, konserwacja oświetlenia i osprzętu elektrycznego, czy też obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna. Warto zauważyć, że świadczenie usług elektrotechnicznych, w szczególności takich jak audyty energetyczne czy oświetleniowe, pozwoliło pozyskać spółce nowe, w przeszłości nieobsługiwane segmenty - obiekty wielkopowierzchniowe i branżę przemysłową.

 

Sprzedaż materiałów elektrotechnicznych oraz świadczenie usług doradczych wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem, wobec czego strategia rozwoju spółki bazuje w dużej mierze na rozwoju sieci dystrybucji. Obecnie Grodno posiada 39 punktów handlowych zlokalizowanych na terenie całej Polski i dysponuje jedną z najbardziej rozbudowanych sieci sprzedaży wśród dystrybutorów materiałów elektrotechnicznych.  Z prospektu emisyjnego spółki, sporządzonego w związku z ofertą publiczna i planowanym przeniesieniem na rynek regulowany GPW, wynika, że w ciągu dwóch lat zamierza uruchomić dodatkowe 10 oddziałów handlowych (3 już uruchomiono). Ponadto prezentowana strategia zakłada rozszerzenie oferowanego asortymentu oraz rozwój infrastruktury IT, tj. rozbudowane posiadanego systemu IT o zaawansowany system do zarządzania informacją o produktach oraz o narzędzia handlu elektronicznego w kanale business to business i business to customer. Nakłady na IT przewidują również wdrożenie dedykowanego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM). Na realizacje powyższej strategii spółka potrzebuje łącznie kwoty około 14 mln PLN. Obecnie oferta publiczna jest zawieszona.

 

Wyniki finansowe

 

Przychody ze sprzedaży

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Spółki

 

Na przestrzeni ostatnich lat Grodno stale zwiększa swoją skale działalności odnotowując tym samym co roku wzrost wartości przychodów. W roku obrotowym 2013/2014 wypracowano sprzedaż na poziomie 208,9 mln PLN, ponad 15 mln PLN więcej niż rok wcześniej (wzrost o 7,7 proc. w stosunku do 2012/2013). W raporcie za pierwszy kwartał 2014/2015 spółka wykazała 47,4 mln PLN sprzedaży, tj. 5,6 proc. więcej wobec 44,9 mln PLN osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego. 

 

EBIT I EBIDTA

Źródło: Opracowanie na podstawie danych Spółki

 

Na niższych segmentach rachunku wyników Grodno również poprawia swoje wyniki. Ponieważ w ramach strategii rozwoju spółka prowadzi politykę zakupu nieruchomości na potrzeby ekspansji sieci dystrybucji, wyniki spółki są obciążone w dużej mierze kosztami amortyzacji. Wynik operacyjny w 2013/2014 wyniósł 6,3 mln PLN wobec 2,6 mln PLN odnotowanych rok wcześniej, co stanowi 2,4-krotny wzrost. Natomiast EBITDA spółki w 2013/2014 wyniosła 9,6 mln PLN i była wyższa o ponad 52 proc. w stosunku do wartości notowanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

W raporcie za pierwszy kwartał 2014/2015 spółka wykazała 478 tys. PLN EBIT, 1 388 tys.PLN EBITDA oraz 139 tys. PLN zysku netto, co stanowi odpowiednio wzrost o 12,1 proc, 9,8 proc. oraz 131,9 proc. względem wyników odnotowanych w pierwszym kwartale 2013/2014. Należy jednak zaznaczyć, że działalność spółki charakteryzuje się sezonowością ze względu na procesy budowlane i cykle na rynku produkcji budowlano-montażowej.  Najwyższą sprzedaż spółka odnotowuje w trzecim i czwartym kwartale roku kalendarzowego (drugi i trzeci kwartał roku obrotowego spółki), ponieważ wówczas przeprowadzana jest większość prac remontowych i wykończeniowych.

 

Prognozy spółki prezentowane w prospekcie zakładają dalszy wzrost wyników. Spółka planuje w roku obrotowym 2014/2015 osiągnąć poziom 241 mln PLN przychodów, co odpowiada 15 proc. wzrostowi względem wyników prezentowanych w ostatnim zbadanym sprawozdaniu. Ponadto Grodno zakłada zrealizowanie  9,1 mln zł EBIT, 13 mln PLN EBITDA oraz 6,2 mln PLN zysku netto, względem wyników odnotowanych w 2013/2014 stanowi to odpowiednio wzrost o 43,9 proc., 34,7 proc. oraz 50,5 proc.

Analiza SWOT

Mocną stroną spółki jest jej model biznesowy, który zakłada sprzedaż do zróżnicowanych grup klientów, przez co Grodno nie jest uzależnione od żadnego dostawcy. Dywersyfikacja odbiorców ma też również pozytywny wpływ na zmniejszenie wrażliwości osiąganych wyników w okresie dekoniunktury. Równie istotna jest rozbudowana sieć sprzedaży (w szczególności w województwie mazowieckim) oraz system IT pozwalający na zautomatyzowanie procesów sprzedażowych i logistycznych. Do mocnych stron należy zaliczyć know-how w zakresie doradztwa elektrotechnicznego, co pozwala na zwiększenie marży.

 

Słabą stroną z kolei jest stosunkowo wysoki poziom zadłużenia spółki, związany ze strategią rozwoju sieci dystrybucji w oparciu o zakup nieruchomości. Już teraz wynik netto Grodna jest istotnie kształtowany przez ponoszone koszty z tytułu zaciągniętych kredytów, wobec czego dalsze zadłużanie będzie mieć negatywny wpływ na rentowność spółki. Ponieważ rozwój sieci dystrybucji jest kapitałochłonny, spółka może mieć problem związany z pozyskaniem finansowania w celu ekspansji działalności za pomocą długu.

 

Szansą rozwoju spółki jest możliwość rozszerzenia oferowanego asortymentu, w tym rozwój produktów pod marką własną. Do szans należy również wskazać rozszerzenie segmentu obsługiwanych rynków. Już teraz spółka jest gotowa na wejście na wschodzący rynek fotowoltaiczny. Warto zauważyć również, że szansą na rozwój Grodna są akwizycje – spółka posiada doświadczenie w przejmowaniu innych przedsiębiorstw i ich integracji w swoich strukturach.

 

Zagrożeniem dla spółki jest przede wszystkim pogorszenie sytuacji makroekonomicznej - zmniejszona liczba inwestycji  wpływa na agresywną politykę cenową konkurentów. Powyższe przekłada się na obniżenie uzyskiwanej marży na sprzedaży. Warto podkreślić, że z uwagi na profil działalności bazujący na dystrybucji materiałów elektrotechnicznych, koszty sprzedanych towarów stanowią ponad 3/4 przychodów spółki. Ewentualny spadek przychodów albo wzrost kosztów zakupów ma negatywny wpływ na wyniki finansowe. Wśród zagrożeń należy również wymienić uzależnienie działalności firmy od większościowych akcjonariuszy, którzy wchodzą jednocześnie w skład zarządu spółki.

 

Opracowanie:

 

Prometeia Capital

 

 


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.