Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Uchwała o wycofaniu spółki Hutmen z obrotu podjęta - Relacja z WZA

© peshkova - Fotolia.com

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w dniu 31 października br. wzięło udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Hutmen S.A. Najważniejszym punktem obrad był ten dotyczący zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu. Równolegle tj. do 13 listopada br. trwa z kolei wezwanie do sprzedaży akcji po cenie 4,90 zł ogłoszone przez udziałowców większościowych. SII reprezentowało podczas obrad kilkunastu akcjonariuszy dysponujących łącznie około 400 tys. akcji Hutmen S.A.  Pozostali inwestorzy indywidualni przeciwni podjęciu uchwały dysponujący łącznie ilością około 500 tys. akcji Spółki stawili się podczas obrad osobiście. Dawało to łącznie około 3,5% kapitału zakładowego Hutmen.

 

Dyskusja przed głosowaniem

 

Zanim doszło do głosowania nad uchwałą dotyczącą wycofania akcji doszło do dyskusji akcjonariuszy z Zarządem i Prezesem Boryszewa. Akcjonariusze wyrażali dezaprobatę wobec ceny zaproponowanej w wezwaniu. Pytali Zarząd także o odpisy, przyczyny niskiej ceny akcji, czy też o 20 ha grunt zlokalizowany we Wrocławiu. Serię pytań do Zarządu skierował także przedstawiciel SII. W pierwszej kolejności poruszył kwestię terminu zwołania WZA. Walne zostało bowiem zwołane na dzień 31 października na godzinę 15-stą. SII wyartykułowało, że termin ten z uwagi na Święto został ustalony z naruszeniem Kodeksu Dobrych Praktyk, wskazując, że Spółka  powinna opublikować raport w systemie EBI o naruszeniu Kodeksu. Zarząd jednak nie podzielił tej opinii wskazując, że termin jest normalnym terminem.  SII dopytywało również o korzyści, jakie Spółka odnosi z tytułu obecności na parkiecie, np. w kooperacji z bankami, czy kontrahentami. Zarząd wyjaśnił, że publiczny charakter największy wpływ na te obszary działalności miał w pierwszych latach obecności Spółki na parkiecie. Z kolei na pytanie dotyczące przesłanek dla których spółka nie powinna być notowana na GPW Prezes wskazał m.in. na koszty związane z obecnością w obrocie publicznym. Prezes nie odpowiedział natomiast na pytanie, jaka była różnica między wpływami z emisji akcji spółki, a kosztami związanymi z obecnością Spółki na GPW. Jak jednak wiadomo była ona korzystna dla Spółki.

 

Cena w wezwaniu

 

Zarząd Spółki nie potrafił natomiast odpowiedzieć na pytanie o korzyści, jakie z tytułu wycofania spółki z obrotu odniosą akcjonariusze mniejszościowi. W toku dalszych pytań wyjaśnił natomiast, że Spółka ma potrzeby inwestycyjne (kapitał obrotowy i inwestycje odtworzeniowe) i Zarząd nie będzie w najbliższych latach rekomendował wypłaty dywidendy.

Przedstawiciel SII w trakcie obrad podniósł także kwestię opinii Zarządu do wezwania, która była publikowana w formie raportu bieżącego, pytał m.in. dlaczego Zarząd chcąc działać transparentnie i profesjonalnie nie zlecił niezależnym podmiotom zewnętrznym wyceny wartości godziwej Spółki dla potrzeb sporządzenia opinii dotyczącej ceny proponowanej w wezwaniu. Zarząd krótko wyjaśnił, iż nie miał takiego obowiązku. Reprezentant SII dążąc do wyjaśnienia takiej postawy zarządu, w tym do wyjaśnienia opinii zawartej w raporcie, a odnoszącej się do wartości księgowej Hutmen S.A. usiłował wyjaśnić jakie podmioty stanowiły dla Zarządu podstawę do oceny wyrażonej na temat wartości księgowej Spółki. Zarząd w tym miejscu przekazał, iż opierał się na analizie Spółek europejskich, wymieniając jednak tylko jedną z nich, a nie potrafiąc wymienić innych. W dalszej kolejności wyjaśniono jednak, że opinia zawarta w raporcie bieżącym nie odnosiła się do innych spółek, ale konkretnie do sytuacji Hutmenu…

 

Grunty we Wrocławiu

 

Kolejnym z poruszonych tematów był ten dotyczący 20 ha nieruchomości zlokalizowanej we Wrocławiu. Prezes Spółki powiedział, że nieruchomość będąca w użytkowaniu wieczystym w żaden sposób nie jest przez spółkę wykazywana w bilansie, ani poza bilansem. Zarząd wskazał, że nadal prowadzone są rozmowy z miastem na temat tego gruntu i zmiany warunków zabudowy. Zarząd wyjaśnił jednak, że proces nie przebiega po jego myśli i nie potrafi określić, czy i kiedy dojdzie do oczekiwanych przez Spółkę zmian. Wskazał natomiast, że głównym problemem jest nastawienie władz do tego gruntu. Prezes wskazał natomiast istnieje możliwość budowy hotelu na tych terenach, niemniej brak jest partnera biznesowego, który mógłby sfinansować takie przedsięwzięcie.

 

Uchwała została podjęta

 

Po dyskusji przystąpiono do głosowania. Uchwała o zniesieniu dematerializacji i wycofaniu akcji Hutmen S.A. z obrotu została podjęta większością  nieco ponad 16,7 mln głosów. Przeciwko uchwale było blisko 900 tys. głosów.  Gdyby wszystkie głosy krytyki ceny proponowanej w wezwaniu i samej próby wycofania akcji z obrotu obserwowane chociażby na forach dyskusyjnych przełożyły się na frekwencję podczas WZA, to  szanse na zablokowanie uchwały byłyby na pewno znacznie większe. Mimo wszystko warto, a nawet należy pochwalić tych akcjonariuszy, którzy zdecydowali się aktywnie walczyć o swoje prawa, którzy poświęcili kilkanaście minut, aby zarejestrować się na WZA i przekazać pełnomocnictwo. Pochwała należy się również tym, którzy mimo istotnie niesprzyjającego terminu WZA zdecydowali się dotrzeć na WZA osobiście.

 

Do protokołu WZA finalnie zgłoszono około 20 sprzeciwów do uchwały o zniesieniu dematerialziacji.  16,7 mln głosów „ZA” wystarczyło natomiast akcjonariuszom większościowym na podjęcie tej uchwały. Decyzja o zniesieniu dematerializacji wymagała bowiem większości 4/5 głosów na WZA przy udziale co najmniej połowy kapitału zakładowego.