Chat with us, powered by LiveChat

5 najbardziej zwyżkujących spółek z WIG20 w czasie wakacji 2014 – Raport SII

Skomentuj artykuł
© cosma - Fotolia.com

Prezentujemy spółki, które uzyskały największe stopy zwrotu z indeksu WIG20 w okresie od 1 lipca do 23 września 2014 roku. Licząc stopy zwrotu bierzemy pod uwagę dywidendy. Jeśli w badanym okresie występował ostatni dzień z prawem do dywidendy, wartość dywidendy została uwzględniona w stopie zwrotu. Zaczynamy od Orange Polska.

Orange Polska – 22,27%

Największe zyski w okresie wakacji dała zarobić dawna Telekomunikacja Polska. Od sierpnia do września akcje podrożały o 22,27%, z 9,7 zł do 11,86 zł. Co ciekawe opublikowane wyniki za II kwartał były dość neutralne. Spółka wypracowała nieco lepsze przychody i zysk EBITDA niż oczekiwali analitycy, jednak zysk netto był już zdecydowanie gorszy o 11%. W II kwartale spółka osiągnęła 3,1 mld zł przychodów, 1 mld zł EBITDA i 94 mln zł zysku netto. Być może rynek dyskontuje lepsze perspektywy na ewentualną wypłatę wyższej dywidendy?

 

Wykres Orangepl

Źródło: atskaner.pl

LPP – 17,14%

Gdańska spółka odzieżowa wzrosła w badanym okresie o 17,14%. Cena akcji wzrosła z 8 400 zł do 9 746 zł, a akcjonariusze dodatkowo otrzymają dywidendę w wysokości 93,6 zł na akcję. W wakacje kurs przełamał po raz pierwszy „magiczną” barierę 10 000 zł. Przypomnijmy, że wcześniej cena akcji w punkt wyznaczyła okrągłą sumę za akcję. Wzrostom na walorze pomogło wejście LPP w skład indeksu MSCI Poland, co zwiększyło zainteresowanie inwestorów zagranicznych spółką.

 

Wykres LPP

Źródło: atskaner.pl

PZU – 13,80%

Polski ubezpieczyciel dał zarobić przez ostatnie niemal trzy miesiące 13,80%. Podczas wakacji akcje spółki pierwszy raz w historii przekroczyły cenę 500 zł. Dodatkowo akcjonariusze spółki otrzymają kwotowo rekordową dywidendę w wysokości 34 zł, która będzie wypłacona w dwóch transzach, w październiku i styczniu. Niedawno, bo 15 września, spółka poinformowała o sfinalizowaniu przejęcia Link 4. O planowanych przejęciach pisaliśmy z początkiem kwietnia.

 

Wykres PZU

Źródło: atskaner.pl

BZ WBK – 9,21%

Na koniec dwa banki, które pozwoliły zarobić ponad 9%. Na początek BZ WBK, którego kurs wzrósł o 9,21%, z 369 zł do 403 zł. Co ciekawe bank poinformował o planowanym rebrandingu marki. Bank ma przyjąć nazwę swojego hiszpańskiego inwestora – Santander.

 

Wykres BZ WBK

Źródło: atskaner.pl

Pekao – 9,06%

Drugim bankiem, którego kurs akcji wzrósł podczas wakacji o 9,06%, jest Pekao. Kurs akcji wzrósł z 173,85 zł do 189,60 zł. Pekao planuje przejąć UniCredit CAIB Poland SA. Spółka ta spe­cja­li­zu­je się w do­radz­twie trans­ak­cyj­nym, ze szcze­gól­nym uwzględnieniem fu­zji i prze­jęć, ofert publicz­nych i pry­wat­nych i ob­rotu pa­pie­rami war­to­ścio­wymi na rynku wtór­nym. 26 sierpnia polski bank otrzymał zgodę KNF na przekroczenie 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu UniCredit CAIB Poland SA.

 

Wykres Pekao

Źródło: atskaner.pl

 

Źródło: biznes.pap.pl

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie