Chat with us, powered by LiveChat

Cała prawda o składkach emerytalnych (2/2)

Skomentuj artykuł
© ptnphotof - Fotolia.com

Wraz z reformą systemu emerytalnego z 1999 roku na rynek wprowadzone zostały Otwarte Fundusze Emerytalne. Od repartycyjnego I filaru, czyli ZUS-u, wyróżniały się m.in. zapisem o dziedziczeniu zgromadzonych środków. Po zmianach z dnia 1 maja 2011 roku część składki z OFE miało powrócić do ZUS-u. Budziło to wątpliwości co do dziedziczenia.

Dziedziczenie z subkonta w ZUS-ie

Środki z I filaru ubezpieczeń społecznych, podstawowego konta w ZUS-ie, nie podlegają dziedziczeniu. Oznacza to, że po śmierci oszczędzającego, pozostała część zgromadzonych składek zostanie wykorzystana na pokrycie bieżących zobowiązań ZUS-u w postaci wypłaty bieżących emerytur. Przypomnijmy, że na konto podstawowe trafia największa część składki, 12,22% z 19,52%. Po więcej informacji na temat tego gdzie i w jakiej wysokości wędrują nasze składki zapraszamy do pierwszej części artykułu.

 

Inaczej jest w przypadku subkonta w ZUS-ie, na które trafiają środki ze zmniejszonej składki na OFE. W całym II filarze, zarówno na subkoncie oraz w OFE, środki są dziedziczone.

 

Oszczędności na subkoncie w ZUS-ie podlegają podziałowi w razie rozwodu, unieważnienia małżeństwa bądź śmierci na tych samych zasadach co w przypadku OFE. W przypadku śmierci i dziedziczenia środków z subkonta, połowa oszczędności przypada małżonkowi i jest przekazywana na jego subkonto. W przypadku gdy małżonek nie posiadał wcześniej subkonta, jest ono zakładane. Taka sytuacja występuje jedynie pod warunkiem wspólności majątkowej małżonków. Pozostała część środków jest rozdysponowana zgodnie z wcześniejszym wskazaniem osoby zmarłej. Jeśli oszczędzający nie posiadał małżonka wtedy cała kwota przekazywana jest osobom wskazanym (uposażonym). Jeśli nikt nie został uposażony to połowa bądź całość oszczędności wejdzie w skład spadku. 

 

Dziedziczenie składek

 

W taki sam sposób dziedziczone są środki w OFE. Połowa oszczędności przekazywana jest na konto OFE małżonka w przypadku wspólności majątkowej. Jeśli żyjący małżonek nie posiada konta w OFE, fundusz ma obowiązek założenia mu konta. Pozostałą część otrzymują osoby uposażone bądź w przypadku ich braku oszczędności wchodzą w skład spadku. Jeśli ubezpieczony nie posiada małżonka to całość kwoty przekazywana jest osobom uposażonym bądź wchodzi w skład spadku. W przypadku OFE istnieje możliwość wypłaty odziedziczonych środków. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że oszczędności są dziedziczone tylko w wariantach z OFE na OFE oraz z subkonta na subkonto.

Procedura wskazania uposażonego

W przypadku zakładania rachunku w OFE nie ma żadnego problemu ze wskazaniem uposażonego. Formularz umowy z funduszem zawiera m.in. pozycję na wskazanie osoby, która ma otrzymać zgromadzone oszczędności po śmierci członka OFE. Serwis gazetaprawna.pl zwraca uwagę na pewne utrudnienia w przypadku wyboru subkonta w ZUS-ie.

 

Po pierwsze OFE przekażą informacje o osobie uposażonej ZUS-owi. Należy jednak być czujnym, szczególnie jeśli w trakcie oszczędzania w OFE wprowadzaliśmy zmiany. Przekazane dane mogą pochodzić z dnia założenia konta w OFE.

 

Po drugie ze względów prawnych w przypadku osób, które wybierają subkonto w ZUS-ie, formularz umowy o przystąpienie do OFE nie może być wykorzystywany. Dlatego w przypadku osób, które nie wybrały OFE, ustawodawca określił, że ZUS będzie informować ubezpieczonego o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o stosunkach majątkowych istniejących między nim a jego współmałżonkiem oraz o tym, że może wskazać osoby uprawnione do otrzymania środków po jego śmierci. Ustawodawca nie określił jednak trybu ani terminu i nie wiadomo kiedy i w jakiej formie ZUS będzie informować oszczędzających o takim obowiązku.

 

Na koniec warto jeszcze wspomnieć o suwaku bezpieczeństwa. Polega on na tym, że środki z OFE będą stopniowo przekazywane ZUS-owi, od momentu kiedy oszczędzającemu zostanie 10 lat do przejścia na emeryturę. Zaznaczmy, że środki te są przekazywane na subkonto w ZUS-ie, czyli dalej podlegają dziedziczeniu.

 

Wybór między ZUS-em a OFE kończy się za trzy dni, 31 lipca 2014 roku. Pamiętajmy, że jeśli nic nie zrobimy to zostaniemy automatycznie przeniesieni do ZUS-u, niezależnie od tego, czy wcześniej mieliśmy OFE czy nie. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej m.in. o tym jakie działania należy podjąć aby wybrać OFE, zapraszamy do przesłuchania naszego ostatniego podcastu Echa Rynku.

 

Źródło: rzu.gov.pl

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie