Chat with us, powered by LiveChat

OFE we wrześniu sprzedawały akcje

Skomentuj artykuł
© alphaspirit - Fotolia.com

We wrześniu OFE łącznie sprzedały akcje o wartości 1,3 mld zł. Taką liczbę podaje BESI (Espirito Santo). Według ekspertów tej instytucji zaangażowanie OFE w akcje spadło na koniec tego miesiąca do 82,8%. Sprzedaż akcji przez OFE rozłożyła się następująco: akcje krajowych spółek – 858 mln zł, zagraniczne akcje – 488 mln zł. Wśród funduszy emerytalnych sprzedających najwięcej były ING, Metlife i Aviva. Niższe szacunki w zakresie łącznej podaży przez OFE podają Trigon i DM BZ WBK.

 

Spieniężanie aktywów przez OFE łączone jest z koniecznością zbliżających się płatności do ZUS w związku z mechanizmem tzw. suwaka. Po reformie systemu emerytalnego środki zgromadzone przez ubezpieczonych w OFE na 10 lat przed przejściem na emeryturę danej osoby są stopniowo przenoszone do ZUS. Powołując się na dane Najwyższej Izby Kontroli, OFE w ramach tego mechanizmu będą musiały „oddać” do ZUS w tym roku ok. 4,7 mld zł, a w roku kolejnym ok. 4 mld zł.

 

Potencjalnym powodem sprzedaży akcji przez OFE może być też przemodelowanie portfeli, aby dostosować je do nowych wymogów – np. minimalny próg zaangażowania w akcje. Proces dostosowania struktury portfela do nowych uwarunkowań na mało płynnym rynku może trwać dłuższy czas.

 

Źródło: rp.pl

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie