Chat with us, powered by LiveChat

Ambra – gracz nr 1 na rynku produkcji i sprzedaży win w Polsce

Skomentuj artykuł
© Alexandr Vlassyuk - Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spółki Ambra przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

  1. Profil spółki
  2. Akcjonariat
  3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
  4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
  5. Analiza wyników finansowych
  6. Ocena przyszłych wyników
  7. Analiza wskaźnikowa
  8. Analiza techniczna
  9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

AMBRA S.A.

 

1. Profil spółki

Ambra zajmuje się produkcją i sprzedażą wyrobów alkoholowych i bezalkoholowych. Jest największym w Polsce producentem, importerem i dystrybutorem win. Głównym rynkiem działalności jest Polska, ale grupa funkcjonuje również w Rumunii, Czechach i na Słowacji. Rynek krajowy w ostatnim roku obrotowym odpowiadał za 84% przychodów ze sprzedaży całej Grupy Kapitałowej. Rok wcześniej udział ten wynosił 77%. Wśród marek własnych posiadanych przez spółkę należy wymienić: Dorato, MichelAngelo, Cin&Cin, El Sol, Nemiroff, Piccolo, Cydr Lubelski czy Pliska. Niektóre z nich są liderami we własnych segmentach. Średnie zatrudnienie w Grupie Kapitałowej w roku obrotowym 2013/2014 wyniosło 697 osób, z czego 197 to liczba zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. 

 

Struktura sprzedaży Grupy Ambra w roku obrotowym 2013/2014

                                      Źródło: Ambra S.A.

 

W strukturze sprzedawanych produktów dominują wina i wermuty. Do innych kategorii alkoholi, w których Ambra rozwija swoją pozycję rynkową zaliczymy cydr, brandy, drinki i wódki premium.

 

Od 2012 r. Ambra osiągnęła pozycję lidera w sprzedaży wina w internecie. Sprzedaż realizuje m.in. za pośrednictwem portalu winiarskiego Winezja.pl. W zakresie handlu detalicznego funkcjonuje sieć własnych sklepów pod marką Centrum Wina. Obecnie sieć ta liczy 25 sklepów, które zlokalizowane są prawie we wszystkich miastach w Polsce powyżej 500 tys. mieszkańców oraz w najlepszych polskich galeriach handlowych. Oprócz wymienionych kanałów dystrybucji Ambra jest też liderem w kanale handlu nowoczesnego, handlu tradycyjnego oraz HoReCa.

Grupa kapitałowa oprócz podmiotu dominującego składa się z 10 spółek zależnych. Część z nich była w przeszłości przejmowana. Wszystkie podmioty zależne konsolidowane są w wynikach metodą pełną. Wśród zagranicznych podmiotów trzy są zarejestrowane w Czechach, dwie w Rumunii i jedna na Słowacji.

 

W roku 2005 Ambra zadebiutowała na GPW pozyskując 57 mln zł na dalszy rozwój.

 

2. Akcjonariat

Od 1994 r. głównym udziałowcem w Ambrze jest niemiecki inwestor branżowy - Sektkellerei Schloss Wachenheim AG. Jest on liderem światowym w produkcji i dystrybucji win musujących. Drugim akcjonariuszem pod względem wielkości udziałów jest fundusz OFE AVIVA BZ WBK. Free float stanowi 28,92% akcji. Płynność akcjami Ambry na GPW jest niewielka. Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 25 206 644 akcji.

 

Struktura Akcjonariatu Ambry

Źródło: Ambra S.A.

 

3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

Komunikację spółki z rynkiem należy ocenić pozytywnie. Sprawozdania finansowe są przejrzyste i opisują z dokładnością wszystkie zdarzenia w notach uzupełniających. Prezes spółki wraz z innymi członkami zarządu przy okazji konferencji wynikowych udzielają obszernych wywiadów przedstawicielom mediów. Spółka regularnie organizuje czaty, w których pytania mogą zadawać wszyscy zainteresowani. Jako jedna z pierwszych spółek zorganizowała videoczat (przy okazji wyników finansowych rocznych 2013/2014). Strona internetowa przeznaczona dla inwestorów zawiera m.in. prezentacje inwestorskie, aktualności z życia spółki oraz inne niezbędne informacje. Przedstawiciele Ambry obecni są również na konferencjach inwestorskich np. Wallstreet.

 

4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

Dla Ambry rok obrotowy zaczyna się 1 lipca i trwa do 30 czerwca roku następnego. Rok 2013/2014 był okresem spowolnienia wzrostowej dynamiki rynku wina w Polsce, która wyniosła 2,7%. W latach poprzednich rynek ten w ujęciu wartościowym (dane w mld zł) wykazywał wyższe, średnie dynamiki wzrostowe. 

 

Wielkość i dynamika rynku wina w Polsce

                            Źródło: Ambra S.A. za AC Nielsen

 

Jak widać na powyższym wykresie rynek wina w Polsce rośnie nieprzerwanie od ponad 5 lat. Spółka liczy, że w obecnym roku rynek win urośnie w tempie 3-5%. Grupa Ambra ma największy udział (18,7%) w krajowym rynku wina. Pozostali, liczący się gracze to Bols/PWW. Bacardi/Martini, Domain Menada czy Vinpol.

 

Udział spółek w krajowym rynku wina

                                                                 Źródło: Ambra S.A.za AC Nielsen

 

Na pozostałych trzech rynkach zagranicznych, na których funkcjonuje Ambra, w okresie 2013/2014 odnotowano ujemne dynamiki zmiany wartości rynku wina. Negatywny wpływ na nie miał m.in. spadek wartości korony czeskiej, co odbiło się na cenach trunków importowanych, a w Rumunii wzrosła we wrześniu 2013 r. bardzo mocno akcyza na alkohole – o 30%.

 

Rozwiązaniem dla Ambry na rosnący w wolnym tempie rynek win jest inwestycja w segmencie cydru, który to rynek jest nowy i szybko rośnie w Polsce.

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie