Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Analiza - IAI

© niroworld - Fotolia.com

Spółka prowadzi działalność w oparciu o następujące usługi/produkty:

 

  • IAI-Shop.com - usługa dostępna w modelu SaaS dla każdego typu sprzedawców internetowych,
  • IdoSell Booking - usługa dedykowana obiektom noclegowym za pomocą której można dokonywać rezerwacji online, mobile oraz przez social media,
  • Sales Menago  -  usługa służąca do automatyzacji działań marketingowych,
  • IAI Scanner  -  rozwiązanie  ułatwiające procesy logistyczne w sklepie internetowym.

 

IAI-Shop.com zapewnia zarządzanie oraz wszelkiego rodzaju wsparcie w prowadzeniu e-handlu. Przedmiotowy portal obsługuje sprzedaż w sklepie internetowym, na serwisach aukcyjnych, we współpracy z social media oraz sprzedaż mobilną. IAI-Shop.com pozwala klientom sprawnie przeglądać oferty oraz składać zamówienia. Współpracuje ponadto z przenośnymi urządzeniami opartymi na systemie Android oraz iOS. Usługa umożliwia również sprzedaż międzynarodową w różnych walutach, językach, oraz integracje z eBay i Amazon.com.   

 

Z kolei dzięki IdoSell Booking obiekty noclegowe będące odbiorcami usługi,  mogą zmienić swoją stronę internetową w zautomatyzowane centrum rezerwacji 24/7 i bezpieczne miejsce płatności online. Usługa przeznaczona jest dla każdego obiektu noclegowego i umożliwia gościom prostą rezerwację pobytu. Dodatkowy atut IdoSell Booking stanowi integracja z portalem turystycznym TripAdvisor, dzięki czemu możliwe jest dotarcie do klientów korzystających z tego portalu.

 

Model biznesowy Emitenta obejmuje odpłatne dostarczanie aplikacji, consulting, hosting oraz wsparcie dla firm prowadzących handel w Internecie. Klienci płacą nie tylko za prowadzenie e-sklepu, ale również za wdrożenie, prace nad stroną graficzną sklepu, inne usługi programistyczne oraz szkolenia. Wynajem aplikacji zamiast jej sprzedaży wpływa korzystnie na finanse Emitenta, zapewniając stałe źródło przychodów w postaci abonamentu. Z kolei przychody związane z usługą IdoSell Booking pochodzą z prowizji realizowanych rezerwacji noclegowych.

 

Strategia rozwoju Emitenta umieszczona na oficjalnej stronie Emitenta zakłada, że w perspektywie 5 lat Spółka będzie obsługiwała co najmniej 4000 sklepów w Polsce. Według opinii Zarządu w perspektywie sześciu następnych lat IAI S.A. ma zamiar posiadać podmioty zależne w większości krajów Unii Europejskiej. Obecnie główne działania skupiają się na pozyskaniu partnerów w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Udziałowcami zagranicznych spółek mają zostać lokalni biznesmeni, którzy będą odpowiedzialni za wniesienie kapitału i działalność operacyjną. Zadaniem Emitenta będzie dostarczenie know-how oraz udostępnienie własnej technologii.  

 

Wyniki Finansowe

Przychody netto IAI

Przychody netto ze sprzedaży IAI S.A. za lata 2009-2014.

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki oraz prognozy na rok 2014

zawartej w raporcie bieżącym z 13 czerwca 2012 r.

 

Wyniki finansowe IAI

Wyniki finansowe IAI S.A. za lata 2009-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów okresowych Spółki

 

Z roku na rok Spółka systematycznie zwiększa swoje przychody, utrzymując przy tym dwucyfrową tendencję wzrostową. Zwiększenie liczby klientów korzystających z usługi IAI-Shop.com świadczonej w formule SaaS zaowocowało wzrostem przychodów w 2013 roku o ponad 50% r/r do poziomu 8,65 mln zł. Wartość zysku z działalności operacyjnej w 2013 roku osiągnęła poziom 522 tys. zł, co oznacza spadek o 10 % r/r. Wartość zysku netto w 2013 roku wyniosła 431 tys. zł, notując spadek rzędu 18,5% r/r, będący wynikiem m.in. wzrostu kosztów z tytułu odpisów aktualizujących na należnościach o kwotę 110 tyś. zł oraz niższą niż w 2012 r. pozycją pozostałych przychodów operacyjnych z tyt. rozliczanych dotacji. Wartość wskaźnika ROE w 2013 roku wyniosła 14,3%, notując spadek o 3 p.p. r/r, a ROA 8,9%, co (spadek o 3,2 p.p. r/r). Wskaźnik ROS ukształtował się w 2013 roku na poziomie 5,4% notując wzrost o 2 p.p w stosunku do roku poprzedniego.

 

W I kw. 2014 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 2,76 mln zł, co oznacza wzrost o 50% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zgodnie z opinią Zarządu zawartą w raporcie okresowym za I kw. 2014 roku osiągnięty wzrost przychodów był w znacznym stopniu pochodną kontynuacji wzmożonej sprzedaży m.in. licencji na IAI Scanner, związanej z integracją TripAdvisor z IdoSell Booking oraz spowodowanej połączeniem z Sales Menago.Na poziomie operacyjnym Spółka osiągnęła wzrost wyniku o 21% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego,osiągając poziom 626 tyś. zł. Wzrost w omawianym okresie odnotowano również na poziomie wyniku netto, który wzrósł o 18% r/r z 428 tyś. zł do poziomu 505 tys. zł.

 

Analiza SWOT

 

Do mocnych stron IAI S.A. należy zaliczyć silną markę opartą na świadczeniu kompleksowych rozwiązań na rynku e-commerce oraz ich stałym rozwijaniu. Od kilku lat Spółka jest doceniana przez odbiorców swoich usług i dysponuje obszernym portfolio klientów abonamentowych, które stale się powiększa. Szeroki zakres usług pozwala Emitentowi pozyskiwać kontrahentów z każdej branży i o każdej wielkości. Spółka systematycznie odnotowuje wzrost zamówień na kolejne e-sklepy.

 

Do słabych stron działalności należy zaliczyć konieczność ponoszenia zwiększonych nakładów na marketing i promocje oferowanych usług zarówno w celu pozyskania nowych klientów, jak i utrzymanie dotychczasowych, co negatywnie wpływa na osiągane marże. Ponadto należy zwrócić uwagę na powolny proces ekspansji na rynki zagraniczne, rozpoczęty w 2009 roku. Przychody wypracowane na rynkach zagranicznych w 2013 roku, stanowiły jedynie 2,4% przychodów ogółem[1]. Warto również zwrócić uwagę na stosunkowo niskie bariery wejścia i wyjścia z rynku, na jakim funkcjonuje Emitent.

 

Według prognoz w 2014 roku liczba e-sklepów w Polsce powinna wzrosnąć o 7 proc. do 14,1 tys[2]. Stwarza to szanse dalszego rozwoju dla Emitenta, ponieważ zwiększy się liczba jego potencjalnych klientów. Według szacunków Zarządu zawartych w raporcie rocznym za rok 2013, usługa IdoSell Booking może w przyszłości generować znacznie wyższe przychody niż IAI-Shop.com oraz IdoSell Shop. Powyższe stanowi jedną z szans dalszego rozwoju Spółki, wpływającą na poprawę wyników finansowych Spółki oraz wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Zagrożenie dla Spółki stanowi przede wszystkim silna konkurencja ze strony krajowych podmiotów, jak również ryzyko pojawienia się dużych zagranicznych graczy z rynku e-commerce. Powyższe sprawia, iż Emitent musi z każdym kolejnym okresem zwiększać nakłady marketingowe ukierunkowane zarówno na pozyskanie nowych klientów, jak i  utrzymanie obecnych. Ponadto w przypadku nasilenia się działań konkurencyjnych, Emitent zmuszony będzie obniżyć poziom osiąganych marż, co z kolei negatywnie wpłynie na osiągane wyniki finansowe.

[1] Na podstawie danych z raportu rocznego za 2013 rok.

[2] Prognoza sporządzona na rok 2014 przez serwis Sklepy24

  


Powyższa analiza papierów wartościowych jest tylko i wyłącznie subiektywną opinią autora i nie jest rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stąd SII oraz autor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania.

 

Opracowanie:

Dawid Ozimek

Prometeia Capital

 

Prometeia Capital