Chat with us, powered by LiveChat

Trakcja – scalenie akcji w stosunku 8:1

Skomentuj artykuł
© Yurok Aleksandrovich - Fotolia.com

Zarząd Trakcji poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 15 października 2014 roku. Celem obrad będzie podjęcie uchwały o scaleniu akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej jednej akcji z 0,1 zł do 0,8 zł, a liczba akcji zmniejszy się z 411 196 384 do 51 399 548. Oznacza to scalenie akcji w stosunku 8:1. Zmianie nie ulegnie kapitał zakładowy spółki, który wynosi 41 mln zł.

Wyniki finansowe

W drugim kwartale spółka wypracowała 340 mln zł przychodów. Sprzedaż mocno odbiegła od konsensusu rynkowego, który wynosił 524,9 mln zł. Zysk na poziomie EBITDA, zysk operacyjny i netto były natomiast zbliżone do oczekiwań analityków. Wyniosły odpowiednio 28,5 mln zł, 22,5 mln zł i 14,1 mln zł.

 

W całym I półroczu 2014 roku Trakcja wypracowała lepsze wyniki niż w I półroczu 2013 roku. Przychody wyniosły 579,1 mln zł (33% więcej niż w 1h2013), zysk operacyjny 20,6 mln zł (54% więcej) i zysk netto 9 mln zł (0,2 mln zł w 1h2013).

 

O Trakcji pisaliśmy w raporcie analitycznym w grudniu 2013 roku. Zwracaliśmy uwagę m.in. na skupieniu się spółki na segmencie budownictwa infrastruktury kolejowej. Jest to segment o dużym potencjale w Polsce. Do 2015 roku inwestycje w polską kolej mają sięgnąć 6,5 mld euro. Trakcja jest jednym z liderów w kraju w tej branży. Największą zaporą do rozwoju grupy kapitałowej jest jednak jej wysokie zadłużenie. Po więcej informacji odsyłamy do raportu.

 

Wykres Trakcja

Źródło: atskaner.pl

 

Źródło: grupatrakcja.com, biznes.pap.pl

 

Więcej:

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie